Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Referenční centrum

Referenční centrum Židovského muzea v Praze vzniklo jako odpověď na setrvalou poptávku po zpřístupňování různorodých (všeobecných i vysoce specializovaných) informací široké veřejnosti. Centrum poskytuje bibliografické, konzultační, referenční, faktografické a reprografické služby každý pracovní den od 9:30 do 16:00 hodin, s výjimkou státních a židovských svátků. Je příhodně situováno přímo v hlavní správní budově muzea, tudíž v těsném sousedství s většinou odborů a oddělení zabývajících se výzkumem. Tak může zprostředkovávat přímou vazbu mezi badateli a širokou veřejností na straně jedné a muzejními vědeckými pracovníky na straně druhé.
Centrum předává nejen obvyklé obecné informace, ale především zpřístupňuje informace bibliografické - základní rešerše, vyhledávání v databázi obětí holocaustu odd. pro dějiny šoa ŽMP, v databázi muzejních sbírek sbírkového oddělení ŽMP, dále zprostředkovává přístup do oborových databází (PCI, Encyclopaedia Judaica, knihovní katalog Aleph), konzultace s odbornými pracovníky ŽMP či odkazy na spolupracující (příbuzné) organizace. Centrum je vybaveno několika počítačovými stanicemi s přístupem k internetu a rozsáhlou příruční knihovnou určenou k prezenčnímu studiu. Knihovna Referenčního centra obsahuje především slovníky, publikace encyklopedického charakteru (obecné a judaistické), multimediální tematické encyklopedie na elektronických nosičích, díla věnovaná židovské historii, biblistice a liturgii, bohemica a pragensia či publikace vydávané Židovským muzeem v Praze.© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze