Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Judaica Bohemiae
  

Judaica Bohemiae


Začátkem července 2011 vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Judaica Bohemiae 46 (2011), 1. Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

V oddílu hlavních studií se nejprve Orit Ramon zabývá vlivem historického prostředí českých zemí 2. poloviny 16. století na myšlení a dílo Maharala. Následně Alexandr Putík ve třetím pokračování své studie o pražských Židech a Jehudovi Chasidovi líčí vnitřní politické dějiny pražské židovské obce v prvním dvacetiletí 18. století a její ovlivnění mesianismem. V dalším příspěvku se Ines Koeltzsch zabývá protižidovskými násilnostmi a antisemitismem v prvorepublikové Praze. V rubrice zpráv pojednává Dana Veselská o hodnotě informačního obsahu údajů o svozovém místě v tzv. Německém katalogu Židovského muzea v Praze a Arno Pařík představuje výstavu Barokní synagogy v českých zemích. Zprávy o konferencích referují o 31. Mikulovském sympoziu věnovanému tématu etnických menšin na Moravě (Martin Štindl), olomoucké konferenci o Ludwigu Augutu Franklovi (Magdaléna Stárková) a 17. ročníku sympozia Židé a Morava (Petr Pálka). V závěru obsahuje časopis recenzi na publikaci Michaela L. Millera, Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of Emantipation (2011), z pera Ivety Cermanové.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze