Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Programy pro školy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Program pro základní a střední školy

Stáhněte si informační leták o VKC ŽMP.

Přednášky
Dílna
Interaktivní programy
Délka programu
Ceník
Pracovní sešity k návštěvě expozic
Kontakt
 

 

Z důvodu velkého zájmu je nutné vzdělávací programy rezervovat min. 3 až 4 měsíce v předstihu. Děkujeme za pochopení.

 

NOVINKY

My a oni – Antisemitismus a moderní společnost


My a oni – Antisemitismus a moderní společnost – Nový interaktivní program Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze se věnuje fenoménu antisemitismu. Soustředí se zejména na antisemitismus moderní, to jest antisemitismus od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Studenti v rámci tohoto programu pracují s dobovými články, antisemitsky laděnými literárními texty a s celou řadou antisemitských karikatur. Jejich úkolem je zjistit, jak antisemitismus jako ideologie funguje a na jakých principech stojí. Studenti by po absolvování tohoto programu měli být schopni kriticky zacházet nejen s dobovými prameny, ale i se současnými zprávami, vztahujícími se k židovské nebo i jiné menšině. Na závěr workshopu je jeho účastníkům pomocí prezentace představen historický vývoj nenávisti vůči Židům od starověkého antijudaismu až k modernímu antisemitismu.
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

 

Nevítaní cizinci


Zveme vás na nový workshop s názvem Nevítaní cizinci, který se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky před druhou světovou válkou.
Více informací zde: Nevítaní cizinci
Rozhovor pro Český rozhlas: Nevítaní cizinci
Tisková zpráva: Nevítaní cizinci

 

Ghetto Lodž


Žáci a studenti se na základě analýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941. Téma lodžského ghetta pomůže odkrýt nové a v České republice málo známé aspekty genocidy Židů za druhé světové války. Program zahajujeme k 70. výročí začátku systematických deportací českých Židů.
Práce k pěti na sebe navazujícím tématům probíhá v menších pracovních skupinách. Součástí programu je i promítání krátkého dokumentu vzniklého z materiálů pro film Ghetto jménem Baluty režiséra Pavla Štingla.
Program dále využívá původních archivních materilů z projektu Terezínské album ze vzdělávacího portálu www.holocaust.cz.
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ

Prohlídka: Pinkasova synagoga, Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov a Stolpersteiny obyvatel Prahy transportovaných do Lodže.

 

Projekt Krokus


Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze společně s irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) již třetím rokem organizuje v České republice Projekt Krokus. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února v období, kdy si společně připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu (27. ledna). V současné době je do projektu zapojeno více než 40 000 studentů z Irska a Evropy.

Krátký dokument z vysazování krokusů v ZŠ Třebíč. zde

Více informací v příloze. zde
Přihláška do projektu. zde

 

Dokumentární cyklus o Bertě Suttnerové- Kinské


Nový dokumentární cyklus Olgy Struskové Setkání s Bertou Suttnerovou je výsledkem výsledkem celoroční spolupráce studentů Gymnázia v Praze 10 Přípotoční s tvůrčím týmem produkční společnosti Ars Humana. Cyklus je věnován výjimečné ženě, pražské rodačce Bertě Suttnerové-Kinské, první ženské nositelce Nobelovy ceny za mír, jejímu zajímavému osudu a obsáhlému dílu. Sestává se z pěti částí po 17ti minutách. Jednotlivé části cyklu se vztahují k životu, dílu a myšlenkovému odkazu Berty Suttnerové. Nenásilnou formou seznamují středoškolskou mládež s pojmy jako je xenofobie, rasismus, či extremismus a v souladu s myšlenkovým odkazem B. Suttnerové vedou dnešní mládež k prosazování etických hodnot, založených na humanismu, toleranci a respektování lidských práv.

Celý cyklus můžete získat ve VKC ŽMP. Více zde

 

DVD/ DVD-ROM Vzpomínky a zapomínání

Projekt "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", zaměřený na proměny zobrazování holocaustu a na možnosti objektivní reflexe jeho událostí prostřednictvím filmů animovaných, dokumentárních a hraných, natočených v různém časovém odstupu od konce druhé světové války, představil v uplynulých letech divákům v pěti středoevropských zemích téměř sto známých i méně známých filmů. Vyvrcholením projektu je vydání pětijazyčného DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", obsahující trojici pozoruhodných snímků, oceněných v době svého vzniku na významných filmových festivalech.
Více zde.
DVD/ DVD-ROM můžete zakoupit ve VKC ŽMP nebo přes internetový obchod ŽMP.

 
 

 
Seminář pro studenty, 2008

Seminář pro studenty

Jednodenní a vícedenní přednáškové cykly pro studenty základních a středních škol. Studenti se seznámí s vybranými tématy židovských tradic a zvyků, dějin a kultury, antisemitismu a šoa. Předem lze individuálně dohodnout přednášky i dílny a jejich kombinování.

 
 

 
Cyklus Stopy po hvězdách na DVD
Ukázky z dokumentu >>>

Dokumentární cyklus Stopy po hvězdách

Dokumentární cyklus Olgy Struskové Stopy po hvězdách se zabývá současnými způsoby výuky holocaustu. Jednotlivé části cyklu mají místopisný podtitul podle toho, kde se odehrává jejich děj nebo kde byly natočeny. Cyklus má celkem 6 dílů po 26 minutách, což je délka, která umožňuje pedagogům během vyučovací hodiny navázat debatou s žáky na shlédnutý dokumentární materiál a téma pak s nimi důkladněji prodiskutovat.
 
Celý cyklus nebo i jednotlivé díly můžete získat ve VKC ŽMP.

 
 

 
beseda s pamětnicí ve VKC ŽMP

Besedy s pamětníky holocaustu

VKC nabízí besedy s očitými svědky holocaustu. Tyto besedy, které jsou součástí některých vzdělávacích pořadů VKC ŽMP, se setkávají s velmi příznivým ohlasem, především u škol.

 

DVD 2x kniha osudu

DVD 2x kniha osudu

Ve VKC nabízíme na prodej DVD Pavla Štingla 2x kniha osudu (obsahuje filmy O zlém snu, Příběh trosečníků Patrie a galerii archivních filmových záběrů z let 1918-1945). Oba dokumenty jsou z původních délek zkráceny tak, aby se vešly do vyučovací hodiny. DVD má českou, německou a anglickou verzi. Film O zlém snu je příběhem Evy Löwidtové-Erbenové, která je jedním z dětí, o kterých pojednává putovní výstava VKC Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí.
Cena DVD: 350,- Kč, možné zaslat na dobírku.
V případě zájmu nás [email] kontaktujte. 

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (VKC ŽMP) vás zve na přednášky, besedy s pamětníkem, výtvarně-dramatické dílny a interaktivní programy.
 
Programy jsou připravované týmem lektorů ŽMP. Dílny nabízejí výtvarné nebo dramatické ztvárnění židovských svátků a dalších událostí života židů a tvoří určitou protiváhu klasickým přednáškám. Některé původně židovské svátky jsou v modifikované podobě udržovány a slaveny v tradici křesťanské. Uvědomění si těchto širších souvislostí by jistě přispělo k výchově k toleranci a k předcházení předsudků.
 
Programy jsou doplněny prohlídkou expozic Židovského muzea v Praze, které s nimi tématicky souvisejí.

 

Přednášky

Program č. 1
Biblické dějiny Židů
Přednáška seznamuje se starověkými dějinami židovského národa podle Bible, která vypráví o dlouhé cestě, na níž se z jedné rodiny, rodiny Abrahamovy, stal celý národ.
 
Program č. 2
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. století do současnosti
Seznámení se s historií židovského osídlení na našem území.
 
Program č. 3
Tradice a zvyky židů
Přednáška představuje židovský národ v dějinném kontextu, vysvětluje základní pojmy judaismu a přibližuje významné události života židů a svátky židovského roku. Přednáška je doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejícím k židovské tradici
 
Program č. 4
Dějiny antisemitismu
Hledání kořenů tradičního i moderního antisemitismu v Evropě a skutečností, které s nimi souvisejí.
 
Program č. 5
Perzekuce českých a moravských Židů za 2. světové války
Dějiny Židů v období 2. světové války s důrazem na Protektorát Čechy a Morava a ghetto Terezín.
 
Program č. 6
Významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury
 
Program č. 7
Izrael včera a dnes
Cesty ke vzniku Státu Izrael, konflikt na Blízkém východě, současný stav.
 
Program č. 8
Izrael versus Palestinští Arabové
Izraelsko-palestinský konflikt z pohledu historických souvislostí. Kořeny problému a aktuální současnost 2009.
 
 


Výtvarně-dramatické dílny a interaktivní programy:

Židovské svátky, životní cyklus a tradice

BADATEL
Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky židů. Studenti pracují v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jedno z 5 oblastí života židů. Studenti mají k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.
Témata:
Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach
Pracovní sešit Badatel
Vhodné pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
Pracovní listy Hebrejská abeceda HEBREJSKÁ ABECEDA
V této dílně se žáci a studenti seznámí s hebrejskou abecedou, písmem židovského národa. Dozvědí se o původu Tóry i celé Bible, o jejím vzhledu a významu. V praktické části projdou základními pravidly psaní a čtení.
 
Pracovní sešit Hebrejská abeceda
Vhodné pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
GOLEM
Tato dílna je určena dětem předškolního věku. Cílem proto není vzhledem k věku dětí předávat informace o židovství, ale poskytnout příjemný zážitek z kreativní práce na příběhu o moudrém rabi Löwovi a jeho tajemném Golemovi.Děti poslouchají vyprávění o tomto starém příběhu a domýšlejí jeho detaily. Pomocí šablonek kreslí obrysy Davidovy hvězdy, Staronové synagogy a postavy Golema, které pak vybarvují. Při návštěvě Staronové synagogy děti hledají ukryté Davidovy hvězdičky a pátrají po místě, kde podle pověsti rabi Löw Golema ukryl.
 
Pracovní sešit Maharal – Rabi Löw
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
Noemova Archa NOEMOVA ARCHA - pomozte zachránit zvířátka před potopou
Program je inspirovaný biblickým příběhem o potopě. Děti si zahrají na Noema
a stejně jako on zkontrolují, zda mají všechna zvířátka na své lodi.
 
Pracovní sešit Noemova archa
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
PESACH – odchod z Egypta
Studenti se seznámí s biblickým příběhem exodu a s tradicí oslavy svátku Pesach. Nejprve si poslechnou vyprávění o osvobození Židů a ve strukturovaném dramatu dostanou možnost jej sami prožít, vyzkoušet si rozhodování mezi určitou jistotou v otroctví a nejistotou křehké svobody. Příběh sami domýšlejí a dotvářejí. Také probírají aktuálnost Desatera v dnešní době a vyplňují vlastní desky Desatera přikázání.
 
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
ŠABAT
Dílna vysvětlí původ a význam tohoto svátku pro život jednotlivce, rodiny i celé židovské společnosti, tradice a zvyky s ním spojené.
Praktická část: příprava na šabat, tradiční židovská kuchyně, šabatový stůl, bohoslužba v synagoze.
 
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
CHANUKA – svátek světel
Vyprávění o povstání Judy Makabejského, o vítězství, o zázraku, o naději a o světle. Děti se naučí typickou chanukovou hru s drejdlem a zapálíme chanukový svícen – chanukiji.
 
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
PURIM – příběh královny Ester
Purimový příběh se odehrál v Persii za vlády krále Ahašveroše. Hrdinství židovky Ester a moudrost jejího strýce Mordechaje zabránily závistivému a zlému rádci Hamanovi vyvraždit všechny židy žijící na perském území. Dílna je plná napětí i smíchu, písní a řehtání řehtaček (aby nebylo slyšet Hamanovo jméno). Děti si vyrábějí svitek, na kterém je příběh o Purimu.
 
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
SIMCHAT TÓRA – radost z Tóry (poslední den svátku Sukot)
Seznámení s původem a formami Tóry i celé Bible a s úctou, kterou k ní židé chovají. Žáci či studenti společně zhotoví vlastní svitek Tóry, vyrobí některé atributy Tóry, samostatně nebo ve skupinách si přečtou vybraný biblický příběh, naučí se hebrejskou píseň a také jednoduchý tanec.
 
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 
ŽIDOVSKÁ SVATBA
Během dramatizace se žáci seznámí s fungováním tradiční židovské rodiny, s postavením ženy a muže v židovské rodině a ve společnosti. Výklad jednotlivých kroků je dokreslen fotografiemi tradiční židovské svatby. Součástí programu je psaní vlastní svatební smlouvy – ketuby.
 
Vhodné pro II. stupeň ZŠ.
Prohlídka: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga
 
 


pracovní listy k programu Holocaust v dokumentech

Persekuce a šoa

HOLOCAUST V DOKUMENTECH
Pět pracovních skupin studentů analyzuje dokumenty reprezentující pět fází holocaustu: definice a evidence, zbavování práv a majetku, deportace, koncentrace a fyzická likvidace.
 
Pracovní sešity Holocaust v dokumentech
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka: Pinkasova synagoga, Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov.
 
Vzniklo ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee, inspirováno programem Stufen des Vernichtungsprozesses.

 

REFLEXE - VINÍCI, ZACHRÁNCI A TI OSTATNÍ
Lze jednoznačně definovat tyto skupiny? Na tuto otázku mohou poskytnout odpověď fotografie a konkrétní příběhy jednotlivých aktérů holocaustu.
 
Určeno pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro SŠ.
Prohlídka: Pinkasova synagoga, Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov.
 
Vzniklo ve spolupráci s londýnským Muzeem války.

 

Pracovní sešit Hanin kufřík HANIN KUFŘÍK
Žáci a studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi s pamětníkem holocaustu, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čecha a Morava za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.
Program inspirovaný knihou Karen Levinové Hanin kufřík (překlad vydalo nakladatelství Portál ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, Praha 2003).
Pracovní sešit Hanin kufřík
 
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ (program je možné upravit i pro žáky 5. – 7. třídy).
Prohlídka: Pinkasova synagoga, Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov


Délka trvání programu:

Délka trvání jednotlivých programů (včetně prohlídky): 3-4 hodiny

Ceník pro ZŠ a SŠ:


Programy VKC ŽMP jsou doplněny prohlídkou vybraných expozic ŽMP, které s nimi tématicky souvisejí a vstupné je v ceně programu.


Cena za přednášku:    80 Kč
Cena za výtvarně-dramatické dílny
a interaktivní programy:
85 Kč

Výše uvedené ceny platí za osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Přednášky jsou realizovány při minimálním počtu 10 posluchačů, výtvarně-dramatické dílny a interaktivní programy při minimálním počtu 15 účastníků. V případě menšího počtu návštěvníků si vyhrazujeme právo program zrušit.

 

Pracovní sešity k návštěvě expozic

Arje, tvůj průvodce Židovským městem je pracovní sešit pro nejmladší účastníky. Kresleným průvodcem po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje. Publikace je určena zejména I. stupni ZŠ.
Pracovní sešit Arje, tvůj průvodce Židovským městem Pracovní sešit Arje, tvůj průvodce Židovským městem

 

Pracovní sešit Arje, tvůj průvodce Židovským městem II.Arje II – tento sešit je určen pro II. stupeň základních škol a je vhodným doplněním přednášky nebo programu dílny na téma Tradice a zvyky židů. Žáci se přehledným a srozumitelným způsobem seznámí se základními pojmy judaismu a částečně i s historií Židů od počátku diaspory, tj. od 1. století našeho letopočtu, až po holocaust ve 20. století. Získané vědomosti si opět mohou ověřit formou otázek či doplňovaček.

 

 

 

 

 

Kontakt

[email] education[at]jewishmuseum.cz
E. Lejčková, Z. Tlášková
Tel.: 222 325 172, 224 819 352
Fax: 222 318 856
Adresa:
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Maiselova 15
110 00 Praha 1

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze