Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk
Přehled podpořených projektů
  

NADACE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

 
   Přehled podpořených projektů
 
 

 

Rok 2010*
GARANT PROJEKTUPROJEKT
Komorní orchestr Berg Cinegoga
Masarykovo muzeum v Hodoníně Tikun
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Libereckého kraje Židovský Turnov, opomíjená kapitola z historie města
Nakladatelství Triáda, s.r.o. Heda Kaufmannová: Listy z rodinné kroniky
Občanské sdružení Galerie Efram Symposium Efram 2011
Twisted Spoon Press Last Loosening: A Handbook for the Con Man by Walter Serner
Židovské muzeum v Praze Hagit Shimoni: Tfila chazoti /Visual Prayer / Vizuální modlitba
Židovské muzeum v Praze Publication of a selected part of the Silver Objects Collection of the JMP in the form of printed catalogue as a familiarization with the collection
Židovské muzeum v Praze Pilotní projekt k ověření technických parametrů 3D (volně přístupných) kopií sbírkových předmětů ve stálých expozicích ŽMP


Rok 2009
V roce 2009 nebylo vypsáno výběrové řízení na podporu projektů na rok 2010, z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků.

 

 

Rok 2008 *
GARANT PROJEKTUPROJEKT
Sylva Chludilová Sympozium Efram 2009
Petr Karas - Nakladatelství P3K Publikace Derech chajim - Maharal (edice Sifrej Maharal)
Lauderova škola Digitální nosič k průběhu školního projektu Maharal
Masarykovo muzeum v Hodoníně Restaurování povijanů na Tóru
Městské muzeum Žamberk Pořízení přístroje Humistat
Náboženská obec Církve československé husitské ve Velkém Vřešťově Restaurování knih z nálezů z genizy Hořice
Nakladatelství Triáda s.r.o. Publikace Čan: Básně. Svazek třetí
Židovské muzeum v Praze Katalog k výstavě Cesta života: Rabi Jehuda ben Becalel (1526-1609)
Židovská obec Teplice Stabilizace a obnova textilní výbavy svitků Tóry

 

 

Rok 2007 *
GARANT PROJEKTUPROJEKT
doc. Mgr. Jiří Hošek CD Prague Jewish Cello Virtuoso and Composer
Husitské muzeum v Táboře Restaurování částí Aron ha-kodeš
Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze Publikace Obrázky ze života Židů na Kutnohorsku
Městské muzeum Polná, příspěvková organizace Restaurování synagogálních textilií
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Publikace Historie Židů v Golčově Jeníkově, v Habrech, v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou
Petr Karas Publikace Maharal – výběr z Netivot olam (edice Sifrej Maharal)
Post Bellum, o.s. Příběhy 20. století: českoslovenští Židé v nacistické a komunistické totalitě
Židovské muzeum v Praze Předtisková příprava katalogu povijanů na Tóru
Židovská obec Plzeň Restaurování synagogálních textilií
Židovská obec v Praze Výstava Hagibor – historie místa a lidí

 

Rok 2006
V roce 2006 nebylo vypsáno výběrové řízení na podporu projektů na rok 2007, z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků.

 

Rok 2005 *
GARANT PROJEKTUPROJEKT
Cudlínová MarkétaPutování
Krajské muzeum ChebKnihobraní
Kultura do města o.s.Rok židovské kultury v Kutné Hoře
Občanské sdružení Respek a toleranceVýstava Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic…
Památník HartmaniceExpozice:Spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa
Památník BenešovÚdržba a provoz Památníku v Benešově
Regionální muzeum v MikulověRozšíření aktivit při expozici v Horní synagoze v Mikulově
Vojtěch Ripka-nakladatelství JITROpublikace Zloději v noci
Společnost pro obnovu synagogy ve Čkynipublikace Synagoga ve Čkyni
Tolerance a občanská společnost, o.s.Sborník přednášek ze seminářů Prix Irene
Union film, s.r.o.Můj architekt Louis Kahn
Vyšší odborná škola a akademie ChotěbořChotěbořští zmizelí sousedé Osudy rodiny Ludmily Lőwidtové
Daniel Walter-Agentura Suk"Nedovedu pochopit"
ŽO BrnoZáchrana synagogálních textilií
ŽO Praha - MATANAestálá expozice o dějinách Židů v Bechyni
ŽM v Prazevýstava Muž, který si nedal pokoj. Josef Polák
G plus G, s.r.o.publikace Deníky

 

Rok 2004 *
PROJEKTGARANT PROJEKTU
Vydání publikace: Leo Pavlát: RokG plus G, s.r.o.
Stálá výstava o dějinách na Pacovsku v obřadní síni na židovském hřbitově v PacověŽidovská obec v Praze, zastoupená spol. Matana, a.s.
Restaurování synagogální opony a drapérie v majetku Muzea, sbírkových předmětů zapsaných v CES (Celostátní evidenci sbírek)Muzeum Vysočiny Jihlava
Vydání publikace Kateřina Čapková: Češi, Němci, Židé?- Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938Nakladatelství Paseka
Restaurování synagogálních a hřbitovních textilií v majetku Židovské obce BrnoŽidovská obec Brno
Údržba a provoz Památníku v BenešověPamátník v Benešově, o.p.s.
Iniciativní skupina pro založení výzkumné a vzdělávací instituce “Kolegium Jindřicha Kohna“PhDr. František Pavel Novotný

 

Rok 2003 *
PROJEKTGARANT PROJEKTU
Oprava interiéru bývalé synagogy ve Strančicích Obec Strančice
Putovní výstava F.M. Nágl (1889-1944) – malíř z VysočinyObčanské sdužení Phoenix Telč
Vydání sborníku Hora horArcheologický ústav AV ČR
Stálá expozice o dějinách Židů na Voticku v obřadní síni na židovském hřbitově ve VoticíchŽidovská obec v Praze, zastoupená spol. Matana, a.s.
Vydání Deniku Anny Frankové – publikace revidovaného a doplněného českého překladuNakladatelství Triáda, s.r.o.
Vydání publikace- Hermann Ungar:Selected StoriesTwisted Spoon Press
Cyklus přednášek – Kultura a dějiny židovského národa – židovské osobnostiŽidovská obec Plzeň
Projekt Zmizelí sousedéObčanské sdružení Ukrývané dítě
Vydání CD ROM - Synagogální textilie v souvislosti se stejnojmennou výstavou na Pražském hraděŽidovské muzeum v Praze
Vydání 1. svazku edice Českožidovští spisovatelé a publicisté 19. a 20. století – Josef Kodíček – publicistikaSefer, nakladatelství FŽO v ČR, s.r.o.
Vydání knihy Semper Sursum – ohýbaný nábytek firmy Jacob & Josef Kohn, Monografie firmy a rodinyJiří Uhlíř
Vytvoření stálé expozice o dějinách Židů na Mladoboleslavsku a o zvycích spojených s umírání a pohřbíváním instalované v obřadní síni a márnici na židovském hřbitově v Mladé BoleslaviŽO v Praze, zast. spol. Matana a.s.
Vydání průvodce Nový židovský hřbitov v KolíněIng. Jan Hora a Eva Novotná
Trvalá expozice o historii judaismu instalované v synagoze v DěčíněŽidovská obec v Děčíně
Stálá expozice v prostoru synagogy v ÚštěkuNadační fond Zecher pro záchranu židovských památek v ČR
Údržba a provoz Památníku v BenešověPamátník v Benešově, o.p.s.

 

Rok 2002 *     (V tomto roce byla vyhlášena dvě výběrová řízení)
PROJEKTGARANT PROJEKTU
Trvalá výstava Židé v Kraji Vojtěcha Rakouse instalovaná ve hřbitovním domku židovského hřbitova v Brandýse nad LabemŽidovská obec v Praze, zastoupená spol. Matana a.s
Vydání 22. svazku díla Karla Poláčka Město Rychnov nad Kněžnou
Vydání knihy Lev Lunc- výbor z dílaTriáda Publishing, s.r.o.
Restaurování souboru náhrobních kamenů ze 14. století z původního hřbitova v Brně Židovská obec Brno
Výchovně vzdělávací cyklus zaměřený na základy judaismu a problémy antisemitismuŽidovská obec Brno
Stálá výstava instalovaná v synagoze v Úštěku Nadační fond Zecher pro záchranu židovských památek v ČR
Dny židovské kulturyOkresní muzeum Praha Východ
Diplomová práce- Česká židovská komunita v dnešní polistopadové době (1990- dodnes) na pozadí jejího poválečného vývoje 1945-1989Petr Sedlák
Vydání Deníku Jiřího Munzera z let 1938-1942 Radioservis, a.s.
Cyklus přednášek a kulturních pořadů. Kultura a dějiny židovského národaŽidovská obec Plzeň
Machacít ha šekel - zpracování dokumentace židovského hřbitova v Boskovicích Muzeum Boskovicka
Průvodce po synagoze v Boskovicích Muzeum Boskovicka
Údržba a provoz památníku Památník v Benešově, o.p.s.

 

* V tabulce uvedená data označují rok, ve kterém rozhodla správní rada NŽMP o přidělení prostředků na projekty realizované v následujícím roce.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze