Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum
Projekt Tvorba výukových materiálů a zavádění výukových programů k dějinám Židů ve 20. století.

Židovské muzeum v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy se na počátku roku 2011 stalo řešitelem projektu Tvorba výukových materiálů a zavádění výukových programů k dějinám Židů ve 20. století. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a potrvá tři roky.

Cílem projektu je vytvořit výukové materiály o dějinách Židů v českých zemích ve 20. století. Tyto materiály budou testovány a zaváděny přímo do základních a středních škol, se kterými navážeme dlouhodobou spolupráci, budou součástí interaktivních dílen pro žáky ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze a budou také představovány učitelům na workshopech.

Za velmi významné považujeme, aby židovské dějiny nebyly redukovány pouze na předsudky ze strany nežidovské většiny, na projevy antisemitismu a na holocaust a abychom neukazovali příslušníky židovské menšiny pouze jako pasivní oběti pronásledování. Velký důraz budeme klást na vyprávění dějin "zezdola", skrze příběhy jednotlivých a běžných lidí, s důrazem na každodennost a na střetávání a kulturní výměnu mezi Židy a nežidy.

Kontaktní osoba projektu:

Jiří Tejkal
jiri.tejkal@jewishmuseum.cz© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze