Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Multimediální centrum
Meziknihovní výpůjční služba
 
 
 
 
 
Ptejte se knihovny
  

Multimediální centrum

Referenční centrumMultimediální centrum je významným přínosem nové administrativní budovy - je umístěno v parteru budovy. Zájemcům z řad domácí i zahraniční veřejnosti poskytuje v tradiční i elektronické podobě služby zaměřené na výklad judaismu a historii Židů.

V Multimediálním centru je umístěna tematicky rozdělená příruční knihovna. Najdeme zde jazykové slovníky, publikace encyklopedického charakteru - obecné a judaistické, díla věnovaná Izraeli, židovské historii, umění, biblistice a liturgii, bohemica a pragensie, publikace vydávané Židovským muzeem, adresáře muzeí, knihoven a galerií nebo časopisy - Roš Chodeš, Judaica Bohemiae, Židovská ročenka a další judaistická periodika.

Multimediální centrum je vybaveno novou počítačovou technikou, jsou zde k dispozici tematicky zaměřené CD ROMy, přístup na Internet. V multimediálnímcentru je přístupný automatizovaný knihovnický systém Aleph umožňující elektronické vyhledávání dokumentů, nacházejících se ve fondu knihovny ŽMP.

služby v Multimediálním centru

  • Multimediální – prostor pro studium audio a videonahrávek z fondu knihovny ŽMP
  • informační – poskytování všeobecných informací (informace o ŽMP, výstavy a akce)
  • referenční – základní rešerše, vyhledávání v databázi obětí holocaustu, v databázi sbírkového oddělení, přístup do oborových databází
  • konzultační – odkazy na odborné pracovníky ŽMP a spolupracující (příbuzné) organizace


Multimediální centrum je otevřeno:
po-st 10-16, pa 10-13 s výjimkou statnich a židovských svátků.

Kontakt: tel. 222 749 262 , e-mail: [email] library[at]jewishmuseum.cz

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze