Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Odborné aktivity a služby

Judaica Bohemiae

Pro přispěvatele


Judaica Bohemiae publikují původní vědecké studie věnované nejrůznějším aspektům židovských dějin a kultury v Čechách, na Moravě, resp. v dalších zemích někdejší habsburské monarchie od středověku po současnost. Krom vědeckých studií vydává časopis recenze a zprávy o významných publikacích, projektech a výstavách judeo-bohemikální povahy. Cílem časopisu je uveřejňovat výsledky výzkumu českých i zahraničních badatelů v anglickém nebo německém jazyce a zpřístupňovat je tak mezinárodní odborné veřejnosti.
 
Rukopisy příspěvků zasílejte na adresu redakce ( [email] alexandr.putik[at]jewishmuseum.cz, [email] iveta.cermanova[at]jewishmuseum.cz) v elektronické podobě ve formátu MS Word (písmo Times New Roman, velikost 12). Součástí příspěvku mohou být černobílé ilustrace, které je třeba odevzdat v tiskové kvalitě (300dpi) i s povolením k jejich reprodukci, je-li zapotřebí. Spolu s příspěvkem zašlete resumé čítající max. 100 slov a sdělte redakci Vaše plné jméno, tituly a současné profesní působiště.
 
CITAČNÍ PRAVIDLA
Citace v poznámkách

 
Všechny poznámky uvádějte pod čarou a nikoli na konci textu.
Názvy všech titulů uvádějte v původním jazyce.
 
1. Monografie (kniha)
 
Joseph M. Davis, Yom-Tov Lipmann Heller. Portrait of Seventeenth-Century Rabbi, Oxford – Portland, Oregon 2004, p. 70.
 
Iveta Cermanová – Jindřich Marek, Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844) [Between the Christian and Jewish Worlds: The Story of a Censor in Hebraicis and Librarian of the Klementinum, Karl Fischer (1757–1844)], Praha 2007, pp. 102–147.
 

2. Článek v periodiku
 
V případě často používaných a zavedených periodik uveďte při prvním výskytu plný název periodika a v závorce oficiální zkratku; při dalších výskytech uvádějte pomocí zkratky.
 
Daniel Weidner, ‘Reading Gershom Sholem’, Jewish Quarterly Review (hereinafter JQR), 96 (2006), No. 2, pp. 203–231.
 
Bedřich Nosek – Vladimír Sadek, ‘Georgio Diodato und David Oppenheim’, Judaica Bohemiae (hereinafter JB), V (1970), No. 1, pp. 5–27.
 
Arthur Arnheim, ‘Hebrew Prints and Censorship in Altona’, Studies in Bibliography and Booklore, 21 (2001), pp. 3–9.
 

3. Článek ve sborníku, příspěvek v monografii
 
Robert Bonfil, ‘How Golden Was the Age of the Renaissance in Jewish Historiography?’, in: D. B. Ruderman, ed., Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York – London 1992, pp. 219–251.
 
Georg G. Iggers, ‘Ohne jüdische Identität keine jüdische Geschichte’, in: M. Brenner – D. N. Myers, eds., Jüdische Geschichtsschreibung heute. Themen, Positionen, Kontroversen, München 2002, pp. 44–53.
 

4. Archivní materiál
 
Plná citace (první výskyt):
Národní archiv [National Archives] (hereinafter NA), Prezidium gubernia [Presidium of the Bohemian Gubernium] (hereinafter PG), 1811–1815, Inv. No. 1409, Sg. 16/147, box 850.
 
Zkrácená citace:
NA, PG, 1811–1815, 1409, Sg. 16/186, box 851.
 

5. Knihovní manuskript
 
Plná citace (první výskyt):
Národní knihovna ČR [National Library of the Czech Republic] (hereinafter NK ČR), MS XVI.C.28.
 
Zkrácená citace:
NK ČR, MS IX.J.33.
 

6. Elektronický zdroj
 
Paul Halsall, Fordham University, Internet History Sourcebooks Project (last updated 29/7/2001, accessed 25/3/2004).
 

Opakované citace
 
V případě, že je od daného autora citováno pouze jedno dílo:
 
Plná citace:
Hillel J. Kieval, Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Berkeley – Los Angeles – London 2000.
 
Zkrácená citace:
H. J. Kieval, op. cit., p. 120.
 
V případě, že je od daného autora citováno více děl:
 
Plná citace:
Salomon Hugo Lieben, ‘Rabbi Eleasar Fleckeles’, Jahrbuch der Jüdisch-literarischen Gesellschaft, 10 (1912), pp. 1–33.
 
Zkrácená citace:
S. H. Lieben, ‘Rabbi Eleasar Fleckeles’, p. 17.
 
Plná citace:
Ruth Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern I. Das Zeitalter der Aufklärung 1780–1830, Tübingen 1969.
 
Zkrácená citace:
R. Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte, p. 191.
 

Používejte obraty:
Ibidem
Idem

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze