Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Novinky
 
 
zasílat e-mailem:
  

 
- vstupenky bez front a čekání, platba kartou
- informace o památkách, expozicích a kulturních akcích v areálu Židovského Města, na území Prahy i ČR
- návštěvnický servis (občerstvení, WC, praktické tipy)

 

 
Díky slevovým programům je možné navštívit Židovské muzeum v Praze již za 90 Kč (studenti a senioři za 60 Kč).

 

 

 

PŘEDMĚT MĚSÍCE –


Více >>>


 

Aktuality

Večer sefardské hudby v podání španělské umělkyně Mary Arandy. Španělská synagoga, pondělí 8.12. v 19 h.
Ve spolupráci s Institutem Cervantes v Praze. Informace o zpěvačce na www.mara-aranda.com. Vstupenky k zakoupení na www.ticketpro.cz.„Pozvání na koncert“
CINEGOGA 2014: Město bez Židů

Cyklus CINEGOGA je unikátní syntézou němého filmu a živé hudby. Jeho smyslem je uvádět dosud málo známá historická díla světové kinematografie a jejich prostřednictvím přinášet nové pohledy na židovskou kulturu a tvůrce tzv. postemancipačního období, do něhož spadají nejen počátky mezinárodní organizace sionistického hnutí a velkých migračních vln ze střední a východní Evropy do Nového světa, ale i bouřlivý rozvoj avantgardního umění a kinematografie.

Film Město bez Židů (Die Stadt ohne Juden) natočil rakouský filmový režisér a producent Hans Karl Breslauer (1888-1965) podle stejnojmenného románu spisovatele, novináře a dobrodruha Maximiliana Hugo Bettauera (1872-1925).

Novou hudbu k filmu složil skladatel Petr Wajsar na přímou objednávku Orchestru BERG. Toto špičkové těleso již celou řadu let přivádí na českou hudební scénu inovativní, ale zároveň divácky atraktivní projekty kombinující současnou hudbu s tancem, filmem a divadlem.

Španělská synagoga
Praha 1, Vězeňská 1
13. + 14. 10. 2014 v 19.30

Předprodej vstupenek: Informační a rezervační centrum ŽMP, Maiselova 15, Praha 1 - Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1 - www.webticket.czZemřela Irena Ravelová

se zármutkem oznamujeme, že zemřela naše dlouholetá spolupracovnice a obdivuhodná žena, paní Irena Ravelová (24.11.1922 – 30.9.2014). Pocházela z Kolína, odkud byla i s rodinou transportována v roce 1942 do Terezína. Nacistickou perzekuci rodiny přežila jen ona a její mladší sestra Hana. Po druhé světové válce začaly nový život v Praze, Irena se živila jako švadlena. Obě sestry vážně uvažovaly o emigraci a v roce 1947 pak vycestovaly do Velké Británie. O tři roky později se Irena přestěhovala do Izraele, kde s manželem adoptovali dvojčata. Do Prahy se vrátila začátkem 90.let, od té doby pracovala v Židovském muzeu v Praze jako průvodkyně. Spolu se všemi, kdo Irenu Ravelovou znali, jejího odchodu hluboce litujeme.Důležité - upozornění na uzavření části depozitáře sbírky vizuálního umění ŽMP

Židovské muzeum v Praze od 15. 9. 2014 přibližně na dobu 6 měsíců z důvodu rekonstrukčních prací omezuje provoz depozitáře sbírky vizuálního umění (kurátorka Michaela Sidenberg). V uvedeném období nebude možné jakkoliv manipulovat se sbírkovými předměty ze souboru malby, tzn.: vyjímat a vkládat sbírkové předměty z a do depozitáře, provádět digitalizaci sbírek, posuzovat stavy sbírkových předmětů, zpřístupňovat sbírkové předměty ke studiu či provádět rešerše nad rámec informací zjistitelných z interní muzejní databáze nebo jiných evidenčních a dokumentačních zdrojů ŽMP, stejně jako vyhovět žádostem o výpůjčku. Co se týče sbírkových předmětů ze souboru grafiky a kresby, manipulace s předměty bude omezena dle aktuální situace. O znovuotevření depozitáře budeme veřejnost v předstihu informovat prostřednictvím webových stránek muzea, Facebooku a Newsletteru. Předem se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.


Uzavření archivu

Z důvodu rekonstrukce archivního depozitáře (budování hasicího zařízení) bude archiv Židovského muzea v Praze od 1. 10. 2014 do počátku roku 2015 pro veřejnost uzavřen. Datum znovuotevření archivu bude upřesněno v závislosti na průběhu prací. Stavební zásah si vyžádá úplné vyklizení depozitáře. Nebude proto možné vyřizovat ani badatelské dotazy. Prosíme odbornou veřejnost o pochopení.

ORIENT V ČECHÁCH? Židovští uprchlíci za první světové války

Židovské muzeum v Praze výstavou o osudech uprchlíků v době první světové války reflektuje sté výročí vypuknutí válečného konfliktu. Nová expozice v Galerii Roberta Guttmanna sleduje osudy židovských utečenců v Čechách a na Moravě v širším kontextu uprchlíků a uprchlické politiky v celé habsburské monarchii. Přibližuje nejen bezprostřední osudy uprchlíků, ale také reakce společnosti. Autoři si kladou otázku, zda a jak v té době rozšířené rozdělování lidí podle etnika ovlivňovalo přístup k uprchlíkům, nakolik se do reakcí na židovské uprchlíky promítaly předsudky a proč se po konci války a vzniku nezávislého Československa právě židovští uprchlíci stali terčem nevybíravých antisemitských kampaní.

Více >>>

KONCERT
Dan Franklin Smith (klavír)
Recitace: Gregorij H. von Leitis
Úvod: Michael Lahr
11. 9. v 19 h (vstup volný), Praha 1, Španělská synagoga, U staré školy 1

Viktor Ullmann – Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho, sonáta pro klavír č. 6, op.49

Viktor Ullmann (1898–1944) byl roku 1942 nacisty deportován do terezínského ghetta, kde navzdory nepříznivým podmínkám společně s dalším hudebním skladatelem Hansem Krásou (1899–1944) organizoval v rámci tzv. „povolených činností“ poměrně bohatý hudební život. V červenci 1944 složil v Terezíně i jedno ze svých nejlepších děl: “Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho” pro vypravěče a klavír/orchestr. 16. října 1944 byl Ullmann deportován do Osvětimi a krátce poté zavražděn. U příležitosti 70. výročí skladatelova úmrtí bude toto dílo představeno ve Španělské synagoze.
Elysium – Between two continents (Mezi dvěma kontinenty) od svého založení v New Yorku v roce 1983 působí na křižovatce americké a evropské kultury uměleckými prostředky proti rasismu, antisemitismu a nenávisti, podporujíc umělecký a tvůrčí dialog a porozumění mezi Spojenými státy a Evropou. Elysium představilo už více než 400 projektů (produkce divadla/oper, koncertů, čtení, výstav a přednášek) ve více než 80 městech celého světa. Elysium zejména usiluje o uchování hudby a literatury umělců, kteří byli pronásledováni nacisty. Ullmannovy skladby, především jeho Kornet, byly dosud představeny ve více než 40 městech USA a Evropy. www.elysiumbtc.org

Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze/ Rakouským velvyslanectvím a Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze.


Nové číslo Judaica Bohemiae 49 (2014), 1

Více >>>

Pražská muzejní noc 2014

Těšíme se na vás během jedenáctého ročníku Pražské muzejní noci v sobotu 14. června. Přijďte si prohlédnout Klausovou a Španělskou synagogu. Vzhledem k tomu, že se muzejní noc koná v sobotu, která je židovským svátkem, můžeme naše expozice zpřístupnit až po skončení šabatu, tedy ve 22.30, otevřeny pak zůstanou do 01.00. Věříme, že důvody naší zkrácené otevírací doby pochopíte.

Vstup i dětský program zdarma

Rejstřík k matrikám ŽNO v Mikulově on-line
Židovské muzeum v Praze, oddělení archivu, zpřístupnilo na muzejních webových stránkách další z archivních pramenů, který se často ocitá v hledáčku badatelského zájmu. Jedná se o Rejstřík k matrikám narozených, oddaných a zemřelých židovské náboženské obce v Mikulově.


Více >>>


Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014

Galerie Roberta Guttmanna, 24. dubna – 3. srpna 2014

Židovské muzeum v Praze připravilo u příležitosti 20. výročí své činnosti jako nestátní organizace výstavu, která představuje více než 100 výjimečných exponátů, jež se staly součástí jeho sbírek právě v posledních dvou dekádách. Prostřednictvím vybraných uměleckých děl, rukopisů, knih, archiválií, rituálních předmětů i předmětů denní potřeby expozice seznamuje se základy akviziční práce muzea a přibližuje nejen historii jednotlivých předmětů, ale i příběhy jejich původních majitelů.
Více >>>
JOM HA-ŠOA 28. dubna 2014
9.30 h, Pinkasova synagoga
14-17 h, náměstí Míru, Praha 2
Více >>>


Zpravodaj 2014/1 Více >>>
V srpnu 2014 bude archiv Oddělení pro dějiny šoa uzavřen pro veřejnost. V neodkladných případech si můžete návštěvu archivu domluvit na emailové adrese holocaust@jewishmuseum.cz.


Důležité - upozornění na uzavření části depozitárních prostor ŽMP

Židovské muzeum v Praze od 29. 3. 2014 přibližně na 15-18 měsíců z důvodu rekonstrukce objektu zcela uzavírá část svých depozitárních prostor. V uvedeném období nebude možné se sbírkovými předměty, které jsou v objektu, jehož se rekonstrukce týká, uloženy, jakkoliv manipulovat, tzn.: vyjímat a vkládat sbírkové předměty z a do depozitáře, provádět digitalizaci sbírek, posuzovat stavy sbírkových předmětů, zpřístupňovat sbírkové předměty ke studiu či provádět rešerše nad rámec informací zjistitelných z interní muzejní databáze nebo jiných evidenčních a dokumentačních zdrojů ŽMP, stejně jako vyhovět žádostem o výpůjčku. Uzavření depozitáře se týká všech sbírkových předmětů ze sbírky kovů a trojrozměrných předmětů (kurátor Mgr. Jaroslav Kuntoš) a části sbírkových předmětů ze sbírky textilu, především nejstarších textilií a drobného a domácího textilu (kurátorka PhDr. Dana Veselská, PhD.). O znovuotevření depozitáře budeme veřejnost v předstihu informovat prostřednictvím webových stránek muzea, Facebooku a Newsletteru. Předem se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
PRVNÍ POHŘEŠOVANÉ JUDAIKUM ČESKÉHO PŮVODU SE PO VÍCE NEŽ PŮLSTOLETÍ VRÁTILO ZE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH DO ČESKÉ REPUBLIKY

Židovskému muzeu v Praze a Federaci židovských obcí v České republice se podařilo završit historicky první případ úspěšné restituce pohřešovaného židovského rituálního předmětu původem z českých zemí. Synagogální opona z Mladé Vožice z poloviny 19. století, kterou muzeum ve svých sbírkách postrádalo od poloviny 50. let 20. století, se tak po téměř 60 letech vrací ze Spojených států amerických zpět do České republiky.

Více >>>


Hold Janu Karskému
Středa 23. 4. od 19.30, Španělská synagoga

Slavnostní koncert v předvečer 100. výročí narození Jana Karského, kurýra polského podzemního státu, který jako první přinesl západním mocnostem ucelenou zprávu o vyhlazování židovského obyvatelstva na územích okupovaných Německem. Jeho svědectví svět nechtěl věřit…

Více >>>


PRVNÍ PLÁNOVANÁ OBMĚNA STÁLÉ EXPOZICE A S NÍ SPOJENÁ REKONSTRUKCE MAISELOVY SYNAGOGY SE BLÍŽÍ – POSLEDNÍ ŠANCE ZHLÉDNOUT STÁVAJÍCÍ STÁLOU EXPOZICI O DĚJINÁCH ŽIDŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH OD 10. DO 18. STOLETÍ


Více >>>


Jiří Fiedler (1935 – 2014)

Židovské muzeum v Praze se zármutkem oznamuje, že jeho dlouholetý pracovník Jiří Fiedler tragicky zemřel za dosud ne zcela vyjasněných okolností. Pohřeb se v Praze konal v pondělí 3.3.2014 v Praze.

Jiří Fiedler se narodil v Olomouci. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a jako redaktor a editor pracoval v době komunistického režimu převážně v nakladatelství pro děti a mládež Albatros. Souběžně překládal ze srbochorvatštiny a z polštiny, s jeho jménem je spjata řada vynikajících převodů děl z těchto národních literatur.

Od 70. let minulého století Jiří Fiedler současně ze soukromého zájmu dokumentoval židovské památky v Čechách a na Moravě. Shromáždil tak tisíce fotografií synagog, hřbitovů, rabínských domů a někdejších židovských škol, památek, z nichž mnohé byly v dalších letech zničeny. K obrazovému materiálu současně získával i faktické informace pečlivě excerpované z nespočetných zdrojů. Jiří Fiedler v době zmaru činil, čemu se měly věnovat odborné instituce, a sklízel za to nevůli StB i podezíravost okolí. V době naprostého pohrdání židovským kulturním dědictvím v Čechách a na Moravě vykonal práci, z níž mohou čerpat generace dalších badatelů v oblasti židovského místopisu.

Po pádu komunistické diktatury Jiří Fiedler vydal knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě, dodnes základní zdroj informací o židovských sídlech, a v roce 1996 se stal odborným pracovníkem Židovského muzea v Praze. Zde výsledky svého mnohaletého soukromého bádání dále rozvíjel, začal je vkládat do elektronické, stále doplňované a upřesňované ii>Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě. Má dnes na 1670 hesel. Bez nich, bez informací, které Jiří Fiedler do muzea nezištně přinesl, by se některé muzejní projekty nikdy neuskutečnily, práce nesčetných badatelů domácích i zahraničních by nebyla možná.

Jiří Fiedler pracoval v Židovském muzeu v Praze až do konce roku 2012 a i poté s ním externě spolupracoval. Jeho náhlá smrt je pro všechny pracovníky muzea, kteří Jiřího Fiedlera znali jako vstřícného kolegu i skvělého člověka, bolestnou ranou.

Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu nabízí další stipendia na rok 2014 určená pro výzkum v archivech holocaustu v Evropě, včetně dvou pro Židovské muzeum v Praze. Termín pro zaslání přihlášek je 16. březen 2014.
Více informací: http://www.ehri-project.eu/fellowships.

Více >>>Dne 9. března 2014 bude od 9 do 11.30 hodin pro veřejnost uzavřena Pinkasova synagoga z důvodu konání tryzny k uctění památky vyvraždění terezínského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE PŘIPOMENE VYVRAŽDĚNÍ TEREZÍNSKÉHO RODINNÉHO TÁBORA

Letos v březnu uplyne 70 let od vyhlazení vězňů terezínského rodinného tábora v plynových komorách tábora v Osvětimi-Březince. Ačkoli bylo zavraždění téměř čtyř tisíc mužů, žen a dětí v noci z 8. na 9. března 1944 největší jednorázovou vraždou československých občanů za druhé světové války, hraje v českém obecném i historickém vědomí spíše okrajovou roli. Židovské muzeum v Praze tak ve spolupráci s dalšími partnery připravilo na celý rok 2014 speciální program, jehož jednotlivé akce budou tuto tragickou událost připomínat z různých perspektiv.


Více >>>


S lítostí oznamujeme zrušení pořadu v úterý 18. 2. 2014 „ Delegitimizace Židovského státu“ z důvodu náhlého onemocnění přednášejícího p. Jána Kapusňaka. Děkujeme za pochopení.
Koncert na stanici Vltava k uctění památky obětí terezínského rodinného tábora

Letos v březnu uplyne 70 let od vyvraždění terezínského rodinného tábora v plynových komorách Osvětimi-Birkenau. Během jediné noci z 8. na 9. března 1944 zahynuly téměř 4000 českých a moravských Židů. K připomenutí této tragické události, největší jednorázové hromadné vraždy československých občanů za druhé světové války, se v pražské Španělské synagoze uskuteční koncert, který stanice Český rozhlas Vltava odvysílá v přímém přenosu. Ve skladbách Zikmunda Schula, Stanislava Jelínka, Noama Sheriffa, Ervína (Erwina) Schulhoffa a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho vystoupí Dominika Weiss Hošková, Pražské dechové trio a Nostitzovo kvarteto. V přestávce koncertu navštíví průvodci koncertem Vladimíra Lukařová a ředitel Židovského muzea Leo Pavlát galerii Španělské synagogy, kde je instalována expozice o pronásledování Židů za protektorátu. Přímý přenos koncertu, který je vyhrazen zvaným hostům, vysílá stanice Vltava v sobotu 8. března od 20.00.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE OTEVŘELO NOVÉ INFORMAČNÍ A REZERVAČNÍ CENTRUM

Židovské muzeum v Praze oslaví letos v říjnu 20 let činnosti jako nestátní organizace. V tomto jubilejním roce zahajuje řadu změn, které mají během několika let zvýraznit jeho podobu jako moderního, dynamického a návštěvnicky přívětivého střediska židovské kultury. Výrazem této snahy je nové Informační a rezervační centrum, které bylo otevřeno 3. února 2014.Více >>>STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV NA ŽIŽKOVĚ OPĚT VE SPRÁVĚ ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE
K 1. lednu 2014 předalo Židovské muzeum v Praze po společné dohodě správu starého židovského hřbitova na Žižkově zpět Židovské obci v Praze.

Více >>>Zpravodaj 2013/4 Více >>>
Smlouva s vítězem výběrového řízení Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Více >>>
Výsledek výběrového řízení Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Více >>>
Oznámení o zahájení výběrového řízení Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Více >>>
Nové číslo Judaica Bohemiae 48 (2013), 2

Koncem prosince 2013 vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Judaica Bohemiae 48 (2013), 2. Svazek zahajuje objevná studie Daniela Baránka, jež na základě mnoha dosud neznámých pramenů především z Rakouského státního archivu podrobně osvětluje vznik „emancipačních“ židovských náboženských obcí a organizační uspořádání židovských záležitostí na Moravě a ve Slezsku ve 2. polovině 19. století. Následující text Magdaleny Sedlické shrnuje projevy antisemitismu v československé zahraniční armádě ve Velké Británii za 2. světové války. Třetí z hlavních studií z pera Jana Kotůlka a Rolfa T. Nossuma ilustruje na příkladu židovského matematika z Čech Waltera Fröhlicha osudy židovských vědců z Československa, čelících hrozbě nacismu. Na základě rozsáhlého archivního materiálu z Velké Británie, České republiky a USA detailně rekonstruuje Fröhlichovy neúspěšné snahy o emigraci a nalezení pracovního uplatnění ve Velké Británii nebo USA.

Rubrika zpráv obsahuje texty připomínající nedávné výstavy ŽMP „A nebudete muset chodit za rabínem.“ 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě (Olga Sixtová) a Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích (Arno Pařík). Pavel Sládek referuje o významné mezinárodní konferenci David Gans (1541–1613). Čtyři století poté: odkaz raně moderního židovského historika a vědce (Praha, 27.–29. května 2013) a zpráva Jaroslava Kuntoše představuje cenný soubor džbánů mikulovského pohřebního bratrstva ze sbírek ŽMP. Závěrečná rubrika časopisu obsahuje recenze českého překladu publikace Abrahama Davida, Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy (2013) od Alexandra Putíka, publikace Lucie B. Petrusové a Alexandra Putíka, Fasse pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení (2012) z pera Ivany Ebelové, recenzi Pavla Kocmana na knihu Petera Rauschera a Barbary Staudinger, Austria Judaica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien, 1496–1671(2011) a recenzi Benjamina Frommera na publikaci Magdy Veselské, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím (2012).

Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Více >>>

(Vloženo: 10.1.2014)

Nabídka letních škol 2014
Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI) přijímá přihlášky do letních škol v Jeruzalémě a Amsterodamu. Úplný text výzvy a instrukce pro přihlášení jsou k dispozici na stránkách projektu: http://www.ehri-project.eu/ehri-summer-schools-2014.
Více >>>

(Vloženo: 25.12.2013)

Kinderblock 66: Návrat do Buchenwaldu
Kdy: 17. 12. 2013 od 18 h
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá StranaVíce >>>CHANUKOVÝ SVÍCEN ZE SBÍREK ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE OPĚT OZÁŘÍ BÍLÝ DŮM

Chanukový vícen ze sbírek Židovského muzea opět ozdobil reprezentační prostory Bílého domu. O posledním, osmém dnu židovského Svátku světel, který letos připadl na čtvrtek 5. prosince, na něm byla během slavnostního ceremoniálu pořádaného prezidentským párem zapálena v přítomnosti mnoha hostů všechna jeho světla.

Židovské muzeum v Praze pro tuto výjimečnou příležitost vybralo svícen z moravského Hrušova, jehož příběh stejně jako osudy jeho dárců připomínají pohnutou historii židovské komunity v Čechách a na Moravě v první polovině 20. století. Světla zažehnutá na svícnu po více než sedmdesáti letech tak více než symbolicky vyjadřila víru ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí.

Zápůjčka se uskutečnila z iniciativy velvyslance Spojených států amerických J.E. Normana Eisena. V roce 2009 do zámoří na prosbu první dámy Spojených států Michelle Obamové, vyslovenou během její návštěvy muzea, putoval chanukový svícen z moravského Prostějova.Více >>>Upozorňujeme na koncert, který 28. listopadu u příležitosti prvního dne Chanuky – svátku „světel“ v kostele sv. Šimona a Judy pořádá Filharmonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
Více >>>

Z provozních důvodů bude Galerie Roberta Guttmanna dne 19.11.2013 od 9.00 do 12.00 hodin uzavřena

Zpravodaj 2013/2-3 Více >>>
OSVĚTIMSKÁ KNIHOVNICE
7. října od 18 h, Institut Cervantes

Židovské muzeum v Praze, Institut Cervantes a nakladatelství Akropolis si Vás dovolují pozvat na představení knihy španělského spisovatele Antonia G. Iturbeho Osvětimská knihovnice, které proběhne za účasti autora a paní Dity Polachové-Krausové, jejímiž životními osudy je kniha inspirována.Více >>>Výstava Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942-1945
Prosba o pomoc při identifikaci osob


Více >>>CINEGOGA 2013: SILNÝ ČLOVĚK

15. října 2013 od 19.30 h, Španělská synagoga

Letošní premiéra hudebně-filmového cyklu CINEGOGA představí jedno z nejlepších děl sklonku éry němého filmu – temně laděný snímek „Silný člověk“ z roku 1929. Projekci naživo doprovodí známá nu-jazzová formace Pink Freud, která svou hudbu k filmu představila v roce 2011 v Barbican Centre v Londýně.Více >>>S politováním oznamujeme, že přednáška Daniela Zisse, která se měla konat v pondělí 16.9. 2013, je ze závažných důvodů na straně přednášejícího zrušena.
Židovské muzeum v Praze jedním z nejčastějších turistických cílů v České republice za 2012

Židovské muzeum v Praze se stalo čtvrtým nejnavštěvovanějším cílem turistů v České republice za rok 2012. S celkovým počtem 553 tisíc návštěvníků tak postoupilo z loňské páté příčky. Statistiku tento týden zveřejnila Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.Více >>>


DOČASNÁ OMEZENÍ NA STARÉM ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ – pondělí 5. srpna 2013

Během večerní bouře v neděli 4. srpna 2013 došlo na Starém židovském hřbitově k vyvrácení a pádu dvou stromů a několika středně velkých a malých větví, v důsledku čehož bylo poškozeno i několik náhrobků. Po odborném posouzení situace bylo možné dnes od 10.30 h památku opět zpřístupnit pro návštěvníky. V současné době však v areálu hřbitova probíhají odklízecí a sanační práce. Děkujeme za pochopení.


Počátkem července 2013 vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Judaica Bohemiae 48 (2013)
, 1. Svazek zahajuje příspěvek ke středověkým legendám o znesvěcení hostie od Daniela Soukupa, rozebírající případ domnělé konverze olomouckého rabína Mošeho r. 1425. Následně Vera Leininger představuje právní postavení českých Židů a jejich omezené možnosti získávat do vlastnictví nemovitý majetek, přičemž hlavní pozornost zaměřuje na konec 18. a první polovinu 19. století a známou pražskou podnikatelskou rodinu Przibramů. Třetí z hlavních studií z pera Michala Plavce je věnována atraktivnímu tématu z oblasti letecké historie. Na základě mnoha dosud neznámých archivních dokumentů představuje život a kariéru první uherské pilotky židovského původu a manželky majitele poběžovického panství hraběte Johannese Caudenhove-Kalergi, Lilly Steinschneider (1891–1975).

V rubrice zpráv představuje Ivana Ebelová projekt zpracování soupisů židovského obyvatelstva v Čechách z let 1723/24–1811, jehož cílem je vytvoření elektronické databáze a její zpřístupnění on-line. Michal Frankl s Davidem Lawsonem shrnují výsledky dokumentačního projektu věnovaného osudům ostravských Židů, na němž spojily síly Židovské muzeum v Praze a Kingstonská synagoga v Londýně. Zprávy Pavla Kocmana, Magdalény Jánošíkové, Simony Malé a Moniky Halbinger jsou věnovány významným konferencím z nedávné doby: Šlechticův Žid, Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době (Tovačov, 4.4.2013); Heresy, Heterodoxy and Conversion in Early Modern Europe (Budapest, 20.–21.1.2013); The Land in Between – Three Centuries of Jewish Migration to, from and across Moravia,1648–1948 (Olomouc, 18.–20.11.2012) a ,Avigdor, Beneš, Gitl.‘ Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela Steinherze (Brno, 27.–29.11.2012). V závěru obsahuje časopis recenze publikace Olgy Sixtové (ed.) Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě / Hebrew Printing in Bohemia and Moravia (2012) od Rachel L. Greenblatt, katalogu Jaroslava Kuntoše Silver Judaica from the Collection of the Jewish Museum in Prague (2012) z pera Felicitas Heimann-Jelinek, knihy Ines Koeltzsch Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938) (2012) od Tatjany Lichtenstein a recenzi na knihu Rudolfa Fišera, Třebíč. Příběhy židovských familiantů (2012) od Martina Štindla.

Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.


Více >>>


Festival Mitte Europa
7. července 2013, kostel Vzkříšení Páně, Terezín


Židovské muzeum v Praze si Vás dovoluje pozvat na koncert orchestru Jacobsplatz München v Terezíně.Více >>>VÝKLAD OBRAZŮ: Rozšíření metodologického spektra pro studium středověkého judaismu
18. června 2013 od 18.30 h, Knihovna Amerického centra


Židovské muzeum v Praze a Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
si Vás dovolují pozvat na přednášku Prof. Marca Michaela Epsteina z americké Vassar College.


Více >>>Pražská muzejní noc 2013 se kvůli povodňové situaci odkládá

Vzhledem k situaci v Praze bylo na základě dohody krizových štábů Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku hlavního města a organizátorů Pražské muzejní noci přistoupeno k odložení Pražské muzejní noci 2013.
Náhradní termín bude včas oznámen.
Děkujeme za pochopení.
www.prazskamuzejninoc.cz


Více >>>Úterý, 4. června 2013

Vzhledem k postupné stabilizaci povodňové situace v hlavním městě Židovské muzeum v Praze znovu zpřístupnilo všechny své památky. Veřejnosti jsou rovněž k dispozici večerní programy v Oddělení pro vzdělávání a kulturu (Maiselova ulice 15, Praha 1) i koncerty ve Španělské synagoze.
Pražská muzejní noc 2013

Těšíme se na vás během jubilejní desáté Pražské muzejní noci 8. června. Přijďte si prohlédnout Klausovou a Španělskou synagogu. Vzhledem k tomu, že se muzejní noc koná v sobotu, která je židovským svátkem, můžeme naše expozice zpřístupnit až po skončení šabatu, tedy ve 22.30, otevřeny pak zůstanou do 01.00. Věříme, že důvody naší zkrácené otevírací doby pochopíte.

Vstup i dětský program zdarma.


Více >>>
Zpravodaj 2013/1 Více >>>
Terezínské hvězdy v Praze


12. – 13. dubna 2013, Koncertní sál Pražské konzervatoře, Praha 1

Po Londýně a New Yorku přiváží slavný Nash Ensemble Terezínské hvězdy i do Prahy.

Více >>>
70. VÝROČÍ POVSTÁNÍ VE VARŠAVSKÉM GHETTU
Mimořádná konference nejen pro učitele
8. dubna 2013 od 9 do 16.30 h, Dům národnostních menšin, Praha 2Více >>>
JAN NERUDA A ŽIDÉ. TEXTY A KONTEXTY

Je možné považovat Jana Nerudu za antisemitu? Touto otázkou, dodnes vyvolávající rozporuplné reakce, se nově zabývá kolektivní monografie, kterou Židovské muzeum v Praze vydalo v nakladatelství Akropolis.
Více >>>
JOM HA-ŠOA 8. dubna 2013
9.30 h, Pinkasova synagoga
14-17 h, náměstí Míru, Praha 2


Více >>>
Prameny hovoří - Pronásledování Židů v protektorátu Čechy a Morava 1939-1941 15. dubna 2013, 19 hod, Goethe Institut Praha

Židovské muzeum v Praze a Goethe Institut si Vás dovolují pozvat na prezentaci edičního projektu.
Více >>>
KATALOG STŘÍBRA

Soubory rituálních stříbrných předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze nebyly dosud nikdy samostatně ve větší míře publikovány. Zmíněný nedostatek alespoň zčásti odstraňuje tento anglicky vydaný výběrový katalog, který obsahuje přibližně desetinu této části sbírkového fondu.
Více >>>
HEBREJSKÝ KNIHTISK V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Současně s výstavou „A nebudete muset chodit za rabínem“ vydalo Židovské muzeum v Praze spolu s nakladatelstvím Academia monografii věnovanou 500. výročí hebrejského knihtisku v českých zemích. Tým autorů z České republiky i ze zahraničí se v ní pod vedením kurátorky sbírky rukopisů a vzácných tisků ŽMP Olgy Sixtové vůbec poprvé věnuje různým aspektům tématu a začleňuje jej do širšího kontextu.
Více >>>
FASE PRAŽSKÝCH ŽIDOVSKÝCH RODIN Z LET 1748-1749 (1751).
EDICE PRAMENE K NÁVRATU Z TEREZIÁNSKÉHO VYPOVĚZENÍ


Židovské muzeum v Praze vydalo jedinečný pramen k dějinám pražských Židů, který doplňuje ediční řadu soupisů židovského obyvatelstva z produkce Národního archivu.
Více >>>
ARCHA PAMĚTI.
CESTA PRAŽSKÉHO ŽIDOVSKÉHO MUZEA POHNUTÝM 20. STOLETÍM


Židovské muzeum v Praze spolu s nakladatelstvím Academia připravilo v závěru roku 2012 další mimořádnou publikaci. Monografie vedoucí oddělení dokumentace, správy a evidence sbírek ŽMP Magdy Veselské s epilogem ředitele ŽMP Leo Pavláta je vůbec první knihou, která se systematicky zabývá činností a osudy pražského židovského muzea. Zákruty jeho dosavadní existence přitom v mnohém odrážejí dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století.
Více >>>
Dne 8. března 2013 bude od 9 do 11 hodin pro veřejnost uzavřena Pinkasova synagoga z důvodu konání tryzny k uctění památky vyvraždění terezínského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau.
(Vloženo: 1.3.2013)

ZMĚNA PROGRAMU středa 27. 2., Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP

S politováním Vám oznamujeme, že přednáška profesora Stevena Endlunga „Od antijudaismu k antisemitismu… a zpět?“ byla z organizačních důvodů zrušena a přeložena na rok 2014.
Všem návštěvníkům našich pořadů se velice omlouváme.
ZMĚNA PROGRAMU úterý 19. 2., Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP

Plánovaný pořad „Paragrafy lemovaná cesta do Osvětimi“ byl z důvodu náhlé indispozice hlavní účastnice paní Heleny Petrův zrušen. O uvedení v náhradním termínu se jedná. Velmi se omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Židovské muzeum nejnavštěvovanějším pražským muzeem roku 2012

Mladá fronta DNES oslovila deset významných pražských muzeí s dotazem, jak se jim vedlo v roce 2012. Absolutním vítězem ankety se stalo Židovské muzeum v Praze s přibližně 545 tisíci návštěvníky.

Více >>>

(Vloženo: 23.1.2013)

U příležitosti 20. výročí zapsání historického jádra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bude dne 2. prosince 2012 v rámci Dne otevřených dveří významných pražských památek veřejnosti od 9 do 12 hodin zdarma zpřístupněna Pinkasova synagoga. Akci organizačně zajišťuje Pražská informační služba, více na prg20unesco.cz

Více >>>

(Vloženo: 30.11.2012)

70. VÝROČÍ SYSTEMATICKÝCH DEPORTACÍ ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY

ŽMP k 70. výročí systematických deportací židovského obyvatelstva na území Čech a Moravy otevírá unikátní místa paměti – zdarma veřejnosti zpřístupňuje Památník zavražděných českých a moravských Židů a on-line zveřejňuje jeden z nejvýznamnějších archivních souborů k dějinám terezínského ghetta.

25. listopadu 2012, 9-16.30 hod, Pinkasova synagoga, komentované prohlídky od 11, 13 a 15 hod
Více >>>

(Vloženo: 23.11.2012)

POLSKÁ SEZÓNA v Židovském muzeu vrcholí
Agnieszka Holland: V temnotě, 14. listopadu od 18:30, Španělská synagoga

Židovské muzeum v Praze, Polský institut a Verbascum Imago Vás srdečně zvou na veřejnou premiéru nejnovějšího snímku Agnieszky Holland, který byl v letošním roce nominován na cenu Americké filmové akademie Oscar za nejlepší cizojazyčný film.

Více >>>

(Vloženo: 6.11.2012)

Oznámení Židovského muzea v Praze o restituční žádosti
Židovské muzeum v Praze oznamuje, že byla podána žádost o restituci následujícího předmětu ze sbírek ŽMP:
ŽMP 89.261
Antonín Fila (1796-1869)
Portrét muže se zapečetěným dopisem, 1841
Více >>>

(Vloženo: 1.11.2012)

Nabídka letních škol 2013
Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI) přijímá přihlášky do letních škol v Paříži a Mnichově. Úplný text výzvy a instrukce pro přihlášení jsou k dispozici na stránkách projektu: http://ehri-project.eu/ehri-summer-schools.
Více >>>

(Vloženo: 23.10.2012)

POLSKÁ SEZÓNA POKRAČUJE
Setkání s prozaikem a esejistou Piotrem Pazińskim
24. října 2012, od 18 hodin, Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP


Židovské muzeum v Praze a Polský institut Vás v rámci Polské sezóny srdečně zvou na setkání s Piotrem Pazińskim.
Více >>>

(Vloženo: 23.10.2012)

André Ochodlo a Odem Trio
6. 11. 2012, 19:30, Španělská synagoga


Hvězdou posledního koncertu v rámci Polské sezóny bude André Ochodlo, polský hudebník německého původu a jeden z nejvýznamnějších zpěváků v jidiš na světě.
Více >>>

(Vloženo: 23.10.2012)

Část depozitárních prostor ŽMP bude od dubna 2013 do dubna 2014 uzavřena.

Informujeme, že od dubna 2013 do dubna 2014 je z důvodu rekonstrukce plánováno uzavření částí depozitárních prostor ŽMP. V uvedeném období nebude možné provádět manipulace se zde uloženými sbírkovými předměty, tzn. vyhovět žádostem o výpůjčku, studium předmětů, posuzovat stavy deponovaných sbírkových předmětů či provádět rešerše nad rámec informací zjistitelných z interní muzejní databáze nebo jiných evidenčních a dokumentačních zdrojů.
Více >>>

(Vloženo: 23.10.2012)

Připomínka deportací českých a moravských Židů
K připomenutí počátku systematických deportací českých a moravských Židů do ghett a vyhlazovacích táborů ŽMP zpřístupní zdarma Památník zavražděných českých Židů
14. 10. 2012, 9-18 h, Pinkasova synagoga


Více >>>

(Vloženo: 12.10.2012)

Mezinárodní konference „Avigdor, Beneš, Gitl" – Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela Steinherze (1857 Güssing – 1942 Terezín),
Brno, 27.-29. listopadu 2012.

Více >>>

(Vloženo: 12.10.2012)

CINEGOGA 2012 – Východ a Západ
15. a 16. 10., 19:30 hod, Španělská synagoga

Židovské muzeum v Praze a Orchestr BERG Vás srdečně zvou na pokračování úspěšného cyklu, který ve světové premiéře kombinuje němý film a živou hudbu v jedinečném architektonickém prostour.
Více >>>

(Vloženo: 8.10.2012)

Ilse Weber: Dopisy a básně z Terezína (1933-1944)
24. září 2012, od 19 hodin, Goethe Institut


Židovské muzeum v Praze a Goethe Institut Vás srdečně zvou na scénické čtení z dopisů a básní Ilse Weber (1903 Ostrava – 1944 Auschwitz-Birkenau), které se koná u příležitosti českého vydání knihy Ulrike Migdal „Kdy skončí naše utrpení: dopisy (1933-1944) a básně z Terezína“.


Více >>>

(Vloženo: 23.9.2012)

POLSKÁ SEZÓNA pokračuje
Poláci a Židé: 2. světová válka, 19. září od 18 hodin, Polský institut v Praze
Polský institut v Praze a Židovské muzeum v Praze Vás srdečně zvou na promítání dokumentárního filmu Pawła Łozińského Místo narození a na následnou besedu s honorárním konzulem Polské republiky v Jeruzalémě Zeevem Baranem a novinářem Piotrem Zychowiczem, který se specializuje na problematiku dějin polsko-židovských vztahů.


Více >>>

(Vloženo: 14.9.2012)


V rámci Svatováclavských slavností 2012 do objektů a stálých expozic Židovského muzea v Praze za zvýhodněnou cenu 150 Kč.


Více >>>

(Vloženo: 14.9.2012)


Dokumenty k osudům ostravských Židů on-line
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, 10. září 2012 od 18 hodin

Židovské muzeum v Praze zveřejňuje k 70. výročí židovských transportů z Ostravy do Terezína on-line sbírku osobních a rodinných dokumentů, které přibližují každodenní život ostravských Židů před druhou světovou válkou, jejich osudy během holocaustu i příběhy těch, kteří jej přežili.


Více >>>

(Vloženo: 10.9.2012)


Jill Rogoff: Hlas poutníka
13. září 2012, 19:30 h, Španělská synagoga
Koncert přední izraelské zpěvačky a interpretky středověkých písní Jill Rogov, která za doprovodu kytary představí tradiční židovskou hudbu z různých koutů světa v hebrejštině, ladino, jidiš, aramejštině, kurdštině a arabštině.Více >>>

(Vloženo: 10.9.2012)


Židovské muzeum v Praze se opět připojilo ke Dnům evropského dědictví, které v letošním roce probíhají od 8. Do 16. září. Při této příležitosti bude ve středu 12. září od 11 do 15 hodin zdarma zpřístupněn židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici.Více >>>

(Vloženo: 22.8.2012)


Zemřela dr. Ludmila Kybalová

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí naší dlouholeté kolegyně paní Ludmily Kybalové.


PhDr. Ludmila Kybalová, CSc. se narodila v roce 1929 v Praze v rodině významného českého textilního výtvarníka, pedagoga a zakladatele české školy tapisérie Antonína Kybala (1901-1971). Po studiích dějin umění a etnografie na Karlově univerzitě v Praze se specializací na historický a současný textil absolvovala aspirantská studia na VŠUP, kde se začala odborně zajímat i o dějiny odívání. Poté vyučovala na UMPRUM a DAMU a rovněž pracovala v nakladatelstvích Odeon a Artia jako odborná a vedoucí redaktorka. V roce 1971 nastoupila jako kurátorka sbírky tzv. velkého (synagogálního) textilu do tehdejšího Státního židovského muzea v Praze, odkud však po šesti letech musela z politických důvodů odejít. Po pádu komunistického režimu se do muzea vrátila, když byla v roce 1991 jako druhá žena v historii jmenována jeho ředitelkou, aby pomohla zajistit předpoklady pro další rozvoj této instituce ve všech oblastech její činnosti. Po svém odchodu z ředitelské funkce v roce 1994 působila v nyní již Židovském muzeu v Praze opět jako kurátorka sbírky textilu po dalších pět let. I poté její odborná spolupráce s muzeem pokračovala a k vrcholům jejích aktivit v této oblasti mimo jiné patřila účast na přípravě co do významu ojedinělé výstavy „Textilní poklady z českých a moravských synagog“, která v Císařské konírně Pražského hradu v roce 2003 představila světově unikátní soubor synagogálních textilií datovaných od konce 16. do počátku 20. století a pocházejících se sbírek muzea. V širší veřejnosti se tato uznávaná odbornice na historii textilního výtvarnictví stala známou především svou bohatou publikační činností, například svým sedmidílným knižním cyklem „Dějiny odívání“, mapujícím vývoj oděvu v Evropě od starověku po druhé poloviny 40. let 20. století. Jejím manželem byl historik a teoretik umění Dr. Antonín Hartmann.


(Vloženo: 27.7.2012)Shofar
18.7., 19:30 hodin, Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

Polská sezóna v Židovském muzeu pokračuje koncertem skupiny Shofar. Tento hudební projekt se zaměřuje na hledání „společného jmenovatele“ mezi jazzovou improvizací a náboženskou chasidskou hudbou. Hudební projev kapely vytváří nejen špičková kvalita jednotlivých hudebníků, ale i hluboká muzikologická studia chasidských skladeb z oblasti dnešní Ukrajiny a Moldavska.
Vstupenky na www.ticketstream.cz a na pokladně Španělské synagogy.Více >>>

(Vloženo: 10.9.2012)


Nabídka stipendií pro rok 2013
Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI) nabízí badatelům stipendia na výzkum v několika evropských archivech s tematikou šoa, včetně Židovského muzea v Praze. Úplný text výzvy a instrukce pro přihlášení jsou k dispozici na stránkách projektu: http://www.ehri-project.eu/drupal/content/ehri-fellowships-call-2013
Více >>>

(Vloženo: 10.9.2012)


Magie Marka Podwala
27. června – 11. listopadu 2012
Galerie Roberta Guttmanna

Popisek: M. Podwal: Šabat, akryl, kvaš a pastelky, papír, 2002
Více >>>

(Vloženo: 10.9.2012)
- „Evropský sociální fond“
- „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“Židovské muzeum v Praze získalo poprvé významnou finanční podporu z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím úspěšného projektu podpořeného Magistrátem hl. města Prahy. Projekt, podaný v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita pod číslem 34387, nese název Zvýšení konkurenceschopnosti projektové skupiny pracovníků odboru sbírek Židovského muzea v Praze náležejících do skupin zaměstnanců ohrožených na trhu práce realizací vzdělávacího programu. V průběhu 22 měsíců (od zahájení řešení projektu 1. 3. 2012) se do něj zapojí 17 pracovníků odboru sbírek ze skupin zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce (zaměstnanci ve věku do 30 let, ve věku nad 50 let a zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené), kteří v rámci speciálně připraveného vzdělávacího programu absolvují řadu různorodých aktivit. Projekt cílí nejen na rozvoj obecných dovedností příslušníků projektové skupiny, ale prostřednictvím individuálních vzdělávacích kurzů přizpůsobených struktuře a specifickým potřebám profesních skupin v projektu zastoupených umožňuje i rozvoj dovedností zcela unikátních (např. restaurování fotografie, mikroskopování, fotografování v nepříznivých podmínkách atd.). Projekt byl podpořen celkovou částkou 1.158.766,-Kč. Momentálně bylo dokončeno řešení 1. klíčové aktivity, jíž je vybudování a vybavení výukové místnosti v prostorách odboru sbírek Židovského muzea v Praze. Dne 11. 5. 2012 byla předložena a 18. 5. 2012 Magistrátem hl. města Prahy schválena Zpráva o zahájení realizace projektu.

(Vloženo: 28.5.2012)

Novinky z knihovny ŽMP

Změna otevírací doby a změna názvu Referenčního (Multimediálního) centra

Od května 2012 mění Židovské muzeum v Praze název Referenčního centra, které bude dále nazýváno Multimediální centrum. Důvodem ke změně je stále rozsáhlejší nabídka služeb, které Centrum návštěvníkům poskytuje (fonotéka, videotéka, muzejní databáze, Archiv USC SFI). Od 2.5. se mění rovněž provozní doba v Multimediálním centru:
Po-St  10.00 – 16.00 hod
Pá      10.00 – 13.00 hod


Více >>>

(Vloženo: 16.4.2012)

CUKUNFTkoncert polské přední klezmer-jazzové skupiny
24. dubna, 19.30 hodin, Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
Úvodní koncert „POLSKÉ SEZÓNY V ŽIDOVSKÉM MUZEU“. Skupinu Cukunft (v jidiš „Budoucnost“) založil jeden z nejvýznamnějších polsko-židovských hudebníků Raphael Rogiński. Kapela se snaží tvůrčím způsobem navazovat na předválečné tradice židovské hudby. Cukunft čerpá z bohatství venkovského i městského židovského folklóru a doplňuje je vlastními jazzovými experimenty.

Vstupenky v předprodeji v sítí Ticketstream

(Vloženo: 16.4.2012)Kácení nemocných stromů na Starém židovském hřbitově
Na Starém židovském hřbitově bylo během ledna a února letošního roku pokáceno celkem 13 stromů, jejichž zdravotní stav vykazoval viditelné příznaky omezené či ohrožené stability, přičemž u šesti z nich hrozilo zřícení.


Více >>>

(Vloženo: 22.3.2012)

Hagada – vyprávění s otevřeným koncem
Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a Velvyslanectvím Státu Izraele si Vás dovolují upozornit na celodenní program věnovaný fenoménu pesachových hagad.
V rámci programu, který je přístupný zdarma, proběhnou 20.3. v Americkém centru v Praze interaktivní dílny pro organizované školní skupiny a pro rodiny s dětmi. O nejkrásnějších středověkých hagadách bude přednášet profesor Marc Michael Epstien z USA a nejnovější vydání hagady v USA, Novou americkou hagadu, představí její designer, izraelský typograf Oded Ezer.
Jak publikace profesora Marca M. Epsteina o středověkých hagadách, tak vydání Nové americké hagady vyvolaly v zahraničí velký ohlas. Nová americká hagada vyšla 5.3.2012.


Více >>>

(Vloženo: 13.3.2012)


Prohlášení Evropského institutu odkazu šoa k výrokům Adama B. Bartoše


Více >>>

(Vloženo: 23.2.2012)


Židovské muzeum v Praze mění svůj vizuální styl – a základním kamenem každého vizuálního stylu je samozřejmě logo.Více >>>

(Vloženo: 22.2.2012)


Koncem prosince 2011 vyšlo nové, monotematické číslo vědeckého časopisu Judaica Bohemiae (46/2011, 2) – Jan Neruda and Jews. Texts and Contexts. Věnováno je vztahu Jana Nerudy k Židům, resp. představení a rozboru jeho antisemitských spisů, jež jsou zasazeny do širšího kulturního a politického kontextu českých i evropských dějin 50.–70. let 19. století. Publikované příspěvky byly původně předneseny na stejnojmenném workshopu, pořádaném Židovským muzeem v Praze a Ústavem pro českou literaturu AV v říjnu 2010.

V oddílu hlavních studií po úvodu z pera Michala Frankla a Jindřicha Tomana nejprve M. Frankl shrnuje diskuze o Židech a “židovské otázce” v českém tisku 60. let 19. století, čímž zasazuje protižidovské názory Jana Nerudy do dobového kontextu. Jindřich Toman ukazuje Nerudův podíl na vytváření negativního obrazu Židů v 60. a 70. letech 19. století a jeho významný podíl na zrodu moderního českého antisemitismu. Marek Nekula analyzuje obraz Židů v Nerudových ,Povídkách malostranských‘ v kontextu dobového antižidovského diskurzu, Kateřina Čapková představuje na příkladu vztahu Karla Havlíčka Borovského a Nerudy k Siegfriedu Kapperovi protižidovské diskurzy v českém národním hnutí. Václav Petrbok se zabývá otázkou vztahu Jana Nerudy a Davida Kuha, výrazné postavy pražského německojazyčného liberálního prostředí 50. – 70. let 19. století, na pozadí česko-německého konfliktu.

V rubrice zpráv představuje Arno Pařík projekt revitalizace židovských památek v České republice. V závěru obsahuje časopis recenzi na publikaci Frauke von Rohden, ed., Meneket Rivkah: A Manual of Wisdom and Piety for Jewish Women by Rivkah bat Meir (2008), z pera Jiřiny Šedinové a recenzi na knihu Jiřího Holého, Petra Málka, Michaela Špirita a Filipa Tomáše, Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (2011).

Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.
Více >>>

(Vloženo: 27.1.2012)


Zemřel dr. Miloš Pojar
Dr. Miloš Pojar, první československý a český velvyslanec v Izraeli po listopadu 1989, historik, autor řady knih a dlouholetý ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze zemřel 23. ledna. Česká společnost v něm ztrácí vynikajícího odborníka a přesvědčeného demokrata, Židovské muzeum v Praze a česká židovská komunita navíc i blízkého člověka - vzácného kolegu, moudrého, tolerantního a přátelského. Bude nám všem chybět.
(Vloženo: 24.1.2012)


Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana Václava Havla. Respektovali jsme ho jako státníka zaslouženě dobré pověsti, vážili jsme si ho jako spisovatele světového jména a měli jsme ho rádi jako přítele, který měl porozumění pro lidské starosti i radosti. Židovská pospolitost v České republice mu děkuje za všechno, co pro občany této země vykonal, a bude vděčně vzpomínat na jeho zásadní podíl na dobrých vztazích mezi Českou republikou a Státem Izrael.
Památka spravedlivého ať je nám k požehnání.
Jiří Daníček, předseda Federace židovských obcí v ČRPřipomínáme si 70 let od počátku deportací českých a moravských Židů.
16. 10. a 27. 11. 2011 v rámci připomínky tohoto tragického výročí zpřístupňujeme zdarma památník zavražděných českých Židů v Pinkasově synagozeVíce >>>

(Vloženo: 13.12.2011)


Rádi bychom Vás upozornili na koncert, na němž zazní nejslavnější skladba Ernesta Blocha Schelomo, Hebrejská rapsodie pro violoncello a orchestr, v podání Jiřího Bárty a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK – 7. a 8. 12. 2011 od 19:30 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Více >>>

(Vloženo: 30.11.2011)


Dovolujeme si Vás upozornit na světovou premiéru symfonické svity Chaim be tikva hudebního skladatele Jaromíra Vogela, která proběhne 28. 12. 2011 od 19 hodin v Betlémské kapli v Praze). Více informací najdete na www.vogelavos.cz


(Vloženo: 22.4.2011)
Nový fond Claims Conference pro oběti nacismu
Více >>>

(Vloženo: 19.8.2011)


Nejnavštěvovanějším muzeem roku 2010 bylo Židovské muzeum v Praze
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism zveřejnila statistiky návštěvnosti českých turistických cílů za rok 2010. Židovské muzeum v Praze se v kategorii muzeí umístilo na prvním, v celkovém pořadí turistických cílů pak na čtvrtém místě. Do expozic v loňském roce zavítalo více než 560 tisíc návštěvníků. Nejvyhledávanějším cílem turistů byla v loňském roce pražská zoologická zahrada. Všem našim příznivcům a návštěvníkům děkujeme!
(Vloženo: 12.8.2011)


Zpravodaj 2011/2 Více >>>

(Vloženo: 25.7.2011)


Začátkem července 2011 vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Judaica Bohemiae 46 (2011), 1.
Více >>>
(Vloženo: 25.7.2011)

Nabídka stipendia
Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI), nabízí badatelům stipendia pro pobyt v několika evropských archivech šoa, včetně Židovského muzea v Praze. Úplný text výzvy a instrukce pro přihlášení jsou k dispozici na stránkách projektu: www.ehri-project.eu
(Vloženo: 20.7.2011)


Nový zpravodaj EHRI (projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu)
Na stránkách EHRI bylo publikováno nové číslo zpravodaje projektu [www.ehri-project.eu], který kromě dalších zajímavých článků informuje o pracovním setkání EHRI v Praze v květnu 2011.
(Vloženo: 20.7.2011)


ŽMP se podílí na projektu Stopy Židů v Praze 2, který připravuje Městská část Praha 2.
Více >>>
(Vloženo: 13.6.2011)


Evropské archivy jednají v Praze o zpřístupnění dokumentů o holocaustu

Zasedání projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu, Praha 23. až 25. května 2011

Jak lépe zpřístupnit prameny týkající se holocaustu? Jak vzájemně propojit dokumenty, fotografie či výpovědi rozptýlené po celém světě? A jak přitom chránit osobní data těch, kteří přežili? Jaké digitální výzkumné rozhraní pro badatele vytvořit? Tyto a další otázky si kladou zástupci evropských archivů, kteří se ve dnech 23. až 25. května 2011 sejdou v Praze v rámci projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu.
Více >>>
(Vloženo: 20.5.2011)


Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Barokní synagogy v Čechách s autorem výstavy Arno Paříkem, která se bude konat ve čtvrtek 26. května od 16 hodin v Galerii Roberta Guttmanna (U Staré školy 3, Praha 1).
Více >>>
(Vloženo: 20.5.2011)


Mezi naše vzdělávací programy pro základní školy patří i dílny Golem a Noemova archa. Reportáž z dílen, které proběhly 14. 3. a 6. 4., připravila pro pořad Zprávičky České televize Veronika Sobková

Rádi Vás v našem Vzdělávacím a kulturním centru uvítáme na některé z dalších dílen, jejichž úplný program najdete zde
(Vloženo: 20.5.2011)


Židovské muzeum v Praze, Polský institut v Praze a Respect Music Festival Vás srdečně zvou na koncert polské skupiny KROKE 10. května od 20.00 ve Španělské synagoze.
Vstupenky na koncert k zakoupení v síti Ticketpro nebo na www.respectmusic.czVíce >>>
(Vloženo: 22.4.2011)


JOM HA-ŠO’A 5771 (2011)

Spolu s Židovskou obcí v Praze Vás zveme na vzpomínkovou akci připomínající oběti genocidy Židů v pondělí 2. května v 9.30 hodin v Pinkasově synagoze.

Pinkasova synagoga bude z důvodů konání vzpomínkové akce od 9.00 do 11.00 uzavřena pro veřejnost.)

2. května se od 14.00 do 17.00 na náměstí Míru opět budou číst jména obětí holocaustu. Nadační fond obětem holocaustu zve 2. května od 14.00 do 17.00 na náměstí Míru všechny, kdo nejsou lhostejní k porušování lidských práv etnických a náboženských menšin v současné společnosti, aby se přišli zapojit do čtení jmen jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří byli pro svůj původ diskriminováni a zavražděni nacistickým režimem.

(Vloženo: 27.3.2011)


Knihovna ŽMP zpřístupnila na adrese http://nris.nkp.cz/ původní nově zrestaurovaný a oskenovaný katalog „‚hebrejské knihovny‘ ghetta Terezin“.

Lístkový katalog představuje knihy shromážděné v ghettu Terezín za druhé světové války, které byly označeny signaturou začínající písmenem „Jc“. Tato hebraika zpracovávalo tzv. Talmudkommando, skupina odborníků, kteří měli za úkol vytvořit reprezentativní vzorek hebraik – knih psaných hebrejsky. Sbírka byla převezena po ukončení války do Židovského muzea v Praze, kde je zčásti začleněna do běžného fondu a část uložena samostatně (cca 18.000 svazků).
(Vloženo: 24.3.2011)


K výstavě Barokní synagogy v českých zemích, která se koná v muzejní Galerii Roberta Guttmanna do 28. srpna (více v rubrice výstavy), vyšel katalog.
Více >>>
(Vloženo: 14.3.2011)


Vyšel nový svazek vědecké ročenky Judaica Bohemiae 45 (2010), 2

V oddílu hlavních studií pojednává Magda Veselská o historičce umění a dlouholeté ředitelce Židovského muzea v Praze Haně Volavkové (1904–1985). Jde o první podrobnou biografii této významné osobnosti, jež úspěšně provedla muzeum jedním z jeho nejsložitějších období, kdy mu po 2. světové válce hrozil zánik, a jež se rozhodujícím způsobem zasloužila o uhájení jeho existence i dalšího rozvoje. Zajímavým doplňkem této studie je působivý vzpomínkový text Jana Volavky na jeho matku. V dalším příspěvku pojednává Martina Niedhammer o okolnostech vzniku nadace na zřízení dětského zaopatřovacího ústavu v Jeruzalémě. Výsledkem této nadace, založené r. 1855 dcerou pražského velkoobchodníka Simona Lämela Elisou Herz, byl vznik známé jeruzalémské chlapecké školy, tzv. Lämelschule. Studie obohacuje výzkum tématu židovské dobročinnosti a formování židovské identity v 19. století. V rubrice dokumenty pojednává Iveta Cermanová o sporech o duchovní vedení pražské židovské obce po smrti Ezechiela Landaua r. 1793 a přináší některé nové dokumenty k této problematice. Rubrika zprávy obsahuje metodiku vyhodnocení souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy z pera Dany Veselské a zprávu o vídeňské konferenci, věnované židovskému peněžnímu obchodu ve středověkém Aškenazu (Zinsverbot und Judenschaden. Jüdisches Geldgeschäft im mittelalterlichen Aschkenas), od Pavla Kocmana. V závěru obsahuje časopis recenzi na publikaci Dany Veselské Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů (2009) z pera Karen Franklin a Emily Spiegel.
Více >>>
(Vloženo: 10.3.2011)


V rámci Izraelské sezony v Židovském muzeu v Praze uvádí festival dokumentárních filmů Jeden svět Nedokončený film mladé izraelské režisérky Yael Hersonski. Více >>>

(Vloženo: 10.3.2011)


Pomozte při pátrání po dvou neznámých dívkách na portrétech
Sbírka vizuálního umění Židovského muzea byla v roce 2010 obohacena kromě jiných zajímavých přírůstků též o dva dětské portréty. Jedná se o protějšky s podobiznami dvou sester ve věku čtyř až šesti a šesti až osmi let, signované figuralistou a portrétistou Ludvíkem Schneiderkou (1903, Valašské Meziříčí – 1980, Praha). Podle data na jedné z podobizen vznikly obě malby v roce 1931. Portréty Židovské muzeum získalo jako dar od Jana Prášila a Michaely Prášilové z Olomouce-Slavonína. Podle vyjádření dárců byly oba obrazy v rodině pana Prášila již od války, a to patrně v úschově od deportovaných původních majitelů, zřejmě rodičů obou dívek. Po válce se bohužel o portréty nikdo nepřihlásil a jméno rodiny, která je u Prášilů uschovala, bylo během let zapomenuto. Tím je identifikace obou děvčátek, jež bohužel zřejmě neunikla stejně jako mnoho dalších židovských mužů, žen a dětí krutému válečnému osudu, značně ztížena. Každému, kdo by mohl poskytnout jakékoli informace, které by napomohly identifikaci dívek, budeme velice vděčni.

Ludvík Schneiderka, Portrétní protějšky dvou neznámých sester, 1931, olej na plátně, 40,5 x 35 cm. Inv. č. 179.632 a 179.633.
Dne 8.3. bude od 8.30 do 11.00 hod. pro veřejnost uzavřena Pinkasova synagoga z důvodu konání tryzny na paměť vyvraždění terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau.
(Vloženo: 4.3.2011)


Ve středu 2. března 2011 bude Španělská synagoga otevřena od 10 hodin. Omlouváme se návštěvníkům za způsobené nepříjemnosti.
(Vloženo: 23.2.2011)


VKC ŽMP pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze (pobočka Ruská Městské knihovny v Praze, Ruská 192) cyklus přednášek na témata židovských dějin a kultury. Součástí tohoto cyklu budou i vernisáže výstav Neztratit víru v člověka...Protektorát očima židovských dětí a Anna Franková. Cyklus je určen pro zaměstnance knihoven a širokou veřejnost. Více >>>

(Vloženo: 7.2.2011)


Vyšlo 4. číslo Zpravodaje v roce 2010. Více >>>

(Vloženo: 27.1.2011)


Výstava "Od té doby věřím na osud..." bude prodloužena do 6. února 2011. V neděli 23. ledna 2011 v 15 hodin zveme na poslední komentovanou prohlídku k výstavě.
Více >>>

(Vloženo: 13.12.2010)


V pondělí 6. prosince ve 20 hodin zveme do Španělské synagogy na scénický koncert KRÁL DAVID
Více >>>

(Vloženo: 29.11.2010)


Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s irskou organizací Holocaust Era Trust of Ireland realizuje Projekt Krokus, během kterého školy vysadí cibulky žlutých krokusů. Ty v ideálním případě vykvetou na konci ledna, kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. K projektu se přidala i skupina 24. Přední hlídky Royal Rangers z Brna. Dokumentaci jejich projektu naleznete zde: Více >>>
Videozprávu zaslala rovněž ZŠ Benešova z Třebíče: Více >>>

(Vloženo: 22.11.2010)


Dne 16. listopadu 2010 proběhne v Bruselu pod záštitou předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuy zahájení projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI), který si klade za cíl zlepšit spolupráci archivů holocaustu v Evropě. Na projektu podílí také Židovské muzeum v Praze. Více >>>

(Vloženo: 10.11.2010)


Výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí bude umístěna od 15. do 19. listopadu 2010 umístěna v Evropském parlamentu v Bruselu. Od 19. listopadu do 3. prosince 2010 pak bude k vidění v Českém centru v Bruselu.
Evropský parlament
České centrum Více >>>

(Vloženo: 10.11.2010)


Vyšlo 3. číslo Zpravodaje v roce 2010. Více >>>

(Vloženo: 2.11.2010)


Ve dnech 1. a 2. listopadu 2010 zveme na studentskou konferenci Zmizelí sousedé po deseti letech, pořádanou v prostorách New York University v Praze. Více >>>

(Vloženo: 1.11.2010)


Dovolujeme si Vás upozornit na představení DYBBUK izraelského divadla ITIM ENSEMBLE. 26. a 27. října 2010 ve 20 hodin na Nové scéně Národního divadla. Více >>>

(Vloženo: 15.10.2010)


Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky srdečně zve na neformální mezioborové diskusní setkání na dosud opomíjené téma Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty, které se bude konat 11. a 12. října 2010 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze. Více >>>

(Vloženo: 11.10.2010)


Výbor pro Prix Irene a Rafael Institut Vás zvou na udělení ceny a tematický seminář Prix Irene 2010 TRAUMA A VÍRA v pátek 8. října od 8.30 do 17 hodin ve Vzdělávacím a kulturním centru, Maiselova 15, Praha 1
(Vloženo: 3.10.2010)


Dne 7. října 2010 v 19.30 hod. a ve 22:00 hod. srdečně zveme do Španělské synagogy na koncert David Orlowsky Trio, který se uskuteční v rámci festivalu Struny podzimu Více >>>

(Vloženo: 3.10.2010)


Židovské muzeum v Praze, Velvyslanectví USA v Praze a Kartemquin Films si Vás dovolují pozvat na českou premiéru dokumentárního filmu Howarda Reicha PRISONER OF HER PAST / V ZAJETÍ VLASTNÍ MINULOSTI. Promítání s následnou panelovou diskusí za účasti autora a vybraných protagonistů filmu proběhne 14. října 2010 v 18.00 hodin v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1
Více >>>
Více >>>

(Vloženo: 3.10.2010)


Od 14. září do 29. října 2010 Vás zveme na výstavu Ženu statečnou kdo nalezne… Příběh Hany Volavkové (1904–1985) ve Vzdělávacím a kulturním centru. Více >>>
Česká televize natočila rozhovor se synem Hany Volavkové, panem profesorem Janem Volavkou. Poslechnout si ho můžete zde
(Vloženo: 14.9.2010)


Ve dnech 11.-19. září 2010 proběhnou Dny evropského dědictví v roce 2010. Více >>>
Židovské muzeum v Praze zdarma zpřístupní ve středu 15. září od 11 do 15 hodin židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici. Více >>>
(Vloženo: 8.9.2010)V neděli 12. září 2010 v 9:45 hodin uvede Česká televize na stanici ČT2 dokument Dům života v režii Allana Millera a podle scénáře Marka Podwala. Dokumentární snímek vypráví pohnutý příběh pražského Starého židovského hřbitova od dob jeho založení v 15. století až do dnešních dnů a o minulosti i současnosti pražské židovské obce. Více >>>
Mark Podwal vypráví o svém filmu zde
(Vloženo: 8.9.2010)


V neděli 12. září 2010 bude Španělská synagoga otevřena pouze do 17 hodin. Omlouváme se návštěvníkům za způsobené nepříjemnosti.

(Vloženo: 8.9.2010)


Vernisáže závěrečného dílu výstavního cyklu "Od té doby věřím na osud... - Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941 -1942" se účastnili i reportéři České televize. Článek o výstavě a reportáž Maria Kubaše naleznete zde
Více >>>
(Vloženo: 28.8.2010)


Od 29. července 2010 do 30. ledna 2011 Vás zveme do Galerie Roberta Guttmanna na novou výstavu „Od té doby věřím na osud...“ Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942
Více >>>
(Vloženo: 28.7.2010)


Židovské muzeum vydalo pět nových pohlednic s kresbami pražského Židovského Města od Marka Podwala. Podwal patří k výrazným současným americkým grafikům a ilustrátorům.
Více >>>
(Vloženo: 23.7.2010)
Vyšel nový svazek vědecké ročenky Judaica Bohemiae 45 (2010), 1

V části hlavních studií nového čísla Judaica Bohemiae 45 (2010), 1 pojednává Michal Frankl o protižidovských bouřích v Čechách v roce 1866, Dimitry Shumsky o obrazu a využití osobnosti pražského Maharala v literárních a vědeckých spisech pražských sionistů a sionistických historiků Jeruzalémské školy a Dieter Hecht o zajímavém a dosud opomíjeném tématu Světové židovské charitativní konference („Jüdische Welthilfskonferenz“) – evropské iniciativě, založené ve dvacátých letech 20. století v Karlových Varech, jež měla zmírnit utrpení východoevropských Židů po první světové válce. V rubrice Zprávy představuje obsáhlý soubor hebraik a judaik ve Vědecké knihovně v Olomouci Olga Sixtová, Dana Veselská potom zajímavou historii jedné synagogální opony z Kolína nad Labem ze sbírek Židovského muzea v Praze: při jejím restaurátorském průzkumu byla objevena ještě starší opona z první poloviny 17. století. Dále Magda Veselská přibližuje mezinárodní konferenci ve Vídni o židovském národopisu („Jüdische Volkskunde im historichen Kontext“) a Petr Pálka XVI. konferenci Židé a Morava.
Více >>>
(Vloženo: 23.7.2010)


V srpnu bude pro veřejnost uzavřená knihovna a archiv. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

(Vloženo: 23.7.2010)

Vyšlo 2. číslo Zpravodaje v roce 2010.
Více >>>
(Vloženo: 21.7.2010)
Výroční zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2009
Více >>>
(Vloženo: 26.6.2010)
Do Prahy míří exkluzivní hudební projekt ABRAHAM INC
Více >>>
(Vloženo: 26.6.2010)
V červenci a srpnu bude archiv Oddělení pro dějiny šoa uzavřen z důvodů digitalizace.
V neodkladných případech půjčujeme archivní materiály pouze po předchozí domluvě na e-mailové adrese office@jewishmuseum.cz nebo radana.susilova@jewishmuseum.cz.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

(Vloženo: 17.6.2010)


Po skončení šabatu v sobotu 12. 6. 2010 otevře Židovské muzeum v Praze v rámci Pražské muzejní noci od 22.30 do 01.00 hodiny Maiselovu a Španělskou synagogu
Více >>>
(Vloženo: 9.6.2010)
Zveme Vás na výstavu Starý židovský hřbitov na Olšanech v Poštovní minigalerii, Přemyslovská 2, Praha 2, která potrvá od 10. června do 7. července 2010. Otevřeno ve všední dny od 8 do18 hodin.
(Vloženo: 9.6.2010)

Koncert MAKANNA – 110. výročí narození Jiřího Weila.
Více >>>
(Vloženo: 5.5.2010)

Vyšlo 1. číslo Zpravodaje v roce 2010.
Více >>>
(Vloženo: 30.4.2010)

Připojte se při příležitosti Jom ha-šoa k veřejnému čtení jmen mužů, žen a dětí, zavražděných kvůli svému původu. 11. dubna na pražském náměstí Míru od 14 do 17 hodin.
Více >>>
(Vloženo: 7.4.2010)

V neděli dne 4. dubna bude Židovské muzeum v Praze návštěvníkům výjimečně otevřeno až do 19 hodin.

(Vloženo: 29.3.2010)

K výstavě „A vypravuj synu svému...“ vyšel doprovodný katalog
Více >>>
(Vloženo: 26.3.2010)

Od 25. března Vás zveme do Galerie Roberta Guttmanna na novou výstavu "A vypravuj synu svému..." Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze
Více >>>
(Vloženo: 10.3.2010)Významné ocenění pro publikaci Cesta života

Dne 24. února proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení druhého ročníku Cen Nakladatelství Academia. Ceny se udělovaly v několika kategoriích, např. za původní vědeckou nebo populárně-naučnou práci, za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce či za slovník nebo encyklopedickou publikaci. Cenu Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace získala Clara Istlerová za práci na velké reprezentativní publikaci Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel (ca. 1525 – 1609), kterou vydalo Nakladatelství Academia a Židovské muzeum v Praze k 400. výročí úmrtí pražského Maharala, rabiho Löwa. Publikace byla vydána při příležitosti velké stejnojmenné výstavy na Pražském hradě, není však pouhým katalogem k ní, byť obsahuje i podstatný výběr vystavených exponátů především z Židovského muzea v Praze, ale i četných dalších prestižních českých a zahraničních kulturních institucí. Je to dílo, jež umožňuje objevit Maharala v jeho autentickém odkazu, který dosud zůstal převážně utajen.
Více >>>
(Vloženo: 1.3.2010)


Vyšel sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce

Více >>>
(Vloženo: 1.3.2010)

Vyšel nový svazek vědecké ročenky Judaica Bohemia XLIV-2
Časopis Judaica Bohemiae publikuje odborné studie k dějinám a kultuře Židů v českých zemích. Hlavní příspěvky jeho nového čísla se věnují nauce o člověku v díle pražského Maharala (rabiho Löwa), maharalovské legendě před Golemem a židovskému úvěru české šlechty v 17. a 18. století. Zprávy referují o oslavách 400. výročí úmrtí Maharala v Židovském muzeu, izraelské konferenci o Maharalovi, o deseti letech existence projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica a o mezinárodní konferenci Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520–1848.
Více >>>
(Vloženo: 8.2.2010)

Židé v Čechách.
Více >>>
(Vloženo: 8.2.2010)


Více >>>
(Vloženo: 29.1.2010)

Vyšlo 4. číslo Zpravodaje v roce 2009.
Více >>>
(Vloženo: 25.1.2010)

Výstava Cesta života. Rabi Löw (ca. 1525–1609) byla v roce 2009 třetí nejnavštěvovanější výstavou v České republice.
Více >>>
(Vloženo: 25.1.2010)

Chanukový svícen ze sbírek Židovského muzea v Bílém domě.
Více >>>
(Vloženo: 26.12.2009)

V úterý 29. prosince 2009 v 15:30 Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Nechť mu Bůh dá vyrůst.
Více >>>
(Vloženo: 19.12.2009)

K výstavě Nechť mu Bůh dá vyrůst vyšel doprovodný katalog.
Více >>>
(Vloženo: 19.12.2009)

Od 10. prosince Vás zveme na novou výstavu Nechť mu Bůh dá vyrůst v Galerii Roberta Guttmanna, věnovanou obřadům k narození dítěte v židovské kultuře
Více >>>
(Vloženo: 6.12.2009)

Chanukový svícen ze sbírek Židovského muzea v Praze ozáří Bílý dům
Více >>>
(Vloženo: 1.12.2009)


K výstavě Helga Hošková–Weissová. Obrazy a kresby vyšel doprovodný katalog.
Více >>>
(Vloženo: 28.10.2009)

Staňte se součástí týmu instituce pečující o jedinečné památky a živou současnost židovské tradice a kultury! Společnost přátel Židovského muzea v Praze.
Více >>>
(Vloženo: 28.10.2009)

Vyšlo 3. číslo Zpravodaje v roce 2009.
Více >>>
(Vloženo: 15.10.2009)

Od 15. října 2009 srdečně zveme na novou výstavu v Galerii Roberta Guttmanna Helga Hošková–Weissová: Obrazy a kresby. Výstava k 80. narozeninám.
Více >>>
(Vloženo: 7.10.2009)

KINOKONCERT – CINEGOGA

Španělská synagoga
14. října 2009 v 19:00 a 21:00

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE & ORCHESTR BERG srdečně zvou na chystanou hudebně-filmovou událost roku – uvedení klasického němého snímku Hladová srdce (Hungry Hearts, 1922) amerického režiséra E. Masona Hoppera s hudbou mladého českého skladatele Jana Duška a s živým doprovodem nejprogresivnějšího tělesa současné české hudební scény, Orchestru BERG, pod vedením Petera Vrábela.
Více >>>
(Vloženo: 6.10.2009)Vzdělávací a kulturní centrum pro Vás připravilo kulturní program na měsíc listopad.
Více >>>
(Vloženo: 6.10.2009)

Vzdělávací a kulturní centrum připravilo na čtvrtek 22. 10. přednášku překladatelky Terezy Černé věnovanou tvorbě jednoho z nejznámějších současných izraelských spisovatelů Etgara Kereta. Ukázky z jeho díla přečte herec Vladimír Čech.
Více >>>
(Vloženo: 6.10.2009)

V souvislosti s výstavou Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525 - 1609) bude Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, v úterý 22. září 2009 ve 14 hodin hostem on-line chatu České televize. Položit otázku je možné zde >>>
(Vloženo: 21.9.2009)

Kvůli bezpečnostním opatřením, která jsou spojena s návštěvou papeže Benedikta XVI. na Pražském hradě, bude v sobotu 26. září pro návštěvníky uzavřena výstava Cesta života v Císařské konírně. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

5. října v 18 hodin Vás zveme do Galerie Roberta Guttmanna na Golemovo čelo – koncert pro světelné partitury. Více >>>

Ve dnech 12. - 20. září proběhnou Dny evropského dědictví v roce 2009. Židovské muzeum v Praze zdarma zpřístupní ve středu 16. září od 11 do 15 hodin židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici. Více >>>

Dne 7. září 2009 si připomínáme 400 let od úmrtí věhlasného rabína Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela, známého v židovském světě pod akronymem Maharal. Židovské muzeum bude uzavřeno kromě Maiselovy a Španělské synagogy spolu s Galerií Roberta Guttmanna. Vstupné: dospělí 90,- Kč, děti 6-15 let a studenti 60,- Kč, děti do 6 let zdarma. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609)
 

7. září 2009 uplyne 400 let od úmrtí rabiho Löwa. Židovské muzeum v Praze připravilo ve spolupráci se Správou Pražského hradu k tomuto významnému výročí výstavu
 
Více >>>
Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609)
Na 7. září 2009 (18. elulu 5769) připadá 400 let od úmrtí Jehudy Levy ben Becalela, známého jako Maharal či rabi Löw. Reprezentativní publikace Cesta života vydaná Židovským muzeem v Praze a Nakladatelstvím Academia při příležitosti velké stejnojmenné výstavy na Pražském hradě, není pouhým katalogem k ní, byť obsahuje i podstatný výběr vystavených exponátů především z Židovského muzea v Praze, ale i četných dalších prestižních českých a zahraničních kulturních institucí. Je to dílo, umožňující objevit Maharala v jeho autentickém odkazu, který dosud zůstal převážně utajen.

Česky a anglicky
520 stran, 402 barevných vyobrazení

Česká mutace
ISBN 978-80-200-1742-0 (Academia)
ISBN 978-80-86889-87-0 (Židovské muzeum v Praze)

Anglická mutace
ISBN 978-80-200-1775-8 (Academia)
ISBN 978-80-86889-89-4 (Jewish Museum in Prague)

Jak knihu objednat
Knihu Cesta života si můžete zakoupit v internetovém obchodě Židovského muzea v Praze
nebo e-mailem na sales@jewishmuseum.cz
(Vloženo: 25.8.2009)

Podle právě zveřejněných oficiálních statistik návštěvnosti z roku 2008 je Židovské muzeum v Praze opět nejnavštěvovanějším muzeem v celé České republice.
Tradičně nejvíce návštěvníků v roce 2008 zavítalo na Pražský hrad a potom do pražské zoologické zahrady. Na třetím místě ze všech turistických cílů v Čechách a na Moravě je se svými 612 tisíci návštěvníky právě Židovské muzeum v Praze, do kterého tak oproti roku 2007 opět zavítalo více turistů než do Národního muzea.
(Vloženo: 25.8.2009)

Vzdělávací a kulturní centrum pro Vás připravilo kulturní program na měsíc září. Více.
(Vloženo: 25.8.2009)

Vzdělávací a kulturní centrum připravilo na středu 2. 9. přednášku prof. dr. Klause-Michaela Mallmanna „Nacističtí zločinci v německém diskurzu“. Více.
(Vloženo: 25.8.2009)

Vyšlo 2. číslo Zpravodaje v roce 2009
(Vloženo: 15.7.2009)

Židovské muzeum v Praze vydalo knihu pro děti Mark Podwal: Stavěno anděly: Příběh Staronové synagogy Více >>>


(Vloženo: 30.6.2009)

V sobotu 20. 6. 2009 od 22.30 do 01.00 hodiny otevře Židovské muzeum v Praze Maiselovu a Španělskou synagogu v rámci Pražské muzejní noci Více >>>


(Vloženo: 18.6.2009)

Od 4. června do 4. října 2009 nabízí Židovské muzeum v Praze každému jedinečnou možnost probudit vlastního imaginárního golema. Golema skrytého v dotykovém objektu výtvarníka Petra Nikla. Kreslete prstem, světlem, hudbou. Více >>>

(Vloženo: 3.6.2009)

Vzdělávací a kulturní centrum připravilo na úterý 12. 5. besedu nad knihou čeští a slovenští Židé v odboji 1938-1945. Více >>>

(Vloženo: 7.5.2009)

Vzdělávací a kulturní centrum pro Vás připravilo kulturní program na měsíc červen. Více >>>

(Vloženo: 7.5.2009)

V Maiselově synagoze proběhne 13. května od 18 do 23 hodin Noc literatury. Jiří Ornest bude číst z Chuligánova návratu rumunského spisovatele Normana Manea. Více >>>

(Vloženo: 7.5.2009)


V květnu se každé úterý, středu a čtvrtek prodlužuje otevírací doba návštěvnického okruhu Židovského muzea v Praze kromě Španělské synagogy a Galerie Roberta Guttmanna

úterý – čtvrtek: 9.00 – 18.30
pátek – pondělí (kromě soboty): 9.00 – 18.00
kromě židovských svátků

Španělská synagoga a Galerie Roberta Guttmanna
neděle – pátek: 9.00 – 18.00 kromě židovských svátků

(Vloženo: 4.5.2009)6. května v 16 hodin Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Jaroslav Róna - Podobenství Více >>>
(Vloženo: 28.4.2009)

Dovolujeme si Vás pozvat na večer s hudbou Stravinského, Gershwina a dalších skladatelů v pondělí 27. 4. v 18 hod. Více >>>
(Vloženo: 27.4.2009)

Vyšlo 1. číslo Zpravodaje v roce 2009
(Vloženo: 15.4.2009)

Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu pořádají již tradičně vzpomínkovou akci u příležitosti Jom ha-šoa, Dne vzpomínání na oběti holocaustu podle židovského kalendáře. Více >>>
(Vloženo: 7.4.2009)

Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a Velvyslanectvím Estonské republiky připravuje v neděli 26. dubna v 19 hodin pro členy Židovské obce v Praze koncert kompletního díla pro violoncello a klavír Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847) Více >>>
(Vloženo: 7.4.2009)

První dáma Spojených států navštívila pražské Židovské Město Více >>>
(Vloženo: 5.4.2009)

7. dubna v 16 hodin Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Jaroslav Róna - Podobenství Více >>>
(Vloženo: 3.4.2009)

Vyšel nový svazek vědecké ročenky Judaica Bohemia XLIV-1 Více >>>
(Vloženo: 30.3.2009)

Od 20. března 2009 se prodlužuje otevírací doba Židovského muzea v Praze. Až do 25. října bude muzeum návštěvníkům otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin. Španělská synagoga bude do konce března otevřena pouze do 17.00.
(Vloženo: 16.3.2008)

Vzdělávací a kulturní centrum pro Vás připravilo kulturní program na měsíc duben >>
(Vloženo: 5.3.2008)

Vzdělávací a kulturní centrum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravilo na 22. 4. besedu se světoznámým izraelským matematikem lotyšského původu Elijahu Ripsem. Více >>>
(Vloženo: 5.3.2009)


 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze