Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Programy pro pedagogy

 
 

projekty VKC:
  

Programy pro pedagogy

Jak vyučovat o holocaustu – seminář pro učitele

Proč chceme vyučovat na toto téma

Program semináře Jak učit o holocaustu

Literatura k tématu

Nejčastější otázky

Ve dnech 6. až 8. října 1999 se konala v České republice mezinárodní vědecká konference pod názvem „Fenomén holocaust“, která zhodnotila současný stav a výsledky bádání a vzdělávání o holocaustu. Byla zahájena na Pražském hradě prezidentem Václavem Havlem. Jedním z nejdůležitějších přínosů konference bylo navázání spolupráce s mezinárodní iniciativou či aliancí vlád jednotlivých členských zemí Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (dále jen ITF). Tuto iniciativu původně tvořily vlády Švédska, Velké Británie a USA, vzápětí se připojilo Německo, Izrael, Polsko, Nizozemsko, Francie a Itálie; Česká republika k iniciativě slavnostně přistoupila na mezinárodním setkání v Paříži 24. až 26. 6. 2002 spolu s Litvou a Argentinou.

V rámci ITF přistoupila Česká republika k tzv. Liaison Project, jehož součástí se staly i třídenní semináře pro učitele pod názvem Jak vyučovat o holocaustu.

Od roku 2000 jsou tyto semináře organizovány ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně, Památníku Terezín a ITF. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství. Dosud jimi prošlo více než 600 českých pedagogů.

Semináře se zabývají problematikou židovství a holocaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou Pražského židovského města a workshopy (program). Poté následuje přesun účastníků do Terezína a zde je osvětlena problematika spojená s holocaustem všeobecně a s historií terezínského ghetta. V rámci programu účastníci poznávají bývalé terezínské ghetto a Malou pevnost, setkají se s pamětníkem přeživším holocaust, absolvují workshopy. Třetí den semináře je věnován holocaustu a zvykům Rómů na našem území.

Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu, na závěr pak certifikát lektora – školitele, který je opravňuje předávat získané informace a zkušenosti formou lektorské činnosti dalším učitelům (v rámci školy, regionu,...).

Seminář je podstatně dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury České republiky, takže vysílající organizace hradí pouze účastnický poplatek do výše 500,- Kč a dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava v průběhu semináře je zahrnuta v ceně.

Semináře "Jak vyučovat o holocaustu" jsou semináři základními a ti pedagogové, kteří se jich zúčastní, mají pak možnost se přihlásit i na další stupně seminářů s problematikou holocaustu, metodiky výuky holocaustu, boje proti rasismu a interkulturního vzdělávání, které Památník Terezín spolu s výše uvedenými institucemi pořádá jak v Terezíně, tak v zahraničí.

Aktuální informace o semináři a přihlášky na www.pamatnik-terezin.cz
Mnoho materiálů a informací naleznete také na www.holocaust.cz

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze