Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
3 Pinkasova synagoga
  

Pinkasova synagoga

Josefov Pinkasova synagogaDnešní stavba je dílem rodiny Horoviců. V roce 1535 ji dal vystavět Aron Mešullam Horovic mezi svým domem U Erbů a pozemkem Starého židovského hřbitova. V poválečných letech se synagoga stala Památníkem českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Jména zavražděných spolu s osobními daty a jménem příslušné obce byla zaznamenána na zdech synagogy. V roce 1968 však byl Památník uzavřen, neboť spodní voda začala stavbu ohrožovat. Při pracích na hloubkové izolaci budovy byly objeveny podzemní prostory se starou studnou a rituální lázní. Komunistický režim úmyslně zdržoval opravy a nápisy na stěnách byly postupně strženy. Teprve roku 1990 bylo možno dokončit stavební úpravy. V letech 1992-1996 bylo pak na 80 000 jmen českých a moravských Židů, kteří za nacismu zahynuli, ručně přepsáno na stěny synagogy.Pinkasova synagoga - interiér

 

EXPOZICE:
Památník v Pinkasově synagoze

Expozice dětských kreseb z Terezína

 

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze