Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Fotooddělení
  

Odborné aktivity a služby

Fotooddělení

 

vedoucí: [email] Dana Cabanová

Fotooddělení provádí především fotodokumentaci potřebnou pro správu sbírkových fondů muzea. Nejvýznamnější je dlouhodobá práce na zdokumentování jednotlivých celků sbírkového fondu. Digitální fotodokumentace umožňuje omezit fyzickou manipulaci se skutečnými předměty, které ve většině případů zastupuje pro evidenci, badatelské účely a publikování. V současnosti je v digitální podobě hotová dokumentace sbírky dětských kreseb z Terezína, v pokročilém stavu je zpracování sbírky textilu a digitalizace stříbra. Pro účely správy sbírek byla ukončena digitalizace tzv. německého katalogu.

Mimo průběžné digitalizace provádí fotooddělení další fotografické práce za účelem správy sbírek, které souvisejí se změnami stavu a umístění předmětů. Jedná se o dokumentaci zápůjček, výstav a dokumentování stavu před a po restaurování. Vedle ateliérové práce se provádějí také dokumentační práce v terénu (například dokumentace náhrobních kamenů na židovských hřbitovech) a pořizují se další snímky v exteriéru pro publikace vydávané muzeem.

Ve fotooddělení byla vytvořena obrazová část řady publikací vydaných ŽMP (např. Židovské tradice a zvyky - průvodce Klausovou synagogou, Historie Židů v Čechách a na Moravě - průvodce Maiselovou synagogou, průvodce Španelskou synagogou, Pražské synagogy, Pražské židovské hřbitovy, Židovská Praha, A. Kohn, Boskovická synagoga, Textilies from Bohemian and Moravian Synagogues, Nechť mu Bůh dá vyrůst (Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů), 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze, Naděje je na další stránce, Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel, A vypravuj synu svému…) a řada dalších publikací a tiskovin k výstavám či jiné reprezentaci Židovského muzea v Praze.

Fotooddělení dále dokumentuje vlastní činnost muzea (např. rozsáhlou stavební činnost při opravách budov muzea), v současnosti je to především dokumentace výstav, vernisáží, koncertů, významných návštěv a dalších společenských událostí v muzeu.

Židovské muzeum provozuje dva fotoateliéry, v ateliéru v hlavní budově se fotografuje digitální zrcadlovkou Canon, druhý atelier je vybaven digitální kamerou Betterlight s vysokým rozlišením a slouží především k fotografování rozměrných sbírkových předmětů . Pro snímání plochých předloh do formátu A3 slouží ploché skenery.

Zhotovené snímky jsou ukládány a tříděny ve fotoarchivu ŽMP, který zajišťuje jejich správu a prezentaci. Snímky v nižším rozlišení jsou připojovány k muzejní databázi.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze