Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze považuje za jeden z důležitých cílů své činnosti informovat nejširší veřejnost o výsledcích svých výzkumných aktivit. Činí tak především prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra, které zahájilo svou činnost v roce 1996, při příležitosti 90. výročí založení pražského Židovského muzea. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 22. 7. 1996 bylo Vzdělávací a kulturní centrum zařazeno do soustavy vzdělávacích zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na přípravě svých programů centrum spolupracuje s muzejními odbornými pracovníky i dalšími předními univerzitními odborníky a autory - historiky, judaisty, spisovateli - i kulturními i vzdělávacími institucemi, jako jsou Památník Terezín, Ústav pro soudobé dějiny AV, Univerzita Karlova, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Památník Jad Vašem, Nadace Konráda Adenauera, Centrum teoretických studií, Open Society Fund, Helsinský občanský výbor apod.
Centrum nabízí vzdělávací a kulturní pořady a programy, přednášky, přednáškové cykly, kombinované pořady a dílny, určené nejen zájemcům z řad žáků, studentů, učitelů a badatelů, ale i širší veřejnosti. Dále se soustředí na projekty týkající se židovských dějin a kultury, na přednášky a cykly pro vysoké školy, pořádá také semináře pro učitele základních a středních škol s osvědčením MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze disponuje technicky vybavenými přednáškovými sály a poskytuje tak prostor nejen pro „popularizaci“ vědy, ale rovněž pro konání vědeckých setkání a konferencí. Z pořádaných přednáškových cyklů či konferencí, na nichž vystupují nejen muzejní odborní a vědečtí pracovníci, ale i pracovníci akademických pracovišť či univerzit, publikuje Vzdělávací a kulturní centrum sborníky příspěvků (např. Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 (1999), Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech (2003), Židovská menšina v Československu ve třicátých letech (2004), Židovská menšina za Druhé republiky (2007), Židovská menšina v Československu po druhé světové válce (2009). Od roku 2006 má Centrum také svou pobočku v Brně.© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze