Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
1 Maiselova synagoga
  

Maiselova synagoga

 

JosefovMaiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz. Původní budova velmi utrpěla při požáru roku 1689 a pak byla opravena v barokním slohu. Její barokní podobu potlačila zásadní gotizující přestavba podle projektu prof. A. Grotta v letech 1893 - 1905. Z původní renesanční dispozice zůstal zachován trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi. V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostor a depozitář Židovského muzea.

 

Maiselova synagoga - interiérEXPOZICE:

První část expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - od počátku osídlení do počátku emancipace.

 

 

 

 

 

Maiselova synagoga

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze