Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Sbírka malby, kresby, grafiky a fotografie
  

Sbírky a fondy

Friedl Dicker-Brandeisová (30. 7. 1898 Vídeň - říjen 1944 Osvětim)

Friedl Dicker-Brandeis: Dáma v automobilu (autoportrét) kolem 1940Friedl Dicker-Brandeisová se od počátku svého terezínského pobytu věnovala hodinám kreslení organizovaných v rámci výuky dětí v ghettu. Velmi originálním způsobem, který byl založen na jejích zkušenostech ze studií na výmarském Bauhausu, vedla Friedl děti k práci s barvou a světlem, rozvíjela jejich cit pro tvar a kompozici, uplatňovala metodu rytmických cvičení, která byla založena na převedení sluchových vjemů do podoby kresebného, graficky zjednodušeného záznamu.

Děti své kresby podepisovaly a zaznamenávaly na ně číslo pokoje, skupiny, do které patřily, a číslo hodiny. Friedl pak s kresbami dále pracovala, třídila je, zabývala se jimi po teoretické stránce.

Aby vůbec hodiny mohly probíhat, bylo třeba zajistit nejen kvalitní koncepci výuky, ale i dostatek materiálu. Friedl se neúnavně věnovala shánění papíru a barev, i když to v podmínkách ghetta nebylo jednoduché. Kreslilo se na sebemenší útržek, často se užívaly i staré formuláře. Nedostatek nutil malé tvůrce spokojit se s málem. To vedlo mnohdy k dokonale úspornému řešení kreseb a koláží, které ve svém výsledném účinku působí úžasnou silou výrazu, k němuž byla především pozornost dětí obrácena.

Friedl byla z Terezína deportována do Osvětimi jedním z tzv. likvidačních transportů, které byly z Terezína v rychlém sledu vypravovány na podzim roku 1944. Odjela sama, bez svého muže a nikdy se už z Osvětimi nevrátila, tak jako většina dětí, které odjely v téže době. Od té chvíle se už asi v Terezíně kreslilo jen velmi málo. Zůstaly jen dva kufry s více než čtyřmi tisíci dětských kreseb, které Friedl Dicker-Brandeisová nechala v Terezíně.

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze