Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Putovní výstavy Židovského muzea v Praze

“Nalezené tváře”
vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích

 

Židovské muzeum v Praze uspořádalo v roce 2003 v Galerii Roberta Guttmanna výstavu „Nalezené tváře, vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích“, která vznikla jako završení úspěšné akce „Pomozte pátrat po zmizelých sousedech“ zahájené v prosinci roku 2001.Cílem tohoto projektu bylo oslovit co nejvíce lidí a požádat je o pomoc při shromažďování dokumentů o válečném i předválečném životě Židů perzekvovaných během 2. světové války kvůli rasové příslušnosti. Prostřednictvím opakovaných výzev ve sdělovacích prostředcích se muzeum obrátilo na širokou veřejnost s prosbou o vyhledání vzpomínek, fotografií a dalších materiálů, které připomínají jejich život, tváře a osudy.

Reakce na tuto výzvu překonala veškerá očekávání. V průběhu dvou let muzeum navštívily stovky lidí. Pracovníkům oddělení holocaustu předali často velmi cenné materiály. Mnozí z nich dokumenty muzeu darovali, jiní umožnili zhotovit jejich kopie.

Někteří z dárců se dozvěděli podrobnější údaje o osudu svých blízkých a známých až při návštěvě muzea, kde měli možnost nahlédnout do rodinné kartotéky obětí. Tato počítačově zpracovaná kartotéka obsahuje základní osobní data obětí, informace o jejich deportaci do Terezína a dále na východ. Mnoho tváří na fotografiích se podařilo identifikovat až na základě konfrontace údajů z databáze, dokumentů a vzpomínek dárců. Při tomto pátrání dárci mnohdy poprvé uslyšeli o některých méně známých koncentračních táborech, ghettech a vyhlazovacích centrech na východě Polska, v Pobaltí a Bělorusku.

Takto byly získány nejen dokumenty úřední povahy, např. vyhlášky, věstníky a formuláře z doby německé okupace, ale i ryze osobní věci - portrétní, rodinné, školní fotografie, osobní dokumenty – rodné a oddací listy, vysvědčení, průkazy totožnosti a cestovní pasy, členské průkazy, oficiální i ilegální korespondence z domova, z Terezína a dalších nacistických táborů i ghett. Cenným pramenem pro přiblížení každodenního života židovských vězňů jsou např. i deníky, památníky, básně a vzpomínky.

Z písemných dokumentů a fotografií je možné někdy vyčíst způsob rodinného života a to jednak asimilovaných rodin i rodin přiklánějících se k sionismu. Na základě získaných dokumentů a informací dárců jsme měli možnost někdy i upřesnit konečný osud obětí.

Výstava seznámila návštěvnickou veřejnost pouze se zlomkem toho, co bylo získáno. Autoři výstavy se snažili vytvořit průřez, který by co nejlépe prezentoval rozmanitost materiálů.

Výstava „Nalezené tváře„ se stala nejnavštěvovanější krátkodobou výstavou ŽMP v roce 2003, průměrný denní počet návštěvníků se pohyboval kolem 110. Výstava zaznamenala i velmi kladný ohlas ve sdělovacích prostředcích, v současné době výstava putuje po České republice podle výstavního harmonogramu sestaveného podle zájmu a možností jednotlivých institucí. Potěšující je, že si zapůjčení výstavy vyžádaly nejen muzejní a kulturní instituce ( muzea např. v Děčíně, Prostějově, Šumperk), ale i základní a střední školy.

Výstava „Nalezené tváře„ se stala nejnavštěvovanější krátkodobou výstavou ŽMP v roce 2003, průměrný denní počet návštěvníků se pohyboval kolem 110. Výstava zaznamenala i velmi kladný ohlas ve sdělovacích prostředcích, v současné době výstava putuje po České republice podle výstavního harmonogramu sestaveného podle zájmu a možností jednotlivých institucí. Potěšující je, že si zapůjčení výstavy vyžádaly nejen muzejní a kulturní instituce ( muzea např. v Děčíně, Prostějově, Šumperk), ale i základní a střední školy.

Pro všechny instituce poskytujeme zapůjčení výstavy za manipulační poplatek 3.500,- Kč vč. DPH, zájemci hradí transport a balení výstavy a také instalaci výstavy ve svých výstavních prostorách (instalační skupinu).

Pokud budete mít zájem, aby byla vystavena i ve Vašem městě/obci, kontaktujte nás. V závislosti na Vašich odpovědích Židovské muzeum v Praze učiní vše pro to, aby se výstava mohla ve Vašem regionu uskutečnit. V souvislosti s tím lze prostřednictvím našeho Vzdělávacího a kulturního centra ve Vaší instituci zorganizovat i přednáškovou činnost.

Židovské muzeum v Praze
Barbora Patočková
Odbor rozvoje a vztahů s veřejností
U Staré školy 1
110 00 Praha 1
tel: 222 749 281
e-mail: [email] barbora.patockova[at]jewishmuseum.cz

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze