Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
pobočka Brno

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Brněnská pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Pobočka BRNO

[email] brno[at]jewishmuseum.cz
třída Kpt. Jaroše 3,
602 00 Brno
tel: 544 509 651-2
fax: 544 509 652

Pracovníci:

[email]  Jitka Králová
vedoucí pobočky,
kulturní programy, pokladní

[email]  Kateřina Suchánková
vzdělávací aktivity a programy

Židovské muzeum v Praze otevřelo brněnskou pobočku
 
V září roku 2006 byla v Brně slavnostně otevřena první mimopražská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze:
Oddělení pro vzdělávání a kulturu.
 
ze slavnostního zahájení otevření pobočky v Brně Po deseti letech úspěšné existence pražského Vzdělávacího a kulturního centra (dnešního Oddělení pro vzdělávání a kulturu), v roce, který probíhá ve znamení rozsáhlého kulturního projektu "Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze", zahájila činnost druhá část centra, tentokrát se sídlem v Brně. Aktivity brněnského Oddělení pro vzdělávání a kulturu umožní zájemcům z moravského regionu snadnější dosah informací o židovské historii od nejranějších dějin až po období šoa, kultuře i tradicích. Školám, zájmovým organizacím i široké veřejnosti nabídne možnost účastnit se vzdělávacích a kulturních pořadů, besed, dílen, přednáškových cyklů a interaktivních výstav. Nezanedbatelnou součást nabídky služeb centra tvoří seznámení s nemovitými památkami dokumentujícími historii Židů a židovského osídlení v různých oblastech Moravy a Slezska. ze slavnostního zahájení otevření pobočky v Brně Činnost Oddělení by neměla zůstat omezena pouze na Brno a jeho nejbližší okolí; naopak - záměrem je postupně navázat kontakty s vysokoškolskými, vědeckými a pedagogickými institucemi i v dalších městech na Moravě a ve Slezsku.
Vzdělávací a kulturní centrum Brno sídlí ve zvýšeném přízemí budovy na třídě Kpt. Jaroše 3, kde má k dispozici variabilní přednáškový sál pro 30-80 posluchačů vybavený potřebnou audiovizuální technikou.
Informace o připravovaných pořadech budou pravidelně uveřejňovány na stránkách měsíčníků KAM v Brně..., Roš Chodeš či Maskil, podrobnosti lze najít také zde, na webových stránkách Židovského muzea v Praze.
 
Projev ředitele Židovského muzea v Praze Leo Pavláta při příležitosti otevření pobočky (Brno, 20. 9. 2006)
 
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze