Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Odbor vnějších vztahů a rozvoje

Jedním z hlavních cílů činnosti Židovského muzea v Praze je zpřístupňovat výsledky své činnosti, včetně výzkumné, co nejširší veřejnosti. K tomu slouží mimo jiné rozsáhlá prezentační (výstavní) činnost muzea. V poválečném období řídila výstavní a publikační činnost Židovského muzea jeho ředitelka Hana Volavková. Po zestátnění muzea v roce 1950 se v podstatě (mimo několika stálých expozic) muzejní výstavy nekonaly, teprve až v letech 1965-1970 bylo umožněno pořádat ve Španělské synagoze výstavy židovských umělců. V době normalizace se pak větší tématické výstavy mohly konat až od roku 1979, a to především na téma dětských kreseb z Terezína.
Od října 1994 výstavní činnost muzea zastřešuje výstavní oddělení, nyní začleněné (spolu s oddělením publicity a rozvoje) v odboru vnějších vztahů a rozvoje. Odbor se zabývá všemi druhy výstupů hlavních činností muzea, především produkcí a propagací výstavních projektů, zajištěním financování vědeckých projektů pracovníků muzea z grantových zdrojů a ediční činností. V rámci muzejní výstavní činnosti odbor zajišťuje rovněž samostatnou výzkumnou činnost především v oblasti historie pražského Židovského Města, židovských památek a tvorby židovských umělců (19. a 20. století).
Kromě stálých expozic Židovského muzea v Praze, které jsou umístěny v historických synagogách pražského Židovského Města, odbor ročně zajišťuje obvykle 3-4 krátkodobé výstavy v Galerii Roberta Guttmanna, a připravil rovněž několik putovních výstav, které ŽMP zdarma zapůjčuje školám či jiným kulturním institucím po celé ČR. Odbor organizoval také několik velkých výstavních projektů Židovského muzea v Praze, které vznikly jako výsledek spolupráce s jinými institucemi. Šlo především o úspěšný projekt realizovaný v Císařské konírně Pražského hradu ve spolupráci se Správou Pražského hradu: výstavu K slávě a ozdobě - synagogální textilie ze sbírek Židovského muzea v Praze (2003), k níž vyšel i vědecký katalog Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues, který získal cenu Gloria musealis v kategorii muzejní publikace roku 2003 a zároveň hlavní cenu v soutěži O nejkrásnější knihu ČR v kategorii vědecké literatury (2003) či výstavu Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525-1609)(2009), k níž byla vydána rozsáhlá vědecká publikace, která získala cenu nakladatelství Academia za grafické řešení. V současné době je hlavním cílem odboru spolupráce s ostatními odděleními muzea na přípravě a realizaci nových stálých expozic Židovského muzea v Praze.

Projekty:

„Výzkum a dokumentace stavebního a urbanistického vývoje pražského ghetta a jeho památek, stavební historie pražských i venkovských synagog, rabínských a obecních domů v České republice.“ (2004-dosud)
Řešitel: Arno Pařík


Výzkum probíhá v souvislosti s prováděním záchranných prací a obnovy židovských památek Federací židovských obcí v ČR a Židovské obce v Praze. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož řešení pokračuje od roku 2004 do současnosti. Výsledky výzkumu jsou prezentovány veřejnosti pořádáním tématických výstav a publikováním článků, katalogů i samostatných publikací.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Pražské ghetto v obrazech. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006, 120 s., ISBN 80-86889-23-8.
b) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Images of the Prague Ghetto. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2006, 120 pp., ISBN 80-86889-24-8.
c) výsledek typu J - stať v odborném periodiku (Jimp, světový jazyk)
Arno Pařík, History and Renovation of Jičín Synagogue. In: Judaica Bohemiae, XL (2004), pp. 104-122, ISSN: 0022-5738.
d) výsledek typu C - kapitola v odborné knize
Arno Pařík, Historický a duchovní vývoj. In: E. Orián (ed.), Židovské Město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích. Praha: Belle Époque, 2004, 344 s. (z toho s. 10-35), ISBN 80-239-2425-7.
e) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Stavební vývoj. In: E. Orián (ed.), Židovské Město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích. Praha: Belle Époque, 2004, 344 s. (z toho s. 36-57), ISBN 80-239-2425-7.
f) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Pražské Židovské Město - Josefov. In: (kolektiv), Historie Židů v Čechách a na Moravě. Od emancipace do současnosti. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005, 80 s. (z toho s. 67-78), ISBN 80-85608-96-0.
g) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Gutmann Klemperer (Gumpel ben Jehuda Leb) 22. 8. 1815 Praha - 28. 1. 1884 Tábor. In: Gutmann Klemperer, Pražský rabinát. Od časů rabiho Löwa ben Becalel až do našich časů (1609-1879). Praha: Sefer, 2008, 200 s. (z toho s. 181-188), ISBN 978-80-85924-54-1.
h) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Pražským ghettem po stopách Maharala. In: Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (ca. 1525-1609). Praha: Academia - Židovské muzeum v Praze, 2009, 520 s. (z toho s. 246-271), ISBN: 978-80-200-1742-0 (Academia) a ISBN: 978-80-86889-87-0 (Židovské muzeum v Praze).
i) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Maharal a Golem ve výtvarném umění. In: Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (ca. 1525-1609). Praha: Academia - Židovské muzeum v Praze, 2009, 520 s. (z toho s. 343-373), ISBN: 978-80-200-1742-0 (Academia) a ISBN: 978-80-86889-87-0 (Židovské muzeum v Praze).
j) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (světový jazyk)
Arno Pařík, Der Prager Judenstadt - Josefov. In: (kolektiv), Die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Von Emantipation bis zum Gegenwart. Prag: Das Jüdische Museum in Prag, 2007, 80 S. (z toho S. 67-79), ISBN 978-80-86889-50-4.
k) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (světový jazyk)
Arno Pařík, The Prager Ghetto: In Search of Maharal. In: Path of Life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525-1609). Praha: Academia - Židovské muzeum v Praze, 2009, 520 pp. (z toho pp. 246-271), ISBN: 978-80-200-1775-8 (Academia) a ISBN: 978-80-86889-87-0 (Židovské muzeum v Praze).
l) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Maharal and the Golem in Art. In: Path of Life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525-1609). Praha: Academia a Židovské muzeum v Praze, 2009, 520 pp. (z toho pp. 343-373), ISBN: 978-80-200-1775-8 (Academia) a ISBN: 978-80-86889-87-0 (Židovské muzeum v Praze).
m) výsledek typu D - článek ve sborníku (domácí jazyk)
Arno Pařík, Synagoga nebo škola? Tradiční a „normální“ židovské školy v Čechách v 19. století. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, 480 s. (z toho s. 353-364), ISBN: 80-85778-43-2.
n) výsledek typu D - článek ve sborníku (jiný jazyk)
Arno Pařík, Walka o ochrone zabytków Źydowskiego Miasta w Pradze. In: M. Murzyn-Kupisz (ed.), Przywracanie pamieci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic źydowskich w miastach Europy Środkowej. Kraków: Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2008, 416 s., (z toho s. 181-214), ISBN: 978-83-89273-512.
o) výsledek typu E - výstava
Pražské ghetto v obrazech
. Praha, Muzeum hl. města Prahy, 17. 5. - 27. 8. 2006.
p) výsledek typu E - výstava
Židovské školství
. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 9. 11. - 3. 12. 2006. Výstava pořádaná Židovským muzeem v Praze a Pedagogickým muzeem J. A. Komenského.
r) výsledek typu E - výstava
Golem. Hledej znak či slovo k jeho oživení. Dotykový objekt, určený ke kresbě světlem
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 4. 6. - 4. 10. 2009.
s) výsledek typu E - výstava
Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (ca. 1525-1609)
. Praha, Pražský Hrad, Císařská konírna, 5. 8. - 8. 11. 2009. Výstava pořádaná Židovským muzeem v Praze a Správou Pražského hradu.


„Výzkum, dokumentace a zpracování života a tvorby židovských výtvarných umělců 19. a 20. století, včetně tvorby výtvarných umělců v terezínském ghettu v letech 1941-1945, židovských sběratelů a mecenášů, činnosti židovských uměleckých spolků, galerií a muzeí.“
(2004-dosud)
Řešitel: Arno Pařík


Život a dílo mnoha židovských umělců bylo postiženo nacistickou rasovou perzekucí, emigrací, předčasnou smrtí v koncentračních táborech, zničením řady prací a dlouhým zapomněním, kdy jim nebyla věnována žádná pozornost. Jedná se proto o dlouhodobý projekt, který pokračuje od roku 2004 do současnosti. Výsledky projektu jsou uplatňovány při pořádání tématických výstav a publikování článků, katalogů i samostatných publikací.

a) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Emil Orlik / Podobizny přátel a součastníků. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004, 96 s., ISBN 80-85608-73-1.
b) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Alexandr Brandejs & Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004, 120 s., ISBN 80-85608-92-8.
c) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Jiří Jilovský (1884-1958). Pražský malíř a grafik. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005, 64 s., ISBN 80-86889-07-6.
d) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Bedřich Feigl (1884-1965) / Obrazy, kresby, grafika. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, 72 s., ISBN 978-80-86889-56-6.
e) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Hella Guthová (1908-1992) / Rozpuštěné postavy. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2008, 56 s., ISBN 978-8086889-61-0.
f) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Neznámý Michel Fingesten (1884-1943). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2008, 36s., ISBN 978-80-86889-70-2.
g) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Jarmila Mařanová - Kafka a Praha. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2008, 40 s., ISBN 978-80-86889-75-7.
h) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Jaroslav Róna. Podobenství / Parables. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2009, 32 s., ISBN 978-80-86889-81-8.
i) výsledek typu B - odborná kniha (domácí jazyk)
Arno Pařík, Helga Hošková-Weissová. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2009, 40 s., ISBN 978-80-86889-92-4.
j) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Emil Orlik (1870-1932) / Portraits of Friends and Contemporaries. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2004, 96 pp., ISBN 80-85608-74-X.
k) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Alexandr Brandeis & Adolf Wiesner - Patron of Arts and his son in law. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2004, 120 pp., ISBN 80-85608-93-6.
l) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Georg Jilovsky (1884-1958) / Prague Painter and Graphic Artist. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2005, 64 pp., ISBN 80-86889-08-4.
m) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Friedrich Feigl (1884-1965) / Paintings, Drawings and Graphic Art. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2007, 72 pp., ISBN 978-80-86889-57-3.
n) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Hella Guth (1908-1992) / Dissolved Figures. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2008, 56 pp., ISBN-978-8086889-62-7.
o) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, The Unknown Michel Fingesten (1884-1943). Prague: The Jewish Museum in Prague, 2008, 36 pp., ISBN 978-80-86889-71-9.
p) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík, Jarmila Mařanová - Kafka and Prague. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2008, 40 pp., ISBN 978-80-86889-76-4.
r) výsledek typu B - odborná kniha (světový jazyk)
Arno Pařík:, Helga Hošková-Weissová. Prague: The Jewish Museum in Prague, 2009, 40 pp., ISBN 978-80-86889-93-1.
s) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Karel Fleischmann. In: J. Anděl, Avantgarda o mnoha médiích - Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939. Praha: Obecní dům, 2004, s. 278 (z toho s. 262-264), ISBN 80-86339-25-4.
t) výsledek typu D - článek ve sborníku (domácí jazyk)
Arno Pařík, Georg Jilovský. Pražský malíř a grafik. In: Sborníkpro exlibris a drobnou grafiku. Praha: Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2004, 72 s. (z toho s. 3-14), ISBN 80-239-3441-4.
u) výsledek typu D - článek ve sborníku (domácí jazyk)
Arno Pařík, Neznámý Julius Winter. In: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku. Praha: Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2009, s. 56 (z toho s. 11-17), ISBN 978-80-904444-0-9.
v) výsledek typu C - kapitola v odborné knize (domácí jazyk)
Arno Pařík, Der Prager Maler und Grafiker Georg Jilovsky. In: Jahrbuch 2004, Exlibris und Graphik - Jüdische Kultur und Exlibriskunst, Frankfurt a. M.: Deutsche Exlibris-Gesellschaft e. V., 2004, 180 S. (z toho s. 47-68), ISBN 3-925 300-34-1.
w) výsledek typu E - výstava
Emil Orlik (1870-1932). Podobizny přátel a současníků.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 4. 2. - 11. 4. 2004.
x) výsledek typu E - výstava
Židovský sport v Československu.
Děčín, Děčínská synagoga, květen - červenec 2004.
y) výsledek typu E - výstava
Alexandr Brandejs & Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 14. 10. 2004 - 9. 1. 2005.
z) výsledek typu E - výstava
Emil Orlik a Úštěcko
. Úštěk, Úštěcká synagoga, květen - červenec 2005.
aa) výsledek typu E - výstava
Jiří Jilovský (1884-1958). Pražský malíř a grafik.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 8. 9. - 6. 11. 2005.
ab) výsledek typu E - výstava
Příběh rodiny Kolbenů.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 15. 2. - 15. 4. 2007.
ac) výsledek typu E - výstava
Bedřich Feigl (1884-1965). Obrazy, kresby, grafika.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 1. 11. 2007 - 20. 1. 2008.
ad) výsledek typu E - výstava
Hella Guthová (1908-1992). Rozpuštěné postavy. Výstava ke 100. výročí narození.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 7. 2. - 27. 4. 2008.
ae) výsledek typu E - výstava
Neznámý Michel Fingesten (1884-1943). Výstava ze sbírky Ernsta Deekena
. Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 29. 5. - 31. 8. 2008.
af) výsledek typu E - výstava
Jarmila Mařanová - Kafka a Praha.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 25. 9. 2008 - 4. 1. 2009.
ag) výsledek typu E - výstava
Jaroslav Róna. Podobenství / Parables.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 29. 1. - 10. 5. 2009.
ah) výsledek typu E - výstava
Helga Hošková-Weissová.
Praha, Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, 15. 10. - 29. 11. 2009.
ai) výsledek typu E - výstava
Osudy a tvorba. Přírůstky sbírky Památníku Terezín z let 2004-2009.
Památník Terezín, Malá Pevnost, 6. 5. - 31. 7. 2010.© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze