Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

Z naší činnosti

fotogalerie

Poslední lednový týden roku 2009 patřil podobně jako v roce předchozím interaktivním dílnám k porovnání židovského a romského holokaustu, které pořádá brněnské VKC společně s Muzeem romské kultury pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Dílny se konaly střídavě jak ve Vzdělávacím a kulturním centru, tak v Muzeu romské kultury a zahrnovaly následující aktivity: ano x ne, definici pojmů, oživenou časovou přímku, práci s protižidovskými nařízeními vydanými v Protektorátu Čechy a Morava, co si s sebou vezmeš do transportu a promítání krátkého dokumentárního videoklipu Nedovedu pochopit. Program vždy završila beseda s pamětníkem či pamětnicí šoa nebo porajmos. Přiložené fotografie zachycují práci studentů při aktivitách a besedu se židovským pamětníkem, předsedou Židovské obce Brno Pavlem Friedem. Autorkou fotografií je Lenka Grossmannová z Muzea romské kultury.


 

 
[ NAHORU ]

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze