Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Novinky
  

Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění

 

Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu Golem 2002 – 5763 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 9. října 2002. Cílem semináře bylo propojení několika vědních oborů společným tématem (fenoménem Golem) a tento cíl samozřejmě reflektují i příspěvky jednotlivých autorů. Sborník uspořádal Miloš Pojar, odpovědný redaktor David Grossmann, Miloš Pojar. Překlad do španělštiny Kateřina Kráčmarová, Eduardo Fernandéz Couceiro. Obálka Jana Žemličková, grafická úprava Kateřina Vlčková. Vytiskla Helvetica & Tempora, spol. s r.o.


Historický vývoj a interpretaci golemovské problematiky přináší shrnující text Leo Pavláta. Vladimír Sadek se ve svém příspěvku soustředil na Golema rabiho Löwa, jeho možné významy a interpretaci jeho vytváření. Pohled judaismu na tvorbu golemů je zachycen v článku rabína Karola Sidona. Na některé psychologické aspekty golemovského fenoménu ve svém textu upozorňuje argentinský rabín Abraham Skorka. Zdeněk Neubauer se snaží nalézt Golemovo místo v současném světě mýtů, genetiky a informatiky. Rozsáhlá část sborníku je věnována zobrazení Golema ve světě umění. Maria Kodama de Borges zdůraznila velký vliv kabaly a golema v díle svého muže Jorge Luise Borgese, jehož báseň Golem se stala jednou z inspirací celého projektu. Golem v české literatuře se naopak stal tématem příspěvku Ladislavy Hájkové. Bohatou obrazovou přílohou jsou dokumentovány texty Arno Paříka, Golem v českém umění aneb problémy figurace, a Blaženy Urgošíkové, Golemovský mýtus v kinematografii. Celý sborník uzavírá vtipné shrnutí golemovských příběhů a zároveň vhled do zákulisí vzniku baletního představení Golem choreografa Pavla Šmoka. Zájemce o další studium golemovské problematiky může využít výběrovou bibliografii a filmografii. Všechny příspěvky jsou opatřeny anglickým résumé. Sborník má 268 stran a 16 stran obrazových příloh (8 černobílých a 8 barevných).

 

Obsah:
Jorge Luis Borges: Golem
Zahajovací projev Jeho Excelence Juana Eduarda Fleminga, velvyslance Argentinské republiky v České republice.
Zahajovací projev prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., rektora Univerzity Karlovy
María Kodama de Borges: Borgesův Golem
Leo Pavlát: Golem
Abraham Skorka: Bůh, člověk a golem. Golemovské aspekty lidské bytosti
Efraim K. Sidon: Pražský Golem
Zdeněk Neubauer: Legenda o Golemovi - mýtus o náboženství vědy (Software of Golem - Hard Core of Science)
Vladimír Sadek: Rabi Löw a tradice o Golemovi
Ladislava Hájková: Golem v české literatuře
Arno Pařík: Golem v českém umění aneb proměny figurace
Blažena Urgošíková: Golemovský mýtus v kinematografii
Pavel Šmok: Golem a balet
Výběrová bibliografie


 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze