Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Archiv zpráv
  

ARCHÍV ZPRÁV

Významné ocenění Židovskému muzeu

 

Ředitel ŽMPP dr.Leo Pavlát  s prezidentem Hebrew Union College Dr. Normanem J. CohenemŽidovskému muzeu v Praze se dostalo vysokého ocenění: dne 30. května ředitel Leo Pavlát převzal v americkém Cincinnati (Ohio) Cenu dr. Bernarda Hellera, kterou Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion každoročně uděluje na paměť tohoto velkého vzdělance a humanisty. Hebrew Union College, založená roku 1875, je nejstarším americkým akademickým židovským vzdělávacím zařízením a intelektuálním centrem reformního judaismu. Profesionálně vzdělává budoucí rabíny, kantory a pedagogy reformního zaměření a nabízí doktorandské a postgraduální studium v řadě oborů. Hebrew Union College soustřeďuje jednu z největších sbírek judaik a hebraik na světě. Její součástí je rozsáhlá knihovna s více než 700 000 svazky a 6000 rukopisy, Americký židovský archiv a Scirball Museum, které patří k nejvýznamnějším svého druhu v USA. Vzdělávací centra Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion působí i v New Yorku, Los Angeles a Jeruzalémě.

Cena dr. Bernarda Hellera (1897 - 1976) je od roku 1990 každoročně udělována za dílo, jež je prospěšné lidstvu. Součástí ceny je i odměna ve výši 10 000 amerických dolarů. V minulých letech byli například nositeli ceny historici Serge Klarsfeld a Raul Hilberg, diplomaté Uri Lubrani z Izraele a Denis Ross, Richard C. Holbrooke a Stuart Eisenstat z USA. Židovské muzeum v Praze je první institucí, které byla Cena dr. Bernarda Hellera udělena. Stalo se tak za “jasnost vize, s níž uchovává jedinečný historický materiál dokládající staletí bohatého židovského života v Čechách a na Moravě a zkázu evropských Židů v období šoa.” Ve zdůvodnění se dále uvádí, že “Židovské muzeum v Praze, uchovávající jednu z nejrozsáhlejších sbírek židovského umění, je dnes inspirujícím příkladem instituce vedené svědomím a pamětí, reprezentující židovské dějiny a dědictví. Je živým symbolem setrvalosti židovského života a institucí oddanou paměti, vzdělání a výchově pro další generace”.Cena dr.Bernarda Hellera, udělená Židovskému muzeu v Praze

Hebrew Union College připravila řediteli Židovského muzea Leo Pavlátovi skvělé přijetí a bohatý program, během něhož se seznámil s americkou institucí a setkal se s jejími významnými činiteli: Prezidentem dr. Normanem J. Cohenem, dr. Paulem M. Steinbergem, správkyněmi Nadace dr. Bernarda Hellera, paními Ruth O. Freedlander a Beatrice Weidman a dalšími osobnostmi. Obě instituce přitom vyjádřily přání úzce v budoucnu spolupracovat.

Pro Židovské muzeum v Praze je Cena dr. Bernarda Hellera velkou poctou i závazkem pro veškerou další činnost. Vyjadřuje za ni Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion své upřímné poděkování.

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze