Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Archiv zpráv
  

ARCHÍV ZPRÁV

Pomozte pátrat po zmizelých sousedech


Židovské muzeum v Praze vytváří databázi informací a dokumentů, týkajících se života Židů v Čechách a na Moravě.

Zejména období 2. světové války je dobou, kterou ještě mnozí pamatují, ze které mají zachyceny vzpomínky na své blízké a známé. Důležité jsou například uložené dopisy, doklady o deportaci, dokumenty dokládající život Židů před válkou a jejich soužití s okolní společností, vzájemné prolínání české a židovské kultury.

Dále nás zajímá dopad protižidovských opatření za války na toto soužití a  samozřejmě na Židy samotné a následné vztahy mezi Židy a jejich nežidovskými sousedy.

Máte někoho blízkého nebo znáte nějaké pro Vás významné židovské osoby, někoho z Vašeho okolí, kdo během 2. světové války zmizel? Vlastníte fotografie, dopisy, deníky týkající se těchto osob? Není důležité, zda tito lidé byli či nebyli členy židovské obce (právě ti, kteří se nehlásili k židovství, ale podle norimberských zákonů Židy byli, se ztratili často beze stopy). Zaznamenali jste jakékoliv stopy po židovských obyvatelích kdekoliv ve svém okolí? Důležité mohou být dokumenty ukryté ve školních nebo místních archívech.

Hledáme také svědectví o osobní odvaze v době platnosti norimberských zákonů. Svědectví o lidech, kteří Židům za 2. světové války pomáhali. Vše, co se týká židovského odboje. S dalšími informacemi se obracejte laskavě na Židovské muzeum v Praze, oddělení holocaustu.

 

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1 110 00
Praha 1 Tel.: 02/21 71 15 11
Fax: 02/24 81 94 58

 

Důležité internetové adresy:
http://www.zmizeli-sousede.cz/
http://www.hrad.cz/kpr/holocaust
http://holocaust.about.com/education/history
http://judaism.about.com/culture/
http://www.jewishmuseum.org/
http://www.ushmm.org/

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze