Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version

Encyklopedie židovských
obcí

  

Zmizelí sousedé oceněni Evropskou komisí

Evropská komise 14. listopadu 2008 v Bruselu ocenila cenou „Zlatá hvězda aktivního evropského občanství“ projekt Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé. Cenu zástupkyním Židovského muzea v Praze Miroslavě Ludvíkové a občasného sdružení Zapomenutí Martě Vančurové a Evě Kuželové předal evropský komisař Ján Figel´.
 
Zlaté hvězdy 2008 jsou udělovány v rámci programu Evropa pro občany a jsou veřejným uznáním iniciativ, které mohou být v oblasti účasti občanů příkladem spolupráce, účinných pracovních postupů a hmatatelných výsledků. Vítězných projektů se účastnili občané celkem 22 členských zemí EU. Měli jsme možnost posoudit kvalitu projektů a vybrat z nich ty, které jednak odpovídaly účelu programu Evropa pro občany a které by také bylo možno dále využít k podpoře podobných snah v této oblasti,“ uvedl předseda komise Hannu Takkula a dodal: „Letos jsme, inspirováni Evropským rokem mezikulturního dialogu, vybrali také tři projekty, které vycházejí ze zkušeností nabytých v minulosti předchozími generacemi a které lze využít pro poučení generací budoucích, konkrétně při jejich výchově k toleranci a otevřenosti.“
 
Více informací o projektu naleznete na www.zmizeli-sousede.cz

Handover of the award: Ján Figel, Miroslava Ludvíková, Eva Kuželová, Marta Vančurová and Italian partner of the project Donato Tinelli Miroslava Ludvíková, Italian partner of the project Donato Tinelli and Eva Kuželová


 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze