Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • english version
Archiv zpráv
  

ARCHÍV ZPRÁV

Škody způsobené v srpnu 2002 velkou vodou v Židovském muzeu v Praze

Foto: Dana Cabanová, Petr Kliment, Židovské muzeum v Praze

Při západní straně Španělské synagogy vzniklo hluboké jezírko (fotografie ze dne 16. srpna 2002).

Pinkasova synagoga dne 16. srpna 2002 poté, co voda již částečně opadla. Tmavá čára na zdech vypovídá o výšce, kterou voda dosahovala.

Pinkasova synagoga dne 16. srpna 2002 poté, co voda již částečně opadla. Tmavá čára na zdech vypovídá o výšce, kterou voda dosahovala.

Pinkasova synagoga dne 16. srpna 2002 poté, co voda již částečně opadla. Tmavá čára na zdech vypovídá o výšce, kterou voda dosahovala.

Detail zdi Pinkasovy synagogy dne 27. srpna 2002.

 

Zaplavená chladící místnost ve správní budově Židovského muzea dne 19. srpna 2002. Voda v této místnosti dosahovala dvou a půl metru.

Studenti - dobrovolníci vynášejí zničené publikace určené pro návštěvníky muzea (dne 21. srpna 2002).

Restaurátorsko-záchranné práce v Pinkasově synagoze dne 27. srpna 2002.

Náměstek ministra zahraničních věcí Státu Israel Rabbi Michael Melchior při prohlídce Pinkasovy Synagogy v doprovodu ředitele muzea Leo Pavláta dne 28. srpna 2002.

President Václav Havel s chotí na návštěvě Pinkasovy synagogy postižené povodní (dne 18. srpna 2002).

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze