Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Archiv zpráv
  

ARCHÍV ZPRÁV

Nález pamětní listiny ve Smíchovské synagoze

 

Zakládací listina Smíchovské synagogy, 1863Židovské muzeum v Praze vydává velkou část svých prostředků na obnovu židovských památek. Do tohoto rámce patří i celková oprava a rekonstrukce synagogy v Praze 5 - Smíchově, která bude již příští rok sloužit jako archiv a depozitář muzea. Při stavebních pracích došlo ke vzácnému nálezu: v pátek 23. ledna 2003 byla v synagoze objevena pamětní pergamenová listina, která byla uložena pod původní opukovou podlahu u paty pravého sloupu před svatostánkem při příležitosti dokončení stavby synagogy 30. srpna 1863. Obsahově i svým provedením je tato listina neobyčejně zajímavá: je rozdělena do 12 polí, z nichž každé je napsáno a vyzdobeno odlišným stylem a druhem písma - od klasických empirových vzorů s jemnou lineární kresbou až po novogotickou frakturu nebo naturalistický ornament. Text listiny připomíná dlouhou historii smíchovské židovské obce, sahající až do poloviny 18. století, a její mnohaletou snahu o vybudování vlastní synagogy. Listinu vyhotovil známý pražský židovský portrétista a litograf Josef Bindeles (1826-1914).


Stavba nové synagogy v románském a maurském slohu byla dokončena za vedení Ignáce Kappera a Filipa Kaufmanna díky finanční podpoře tehdejšího smíchovského starosty, průmyslníka a poslance zemského sněmu Františka Ringhofera. Při příležitosti dokončení stavby byla sepsána právě nalezená pamětní listina, kterou na zadní straně podepsalo 14 členů představenstva tehdejší obce.


Smíchovská synagoga oslaví letos v srpnu 140. výročí svého vzniku. Pamětní listina bude uložena v Židovském muzeu, ale její faksimile spolu s ostatními dokumenty o historii, opravě a rekonstrukci památné budovy bude po dokončení oprav uložena na původní místo v synagoze na památku jejích stavitelů a pro poznání budoucím generacím.

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze