Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Meziknihovní výpůjční služba
 
 
 
 
 
Ptejte se knihovny
  

Knihovna

Tematické databáze přístupné ve studovně knihovny a v referenčním centru

Databáze Popis
Encyclopaedia Judaica Zřejmě nejznámější a nejobsáhlejší encyklopedie se zaměřením na tématiku židovského náboženství, historie a kultury. Ve svém druhém, revidovaném vydání z roku 2006 nabízí přes 21.000 aktualizovaných hesel vytvořených mezinárodním týmem odborníků. Databáze je průběžně aktualizována.
Compact memory V databázi je uloženo více než 100 digitalizovaných německých časopisů 18. a 19. století. Zatím je možno "listovat" v jednotlivých číslech časopisů, ale časem bude možno vyhledávat i plnotextově. Plnotextové vyhledávání je nyní v testovací fázi. Soupis digitalizovaných časopisů najdete ve studovně.
Jewish encyclopedia Elektronická podoba 12 svazkové encyklopedie, publikované 1901-1906. Text je v původní podobě, neobsahuje proto hesla z novější historie.
Hebrew bibliography Bibliografická databáze zahrnující 90% hebrejsky tištěných knih v období 1473 – 1960. Zahrnuje přes 130 000 titulů a více než 13 000 biografických záznamů autorit. Plnotextové vyhledávání v poli názvu knihy, autora, místa či roku vydání. Aktualizovaný on-line přístup dostupný z počítačů ve studovně a RFC.
Otzar
ha-chochma
Elektronická knihovna, obsahující více něž 19 000 starých a vzácných hebrejských tisků a významných vydání judaik, plně oscanovaných s možností listování a vyhledávání podle předmětových hesel. Aktualizovaný on-line přístup dostupný z počítačů ve studovně a RFC.
Index to Jewish Periodicals Databáze je obsažným zdrojem anglicky psaných článků, knižních recenzí a významných pojednání z více než 160 časopisů, zabývajících se židovskou otázkou. Mezi tituly exerpovaných časopisů patří Contemporary Jewry, Holy Land Studies, Jewish Culture & History, Journal of Palestine Studies, Studies in American Jewish Literature a mnoho dalších. Databáze je určena studentům judaistiky i ostatním zájemcům o současné dění na Středním východě. Recenzované časopisy pokrývají období od r. 1988.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze