Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk •
Meziknihovní výpůjční služba
 
 
 
 
 
Ptejte se knihovny
  

Knihovna Židovského muzea v Praze

Meziknihovní výpůjční služby

 

Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje vypůjčení nebo kopii dokumentu, který není v jejích fondech, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z knihoven v České republice. Knihovna zprostředkuje MVS podle pravidel výpůjční služby a za poplatky stanovené v Ceníku služeb:

 • pro uživatele - poplatky požadované od půjčující knihovny (většinou zdarma)
 • pro knihovny - výpůjčky bezplatně, kopie A4 – 3 Kč (do 10 stran zdarma)

MVS pro knihovny:

Uživateli této služby jsou knihovny v České republice registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku.

 • Objednávky se přijímají:
 • Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje; na jednotné žádance MVS - razítko žádající instituce, lokační značku žádající instituce, podpis odpovědného pracovníka; v e-mailové žádance - lokační značku knihovny, plnou adresu knihovny. Bez uvedení těchto údajů není možno objednávku přijmout a bude bez vyřízení vrácena.
 • Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (knihu, sborník, článek - stať).
 • Knihovna je povinna dodržet všechny předepsané podmínky výpůjčky (výpůjční lhůty, prezenční studium, pojištění zásilky apod.).

Pokud nebude moci knihovna z nějakého důvodu publikaci půjčit:

 • jednotnou žádanku MVS postoupí jiné instituci (o tuto službu je třeba předem požádat) nebo objednávku vrátí s příslušným sdělením žádající instituci
 • e-mailovou žádanku vrátí s příslušným sdělením žádající instituci (nelze postoupit jiným institucím)

Při vyplňování žádanky nebo objednávky MVS dodržujte prosím pravidla týkající se základních bibliografických údajů:

a) při objednávce článku z časopisu:

 • název periodika (řada)
 • ročník, rok, číslo
 • autor a název žádané stati, stránky
 • ISSN

b) při objednávce stati ze sborníku:

 • název sborníku (popř.podnázev, řada)
 • jména editorů
 • místo a rok vydání
 • autor a název žádané stati, stránky
 • ISBN / ISSN

c) při objednávce monografie:

 • jméno autora
 • název (popř.podnázev)
 • místo a rok vydání
 • nakladatelské údaje
 • ISBN

Informace: tel: 221 711 517, e-mail: [email] dana.mrakotova[at]jewishmuseum.cz

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze