Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Putovní výstavy Židovského muzea v Praze

“Příběh dětí” - kresby dětí z terezínského ghetta

 

Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou.
 
Hodiny kreslení zaujímaly v rámci tajně organizované terezínské výuky jisté výsadní postavení, podobně jako například dětské divadlo. Friedl Dicker-Brandeisová naprosto respektovala osobnost dítěte a nechávala volný prostor pro jeho sebevyjádření, uvolnění fantazie a emocí. Z tohoto hlediska výuka kreslení významně napomáhala dětem snášet skličující skutečnost, přinášela neocenitelný terapeutický účinek.
 
Kresba otevírala dětem v Terezíně cestu do vzpomínek, do světa, z něhož byly vytrženy, umožňovala jim vidět a popsat smutnou a děsivou realitu, ale především je odváděla do světa fantasie a čiré imaginace, kde vítězí dobro nad zlem, kde vládne svobodná vůle a blahobyt, kde je ráj na zemi. Děti neustále vyjadřovaly v kresbách naděje na svůj šťastný návrat domů, často kreslily cesty a rozcestí s ukazateli na Prahu. Jen malému zlomku dětí, které prošly Terezínem, se však tyto naděje vyplnily. Většina jich byla transportována dále na východ a téměř všechny byly zavražděny v osvětimských plynových komorách.
Dochované dětské kresby z Terezína, které od konce války tvoří součást sbírek Židovského muzea v Praze, jsou tak nejen autentickým dokladem tragického pronásledování Židů, jehož oběťmi se staly zcela bez výběru také děti, ale i unikátním souborem mnohdy jediných památek po těch, jejichž jména by jinak zůstala zcela zapomenuta.
 
Výstava je rozdělena do osmi tématických celků, které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu, s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah panelů:
 
Úvodní panel:
  1. historie sbírky kreseb terezínských dětí
  2. stručný životopis Friedl Dicker-Brandeisové, pod jejímž vedením většina kreseb vznikala, včetně jejího fotografického portrétu
 
  - každý z následujících 4 panelů obsahuje jednu tématickou část, ke které je vybráno 5 až 7 kreseb a krátký informační text uvádějící do historických souvislostí. Souhrnně tak panely zahrnují 8 tématických celků, které sledují jednak historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu, jednak věnují pozornost samému průběhu holocaustu, s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima.
 
Panel 1 až 4 (8 tématických celků):
  1. 15. březen 1939 – Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
  2. Co následovalo...
  3. Transporty
  4. Ghetto Terezín
  5. Propaganda a reality života v ghettu
  6. Život v dětských domovech
  7. Umění jako možnost přežití
  8. Transport do tmy

Velikost panelů:
 
Úvodní panel 140x80 cm, 4 tématické panely 140x140 cm
Panely jsou umístěny na dřevěných stojanech o výšce 200 cm.

Pokud budete mít zájem, aby byla vystavena i ve Vašem městě/obci, kontaktujte nás. Pro všechny instituce poskytujeme zapůjčení výstavy zdarma, zájemci hradí pouze transport.Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze učiní vše pro to, aby se výstava mohla ve Vašem regionu uskutečnit. V souvislosti s tím lze ve Vaší instituci zorganizovat i přednášky nebo interaktivní program pro školy z nabídky VKC ŽMP.

Oddělení pro vzdělávání a kulturu
třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
tel: 544 509 651-2, fax: 544 509 652
e-mail: [email] jitka.kralova[at]jewishmuseum.cz

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze