Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk
Archiv zpráv
  

ARCHÍV ZPRÁV

Sborník přednášek z cyklu Stín šoa nad Evropou (leden 2000 - prosinec 2002)

 

* Stín šoa nad Evropou, Miloš Pojar (ed.), Praha, Židovské muzeum v Praze 2001, 315 s. včetně příloh.


* zakoupit lze ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze nebo v Židovském muzeu za cenu 110,- Kč, případně objednat přes internet.


* dále lze zakoupit v pražských knihkupectvích Academia, Olympia, Kanzelsberger, Karolinum, Paseka, Ungelt, Kafkově knihkupectví a v dalších.


Obsah sborníku:


Miloš Pojar: Úvod


Jakub Grygar: Porozumět nepochopitelnému. K ideovým zdrojům holocaustu


Alena Míšková: Antisemitismus v Německu konce 19. a první poloviny 20. století


Tomáš Svoboda: Holocaust v Rakousku a jeho širší souvislosti


Miroslav Kárný: "Konečné řešení židovské otázky" v Čechách a na Moravě


Vojtěch Blodig: Dějiny ghetta Terezín (1941–1945)


Katarína Hradská: Vplyv Nemecka na riešenie židovskej otázky na Slovensku


Jiří Vykoukal: Šoa v Polsku: historické souvislosti


Zdeněk Hojda: Holocaust ve Skandinávii


Petra Schürová: Holocaust v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku


Catherine Nicault: Šoa ve Francii


Dušan Karpatský: Šoa v Jugoslávii


Pavel Hradečný: Holocaust řeckých Židů za druhé světové války


Luboš Švec: Holocaust v Litvě a Lotyšsku


Miloš Pojar: Šoa v Estonsku


Vladislav Moulis: Holocaust na území Ruska, Ukrajiny a Běloruska


Jan Rychlík: Perzekúcia a záchrana bulharských Židov v rokoch 1940–1944


Olga Hostovská: Italští Židé v době fašismu (1922–1945)


Miloš Pojar: Šoa v Albánii


Miroslav Tejchman: Holocaust v Rumunsku (osudy rumunských Židů za druhé světové války)


Petr Rákos: Holocaust v Maďarsku


Peter Száraz: Španielska zahraničná politika a jej vzťah k sefardským židom v rokoch

1939–1945


Marie Zahradníková: Politika Portugalska vůči Židům za 2. světové války


Michal Frankl: Nedostupné útočiště: Švýcarsko a šoa


Tomáš Laně: Turecko a Židé v době nacistického teroru


Přílohy:
Příloha č. 1 – Dopis Adolfa Hitlera Karlu Mayerovi o postoji Němců k Židům z 16. září 1919
Příloha č. 2 – Norimberské zákony
Příloha č. 3 – Protokol z konference ve Wannsee
Příloha č. 4 – Výňatky z projevu Heinricha Himmlera proneseného 6. října 1943 v Poznani ke Gauleiterům


Sborník, v pořadí již čtvrtý, který vydává Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, je založen na přednáškách proslovených v tomto centru v letech 2000 a 2001. Měl by poskytnout přehled o tom, jak proběhlo vyvražďování Židů (holocaust, šoa) ve všech evropských zemích. Jednotlivé přednášky – příspěvky jsou řazeny chronologicky tak, jak nacistické Německo postupně evropské země okupovalo (včetně jeho satelitů a spojenců). Na závěr jsou publikovány přednášky, které se týkají evropských neutrálních zemí a jejich vztahu ke Třetí říši a k Židům (včetně Turecka a kromě Vatikánu a Irska). Z pochopitelných důvodů není rovněž uvedena Velká Británie – jediná evropská země bojující proti nacistickému Německu, která jím nebyla okupována.


Na přednáškách se podíleli odborníci z České republiky a pouze výjimečně ze zahraničí. Všichni se vyrovnali s daným úkolem s akribií a český čtenář tak může ve sborníku nalézt souhrnně zpracovanou tematiku, která je jinak roztroušena v řadě prací v zahraničí, a to často v nedostupné literatuře.


Hrůzný čin vyvraždění 6 milionů evropských Židů (polovina počtu, který nacisté plánovali), nemá v moderních dějinách obdoby. Z jednotlivých příspěvků jsou patrné shody i rozdíly – shody na straně nacistů, kteří postupovali vůči Židům více méně stejně např. na vlastním území a v okupovaných zemích střední a západní Evropy; rozdíly v chování německých satelitů a spojenců (např. holocaust Židů v Rumunsku, Chorvatsku a Slovensku oproti jejich záchraně v Bulharsku a částečně v Itálii). Jiné nacistické metody – vyvražďování pomocí Einsatzkommand – jsou zjevné na území tehdejšího Sovětského svazu a pobaltských zemí. Je rovněž možné si povšimnout rozdílného chování politických reprezentací v okupovaných zemích vůči Židům – pokud ovšem byly alespoň částečně ponechány u moci (protektorátní vláda, Francie, Dánsko, aj.). Také samotní Židé, resp. jejich reprezentace, nejednali tváří v tvář hrozbě likvidace (často netušené) stejně – problém kdysi otevřený Hannah Arendtovou. Předložený sborník tedy zajisté nabízí řadu otevřených otázek a podnětů k zamyšlení, poučení a k dalšímu studiu. Je rovněž doplněn několika základními dokumenty, které se týkají nacistické politiky vůči Židům.


Cyklus přednášek „Stín šoa nad Evropou“ navštívilo několik set posluchačů. V tištěné podobě osloví sborník další stovky zájemců. Deficit ve znalostech této problematiky, po léta záměrně zanedbávané, se tak sníží. Problematiky, která je bohužel stále aktuální i v naší době, ve které žijeme.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze