Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Programy pro pedagogy

 
 

projekty VKC:
  

Programy pro pedagogy

Program semináře Jak učit o holocaustu

9.00 – 9.30
Uvítání a prezence účastníků

9.30 – 11.30
Základní informace o judaismu a židovském osídlení Čech a Moravy a prohlídka Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova
(Blanka Rozkošná, Růžena Blechová)

Cílem přednášky je seznámit učitele se základními tématy judaismu, jeho vymezení vůči křesťanství a hlavními myšlenkovými směry v současnosti. Výklad bude podáván s odkazem na reálie vztahující se k prostoru Čech a Moravy tak, aby účastníci semináře získali ucelenou představu o židovském osídlení českých zemí a jeho přínosu pro českou kulturu.

11.30 – 12.15
polední pauza

12.15 – 13.30
Antisemitismus: stereotypy a ideologie
(Michal Frankl)

Přednáška se zabývá hlavními antisemitskými stereotypy a mýty, které hrály roli v antisemitismu 19. a 20. století, např. stereotypizací židovské fyziognomie či teorií světového židovského spiknutí. Mnohé z těchto předsudků jsou stále aktuální.

13.45 – 15.00
Vybrané aspekty výuky o holocaustu
(Marie Zahradníková)

Cílem přednášky je podat základní informaci o fenoménu holocaustu, seznámit se základními materiály, které mohou učitelé používat ve výuce, zmínit stav učebnic k tomuto tématu, upozornit na nová, aktuální nebezpečí související s rasovou, etnickou a národní nesnášenlivostí a prezentovat programy VKC ŽMP, které se antisemitismu a holocaustu věnují.

15.15 – 16.00
Psychologický aspekt genocidy
(Helena Klímová)

Přednáška je založena především na mnohaleté zkušenosti psychoterapeutické. Sleduje dopad totalitního režimu a genocidy na jedince včetně transgeneračního přenosu. Jak se lišily následky utrpení a zda a do jaké míry bylo možno traumatu čelit? Vedle lehčích a těžších postižení objevovaly se i adaptační reakce vedoucí k přežití a přinášející i nové pozitivní prvky kulturotvorné. Je možno pátrat po předpokladech frustrační tolerance, hledat, jak špatnou situaci obracet v dobrou. Kdy a jak má člověk vůbec možnost volby?

16.00 – 16.45
Prezentace projektu Zmizelí sousedé
(Marta Vančurová)

Současný stav projektu a náhled do metodiky.

17.00
odjezd autobusem od Čechova mostu do Terezína

 

Organizátoři si vyhrazují možnost změny programu

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze