Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Oddělení židovských dějin a judaistiky
  

Odborné aktivity a služby

Oddělení židovských dějin a judaistiky

vedoucí oddělení: [email]  PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.

Odborný pracovník: [email]  PhDr. Alexandr Putík

Odborný pracovník: [email]  Mgr. Daniel Polakovič

Hlavním předmětem pozornosti tohoto úseku jsou politické, správní, hospodářské, sociální, náboženské a kulturní dějiny českých a moravských Židů v 17., 18. a 19. století. V současné době stojí v centru zájmu především následující témata: politické a sociální dějiny pražských Židů v 17. a 18. století, šabatianismus v českých zemích (A. Putík), demografie a genealogie českých Židů (A. Putík, D. Polakovič), dějiny Židů na Moravě v 16.-18. století (P. Kocman), židovské obce v českých zemích v 16.-18.století a jejich obraz v rabínské literatuře (D. Polakovič), zpracování epigrafických pramenů k dějinám Židů v českých zemích (D. Polakovič, I. Cermanová), výzkum hebrejských rukopisů a fragmentů dochovaných na území ČR (D. Polakovič, I. Cermanová), cenzura hebrejských knih v českých zemích, intelektuální dějiny Židů v českých zemích v 18. a 19. století, židovská dějepisná literatura (I. Cermanová). Odborní pracovníci provádějí rozsáhlý pramenný výzkum v archivu Židovského muzea, ostatních archivech České republiky a v zahraničí. Získané údaje slouží především k vědeckým účelům a některé z nich jsou vkládány do speciálních databází. Pracovníci publikují výsledky svých výzkumů v ročence "Judaica Bohemiae" i dalších odborných publikacích a vystupují na vědeckých konferencích. Mimo vlastní odborné práce se věnují popularizační přednáškové činnosti. Postupně je budována počítačová dokumentace židovských hřbitovů na území České republiky "Keshet" (správce D. Polakovič) a zároveň probíhají přípravné práce k vytvoření počítačové databáze "Yuchasin" (koordinátor A. Putík).

Konzultace: po předchozí dohodě
 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze