Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Odborné aktivity a služby

Judaica Bohemiae

Redakční rada

Vedoucí redaktor

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.
Oddělení židovských dějin a judaistiky
Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1, 3
110 00 Praha 1 Czech Republic
Tel. +420 221 711 577
E-mail: [email] iveta.cermanova[at]jewishmuseum.cz

Zástupce vedoucího redaktora

PhDr. Alexandr Putík
Oddělení židovských dějin a judaistiky
Židovské muzeum v Praze
Tel. +420 221 711 576
E-mail: [email] alexandr.putik[at]jewishmuseum.cz

Členové redakční rady

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (New York University in Prague)
Mgr. Pavel Kocman (Židovské muzeum v Praze, Společnost pro dějiny židů v ČR)
PhDr. Lenka Matušíková (Národní archiv)
PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy)
PhDr. Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze, Výstavní oddělení)
Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze)
PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze)
PhDr. Dana Veselská (Židovské muzeum v Praze, Sbírkové oddělení)

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze