Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk
Nedělní dílny

 
 

projekty VKC:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

Nedělní programy

ROZINKY A MANDLE


V našem Vzdělávacím a kulturním centru pořádáme nedělní odpolední dílny pro děti. Jejich náplní je především tvořivá činnost a různé hry spojené s židovskou tematikou. Známé i méně známé židovské svátky, zvyky a tradice mohou být inspirací ke hrám a kreativním aktivitám i Vám.
 
 
Neděle 18. září ve 14.30 hod.: Stvoření světa Na počátku byla tma... ale potom se začaly dít veliké věci. A proto vás zveme na skutečně velkou výtvarnou dílnu, kde si jeden z příběhů o stvoření světa celý namalujeme. Těšíme se na ty, kteří rádi tvoří, kreslí, vystřihují, razítkují, natírají, otiskují, trhají, foukají či lepí.
 
Neděle 16. října ve 14.30 hod.: Rajská zahrada Pamatujete si, co nesla Karkulka v košíku? Nebo co sbírala Mařenka s Jeníčkem v lese? Nepamatujete? Nevadí, protože dnes to bude stejně o něčem jiném... o krásné zahradě, o prvním člověku, o zvláštním stromu, o lstivém zvířeti a porušení zákazu. A máte-li doma Adama či Evu, vezměte je s sebou. Hady však prosíme nebrat!
 
Neděle 13. listopadu ve 14.30 hod.: Potopa „Já mám kocábku náram, náram, náram...“ zpívá se v jedné známé písničce. Ale kdo že měl tu kocábku? Na co ji potřeboval? Koho na ní vezl? A že to úplně tak obyčejná kocábka nebyla? Tak to je pravda. A my si to všechno povíme, zahrajeme, zazpíváme, naložíme zvířátka a potom poplujeme…
 
Neděle 11. prosince ve 14.30 hod.: Babylónská věž Někdo mluví česky, jiný anglicky, další čínsky a nebo třeba hebrejsky... ale jak je to možné? Proč nemluví všichni lidé stejnou řečí? Jedno vysvětlení se vrací do starodávného města jménem Babylón. Lidé si tam začali stavět věž, která měla být něčím výjimečná. A my si její příběh připomeneme na dílně plné her, obrázků, kostek, soutěží a písmenek.
 

 

Archiv dílen:

neděle 12. 6. 2011 ve 14.30 hod.: V brněnské synagoze nejen o svátku Šavuot Už jste slyšeli o desateru a tušíte, proč je tak důležité? Pokud také chcete vědět, co znamená slovo Šavuot a co významného se během tohoto židovského svátku událo, přijďte na naši dílnu, kde se všechno dozvíte a sami si také něco vyrobíte. Dílna se uskuteční v synagoze, Skořepka 13. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Sraz ve 14.30 před synagogou. Vstupné 30 Kč.
 
neděle 29. 5. 2011 ve 14.30 hod.: Co skrývají symboly? Dílna na brněnském židovském hřbitově. Chcete se dozvědět, co znamenají symboly a znaky na náhrobcích? Nakreslíme si ty nejhezčí a nejzajímavější. Projdeme se po židovském hřbitově, vysvětlíme si, co některé symboly znamenají. Možná si také něco vyrobíme. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Sraz ve 14.30 před židovským hřbitovem. Vstupné 30 Kč.
 
neděle 10. 4. 2011 ve 14.30 hod.: Jak chutnají macesy? Zjistíte nejen jak maces chutná, ale především proč se o svátku Pesach macesy pečou. Dozvíte se také proč je tento svátek jedním z nejdůležitějších v židovském kalendáři. Řekneme si o tom, jakých deset ran postihlo Egypt a jak se Židům podařilo odejít z egyptského otroctví. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Vstupné 30 Kč.
 
neděle 27. 3. 2011 ve 14.30 hod.: Svátek losů – purim Nejveselejší židovský svátek, připomínající záchranu Židů. Dozvíte se například, kdo byl proradný Haman. Společně si vyrobíme masku zlého Hamana nebo moudrého Achašveroše. Poslechnete si příběh o odvaze královny Ester. A mnoho dalšího. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Vstupné 30 Kč.
 
neděle 27. 2. 2011 ve 14.30 hod.: Víte, co je synagoga? Vysvětlíme si, co toto slovo znamená, dozvíte se k čemu synagoga slouží a co se v ní děje. Společně si také vytvoříme model synagogy a možná navštívíme jedno zajímavé rituální místo. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Vstupné 30 Kč.
 
neděle 9. 1. 2011 ve 14.30 hod.: Tu bi-švatJarní svátek, který oslavuje nově vznikající život. Nový rok stromů, jak se také tento svátek nazývá, připadá sice na leden, ale v Izraeli již kvetou stromy mandlovníku. Dozvíte se nejen jaké tradice se váží k této slavnosti, ale také si něco zajímavého vyrobíme. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Vstupné 30 Kč.
 
Neděle 30. května 2010 v 15.00 hod.: Už jste slyšeli o desateru a tušíte, proč je tak důležité? Pokud také chcete vědět, co znamená slovo šavuot a co významného se během tohoto židovského svátku událo, přijďte na naši dílnu, kde se všechno dozvíte a sami si také něco vyrobíte. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let.
 
neděle 27. 6. v 15 hod.: Jak vypadá židovská svatba? Chtěli byste si vyzkoušet, jaké to je stát pod svatebním baldachýnem? Co musí ženich nevěstě slíbit a jaký má význam svatební smlouva? Chcete si takovou vlastní smlouvu (ketubu) vytvořit? Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let. Vstupné 30 Kč.
 
NEDĚLE 19. ZÁŘÍ V 10.00 HODIN: Pečení chaly – židovského chleba
výroba a pečení chaly (v rámci Evropského dne židovské kultury – zdarma)

Další program v rámci Evropského dne židovské kultury:
- Seznámení se s knihovnou Židovské obce Brno na tř. Kpt. Jaroše 3, 10–15 hod., volný vstup
- Prohlídka brněnské synagogy na Skořepce 13, sraz u synagogy v 10,30 hod., zdarma
- Prohlídka brněnského židovského hřbitova v Brně-Židenicích, sraz ve 13 hod. u vchodu hřbitova, zdarma
- Koncert v brněnské synagoze (Skořepka 13). Účinkují - Jan Škrdlík (violoncello), Šárka Bezperátová (piano)

 
NEDĚLE 24. ŘÍJNA VE 14.30 HODIN: Čtení je hrou
Přijďte strávit příjemné odpoledne plné her, zábavy a zajímavých knih. Zjistíte, že v knihovně se nemusí jenom číst.
 
NEDĚLE 7. LISTOPADU VE 14.30 HODIN: Židovská domácnost a běh života
Seznámíte se s mnoha zajímavými předměty. Dozvíte se také, co Židé smějí a nesmějí jíst. Zjistíte, jak to vypadá u nich doma a co tam nesmí chybět. A možná ochutnáte i něco z tradičních židovských pochutin…
 
NEDĚLE 12. PROSINCE VE 14.30 HODIN: Chanuka - židovský svátek
Jaký svátek slaví Židé v zimě? Dozvíte se, proč o tomto svátku rozsvěcují osmiramenný svícen, jaká jídla připravují a mnoho dalšího. Společně si zahrajeme a také vyrobíme drejdl – čtyřstrannou káču, se kterou si děti hrají o Chanuce.
 
Neděle 21. 2. 2010 v 15 hod.: Purim – nejveselejší židovský svátek. Dozvíte se, kdo byl proradný Haman. Společně si vyrobíme masku a poslechnete si příběh o odvaze královny Ester. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30,- Kč.

Neděle 21. 3. 2010 v 15 hod.: Pesach – dozvíte se proč je tento svátek jedním z nejdůležitějších v židovském kalendáři. Řekneme si o tom jakých deset ran postihlo Egypt a jak se Židům podařilo odejít z egyptského otroctví a co přitom nestihli dodělat. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30,- Kč.
 
Neděle 25. dubna v 15.00 hod. Chtěli by jste umět napsat své jméno hebrejsky? Chcete vědět, jak vypadají hebrejská písmenka, jaký mají význam a jak se píší? Vyrobíme si a zahrajme hebrejské pexeso a nejen to. Dílna pro rodiče s dětmi od 7 let. Vstupné 30,- Kč.
 
Neděle 24. 1.2010 v 15 hod: Tu bi-ševat Nový rok stromů – jarní svátek, který připadá sice na konec ledna, ale v Izraeli již kvetou stromy mandlovníku. Dozvíte se jaké tradice se váží k této slavnosti a mnoho dalšího. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

Neděle 6. 12.2009 v 15 hod: Chanuka Jaký svátek slaví Židé v zimě? Dozvíte se proč se o tomto svátku rozsvěcuje osmiramenný svícen, jaká jídla se připravují a mnoho dalšího. Společně si také vyrobíme drejdl – čtyřstrannou káču, se kterou si děti hrají o Chanuce. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

neděle 18. 1. 2009: Hebrejská abeceda aneb Příběh písmen. Jakou abecedu používají Židé? Jaký význam mají hebrejská písmena? Objevíme společně příběh písmen hebrejské abecedy, naučíme se přepsat vlastní jméno a vyrobíme si a zahrajeme hebrejské pexeso. Hravá dílna nejen pro rodiče s dětmi od 9 let.

neděle 22. 2. 2009
: Tu bi-švat aneb Nový rok stromů. Tento židovský svátek je oslavou jara, proto se také nazývá Nový rok stromů. Tak, jak je na Tu bi-švat zvykem, uspořádáme si malou hostinu, při níž okusíme různé druhy ovoce. V Izraeli se v tento den sázejí stromky, my si je alespoň symbolicky vyrobíme. Dílna pro rodiče s dětmi od 4 let.

neděle 1. 3. 2009
: Purim aneb Svátek losů. Purim je nejveselejší židovský svátek, připomínající záchranu Židů v perské říši ve 4. stol. př. n. l. Kdo chtěl Židy vyhubit a kdo je zachránil, se dozvíme v purimovém příběhu. Vyrobíme si masky zlého Hamana, moudrého Achašveroše, statečné Ester i jejího strýce Mordechaje. V maskách si zahrajeme purimovou hru, při níž se i my pokusíme zvítězit nad zlem. Dílna pro rodiče s dětmi od 4 let.

neděle 5. 4. 2009
: Pesach aneb Přesnice. Pesach označuje jeden z nejdůležitějších svátků židovského kalendáře. Jeho název se odvozuje z hebrejského slovesa pasach, což znamená překlročil, obešel. Ale kdo koho vlastně překročil a proč? Odpověď najdeme ve starozákonním příběhu odchodu židovského národa z Egypta pod vedením Mojžíše. Pomocí her a písní si ukážeme svátek Pesach tak, jak se slaví dnes. Program (nejen) pro děti od 5 let s doprovodem.

neděle 24. 5. 2009
: Izraelský den. V květnu si připomínáme výročí vzniku Státu Izrael, Den památky obětí izraelských válek a Den nezávislosti Izraele. Děti budou tedy plnit „izraelské bobříky“: vyrobí si izraelskou vlajku, naučí se společně izraelskou hymnu nebo píseň Jeruzalém ze zlata a také tančit některý z izraelských kolových tanců. Dílna pro rodiče s dětmi od 4 let.

neděle 21. 6. 2009
: Šavuot. Tento židovský svátek je připomínkou dne, kdy byly Mojžíšovi na Sinaji svěřeny desatero a Tóra jako základní pilíře judaismu. Zajímá vás, co je to Tóra a jakým způsobem podpírá židovskou víru? Přijďte na naši dílnu plnou aktivit tematicky zaměřených na oslavy tohoto svátku. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze