Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Putovní výstavy Židovského muzea v Praze

“Židovské tradice a zvyky” a “Historie Židů v Čechách a na Moravě”

 

Židovské muzeum v Praze dostávalo již dlouhou dobu žádosti z různých částí České republiky o spolupráci při přípravě výstav s židovskou tematikou. Ne vždy jim však mohlo vyhovět v požadovaném rozsahu a termínech. Pracovníci Židovského muzea proto vytvořili putovní panelovou verzi dvou výstav, seznamujících s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. Poprvé se výstava veřejnosti představila ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 17. března 2003.

Obě panelové výstavy na téma “Židovské tradice a zvyky” a “Historie Židů v Čechách a na Moravě” vycházejí ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea, s nimiž se návštěvníci mohou seznámit v památkových objektech v Praze. Každou z výstav tvoří vždy 12 panelů, které mohou být prezentovány společně nebo jednotlivě podle záměru a prostorových možností pořadatelů. Panely o rozměru 140x100 cm jsou určeny k zavěšení na zeď výstavního prostoru.

Každý panel je věnován jednomu tématu, které je vyznačeno v jeho záhlaví. V případě výstavy „Židovské tradice a zvyky“ to jsou judaismus, židovský kalendář, oslava šabatu a jednotlivých nejvýznamnějších svátků (Nový rok a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka a Purim), stejně jako hlavní události životního cyklu (narození, svatba a úmrtí). Součástí každého panelu je vysvětlující text a téměř dvacet vyobrazení nejzajímavějších kultových předmětů, rukopisů a památek převážně ze sbírek Židovského muzea, vztahujících se k danému tématu. Židovské svátky se již po staletí slaví stále stejně, proto zde najdeme dochované rukopisy, předměty a vyobrazení od 13. do 20. století (v některých případech až do současnosti).
Druhá část výstavy nazvaná „Historie Židů v Čechách a na Moravě“ má stejný rozsah (12 panelů 140 x 100 cm), její zpracování bylo však obtížnější kvůli většímu rozsahu látky a menšímu počtu dochovaných historických dokumentů ve sbírkách muzea. Pouze úvodní a závěrečné panely jsou zaměřeny na jednotlivá historická období (středověk, novověk, emancipace, předválečné Československo, holocaust), ostatní se snaží poskytnout hlubší pohled na jednotlivé témata židovského života a historie (samospráva, povolání a hospodářská činnost, židovská sídliště, tradiční kultura a školství, antisemitismus a diskriminace Židů). Předpokládáme, že tato výstava bude v regionech vždy doplněna o dokumenty a předměty z místních muzeí a archivů, vztahujícími se k historii židovských obcí v daném regionu.

Autorem výstav je Arno Pařík, kurátor výstavního oddělení Židovského muzea v Praze. Na zpracování textů se spolu s ním podíleli odborní pracovníci muzea Alexandr Putík, Andrea Braunová a Olga Sixtová, na výběru předmětů a archivních materiálů spolupracovaly Eva Kosáková a Vlastimila Hamáčková. O výstavu již projevily zájem muzea v Mikulově, Děčíně, Náchodě, Brně a Šumperku.

Pro všechny instituce poskytujeme zapůjčení výstavy za manipulační poplatek 3.500,- Kč vč. DPH, zájemci hradí transport a balení výstavy a instalaci výstavy ve svých výstavních prostorách (instalační skupinu).
Pokud budete mít zájem, aby byla vystavena i ve Vašem městě/obci, kontaktujte nás. V závislosti na Vašich odpovědích Židovské muzeum v Praze učiní vše pro to, aby se výstava mohla ve Vašem regionu uskutečnit. V souvislosti s tím lze prostřednictvím našeho Vzdělávacího a kulturního centra ve Vaší instituci zorganizovat i přednáškovou činnost.

Židovské muzeum v Praze
Barbora Patočková
Odbor rozvoje a vztahů s veřejností
U Staré školy 1
110 00 Praha 1
tel: 222 749 281
e-mail: [email] barbora.patockova[at]jewishmuseum.cz

Technické údaje k výstavě:
 
celkem 26 panelů:
 š.v.
24 velkých 100 x 140 cm
2 menších 40 x 60 cm

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze