Probíhá načítání stránky, čekejte prosím...

Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Výroční zprávy
  

O muzeu

Výroční zpráva 2000

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2000
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

1. Úvodem

   Židovské muzeum v Praze (ŽMP), které bylo znovuustaveno 1. října 1994 po zániku Státního židovského muzea, pokračovalo v roce 2000 ve své dlouhodobé koncepci rozvoje. Ta byla v návaznosti na činnost muzea v uplynulých letech nadále zaměřena na odstranění nedostatků, způsobených zanedbáními a restrikcemi v období komunistického režimu. ŽMP se tak i v roce 2000 soustředilo především na údržbu objektů, v nichž působí, zlepšení podmínek pro uložení sbírkových předmětů, zabezpečení sbírek a expozic moderním bezpečnostním systémem a počítačovou katalogizaci a digitalizaci sbírkového fondu. Poté, co ŽMP v uplynulých letech provedlo zásadní opravu a rekonstrukci všech historických sakrálních staveb, jež se svolením majitele, Židovské obce v Praze, užívá jako výstavní prostory, dokončilo v roce 2000 přestavbu dvou budov bývalé židovské nemocnice přiléhající ke Španělské synagoze na administrativní a výzkumné centrum muzea. Po vybavení tohoto pracoviště zahájilo ŽMP počátkem roku 2001 svou činnost v novém sídle, jež plně splňuje nároky na zázemí moderní muzejní instituce a vychází též více vstříc jak potřebám specialistů, tak veřejnosti. V nových podmínkách bude možno účinněji rozvíjet vědeckou, publikační, poradenskou, konzultační, vzdělávací a výchovnou činnost v oblasti judaistiky, židovských dějin a kultury stejně jako aktivity restaurátorské a konzervační při záchraně sbírkových předmětů.
   Rozsahem činnosti, odbornými i ekonomickými výsledky byl rok 2000 dosud nejúspěšnějším ve více než 90leté historii muzea. Zasloužili se o to všichni zaměstnanci, jimž patří dík za jejich profesionální i lidsky citlivý přístup k jedinečným památkám, upomínajícím na kulturu českých a moravských Židů a jejich genocidu za 2. světové války.
   Ke konci roku 2000 pracovalo v ŽMP 94 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 165 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.

2. Základní údaje o ŽMP

 

a) Objekty ve správě ŽMP

- Administrativní budovy v ulici U staré školy, Praha 1 - správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře.

- Maiselova synagoga - stálá expozice v hlavní lodi “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - I. Od počátku osídlení do emancipace”. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií.

- Pinkasova synagoga - v hlavní lodi “Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů”, na galerii stálá expozice “Terezínské dětské kresby”. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.

- Klausová synagoga - v hlavní lodi stálá expozice “Židovské tradice a zvyky - I. Synagoga a svátky”, na galerii stálá expozice “Židovské tradice a zvyky - II. Běh života”. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií.V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.

- Obřadní síň - pokračování stálé expozice “Židovské tradice a zvyky - II. Běh života”. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií.

- Španělská synagoga - v hlavní lodi a na galerii stálá expozice “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - II. Od emancipace do současnosti”. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií.

- Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1.

- Starý židovský hřbitov z 15. - 18. století. - Židovský hřbitov z 18. století ve Fibichově ulici v Praze.

- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let tohoto století - budoucí pracoviště archivu ŽMP.

- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století.

- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem - v budoucnu úložný prostor pro část knihovny ŽMP.

 

b) Co ŽMP nabízí

- Prohlídky stálých expozic - Prohlídky krátkodobých výstav - Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP - Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci - Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP - Semináře s židovskou tematikou - Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP - Využití počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a speciálním softwarem - Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost - Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů - Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války - Historické obrazové materiály k reprodukci - Vlastní publikace a propagační materiál

3. Statistika návštěvnosti za rok 2000

 

Statistika návštěvnosti 2000

Celkem návštěvníků

 

Zvláštní vzdělávací program

Dospělí

Junioři

Dospělí

Junioři

leden

14 842

10 311

3 649

358

524

únor

20 395

11 405

7 481

458

1 051

březen

50 831

23 867

24 732

626

1 606

duben

71 537

38 541

29 960

711

2 325

květen

65 388

44 549

15 858

1 147

3 834

červen

57 383

42 168

10 868

1 024

3 323

červenec

65 927

46 690

16 215

1 360

1 662

srpen

80 476

61 111

16 889

1 218

1 258

září

55 121

39 759

13 186

133

2 043

říjen

54 017

38 058

12 119

141

3 699

listopad

31 179

22 234

6 842

251

1 852

prosinec

29 992

22 421

6 684

110

777

CELKEM

597 088

401 114

164 483

7 537

23 954


4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

 

a) Krátkodobé výstavy

- “Genizot” - nálezy z českých a moravských synagog. Zimní modlitebna Španělské synagogy 4.11.1999 - 30.1.2000
- “Jamim mikedem” - staré židovské pohlednice. Zimní modlitebna Španělské synagogy 1.3.2000 - 31.8.2000
- “Beit Levitus” - vzpomínky na rodný dům, Chava Pressburger. Zimní modlitebna Španělské synagogy 13.9.2000 - 31.12.2000

 

b) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika

- Třebíč, Zadní synagoga - “Památky třebíčské židovské obce”
- Rychnov nad Kněžnou, Okresní muzeum Orlických hor - rozšíření stálé expozice o židovské svátky
- Synagoga v Polné - “Historie synagogy a židovského města v Polné” a “Příběh Leopolda Hilsnera”
- Brno, Dům umění - “Židovská Morava, židovské Brno”. Pořádá K2001, společnost pro kulturu a dialog, o.p.s.,
- Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum - putovní výstava “Friedl. Life and Art of Friedl Dicker-Brandeis“.
- Památník Terezín - nová expozice Muzea ghetta v Terezíně
- Památník Terezín - předání zbývajících materiálů pro expozici “Terezínské divadlo”
- ÚPPOP Plzeň - spolupráce při přípravě památníku obětí holocaustu z Plzně
- Muzeum Boskovicka - vyhledání a zhotovení fotografií pro výstavu Bruno Zwickera
- Okresní muzeum Mělník - příprava podkladů pro výstavu, seznamy obětí holocaustu
- Dům umění Brno - výstava “90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu”.
- Galerie hlavního města Prahy (ve spolupráci se Správou Pražského hradu) - výstava souborného díla Františka Bílka (zápůjčka dřevěné plastiky)

II. Zahraničí

- Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, USA - “Strategies of Survival”. Výstava z díla Friedl Dicker-Brandeis a terezínských dětí u příležitosti stejnojmenného sympózia.
- United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, DC, USA - každoroční obměna 15 originálů dětských kreseb pro stálou expozici
- Paris, Musée d’Art et d’Histoire du Judaďsme - putovní výstava “Friedl. Life and Art of Friedl Dicker-Brandeis”
- Johannesburg, JAR - výstava dětských kreseb z Terezína (ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR)
- Tokyo Holocaust Education Resource Center, Japan - rešerše a kopie dokumentů a kreseb pro výstavu “The Holocaust Seen Through Children’s Eyes”
- Soka Gakkai International Australia, Perth, Australia - výstava dětských kreseb z Terezína
- Imperial War Museum, London - zápůjčka na výstavu “The Holocaust”
- Panorama Museum, Bad Frankenhausen - výstava “Aleš Veselý: Zeichnungen und Objekte”
- Patrimoine Photographique při ministerstvu kultury Francie - výstava fotografií s tematikou holocaustu
- Památník Sachsenhausen, výběr a výroba kopií dokumentů a fotografií pro novou expozici
- Petrohrad, předběžné informativní jednání k expozici o terezínských dětech
- přípravné práce pro novou českou expozici v Osvětimi (ve spolupráci s Památníkem Terezín)

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

  ŽMP spolupracovalo s 60 zahraničními a 96 místními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a výchovnými institucemi, mezi něž patří:
- The Ronald S. Lauder Foundation, USA
- The Rich Foundation, Izrael
- Yad Vashem, Izrael
- Hitachdut Yotsei Czechoslovakia, Izrael
- The American Joint Distribution Committee, USA
- The Memorial Foundation for Jewish Culture, USA
- The Jewish Heritage Council, World Monuments Fund, , USA
- The Jewish Publication Society, USA
- Europäische Kommission - Generaldirektion X - Programm Raphael
- The Hebrew University of Jerusalem, Izrael
- The Bar-Ilan University, Izrael
- The Israel Museum, Jerusalem, Izrael
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, Německo
- Uniwersytet Wrocławski, Vratislav, Polsko
- The Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts of the Jewish National and University Library, Jerusalem, Izrael
- Bodleyan Library, Oxford, UK
- Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam, Nizozemsko
- Synagogue Art Research /R. and B. Dorfman/, Jerusalem, Izrael
- Artsgenesis Institutes, New York, USA
- The Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New York, USA
- Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten (The Institute for the History of the Jews in Austria), Rakousko
- Gesellschaft zur Förderung Jüdischer Kultur und Traditionen, Mnichov, Německo
- The Institute of Jewish Studies, Bratislava, Slovensko
- Beit Hatefutsoth, Tel Aviv, Izrael - Beit Theresienstadt , Izrael
- The Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- The Jewish Museum New York, USA
- The Simon Wiesenthal Center - Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- The United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme, Paříž (The Museum of Art and History of Judaism), Francie
- Jüdisches Museum, Vídeň, Rakousko
- Państwowe muzeum Oświęcim-Brzezinka, Polsko
- Gedenkstätte Bergen-Belsen, Německo
- The Tokyo Holocaust Education Resource Center, Japonsko
- The Imperial War Museum, Londýn, Velká Británie
- Museum Victoria - Immigration Museum, Melbourne, Austrálie
- The Soka Gakkai Int., Melbourne, Austrálie
- Staatliche Museen zu Berlin - Neue Nationalgalerie, Německo
- Museen der Stadt Nürnberg, Německo
- Museen der Stadt Wien, Rakousko
- Kunstforum Wien, Rakousko
- Regensburg - Amt fur Denkmalpflege und Archiv, Německo
- Patrimoine Photographique, Paříž, Francie
- Fondatione Antonio Ratti, Como, Itálie
- Institut für Kulturgeschichte der Textilien, Universität Dortmund, Německo
- Publishing House H. L. Levin Associates, USA
- Publishing House Picture Vision, USA
- Ukrzachidproektrestavracija, Lvov, Ukrajina
- Temple Torah Synagogue, Florida, USA
- Finchley Reform Synagogue, Londýn, Velká Británie
- Temple Sholom of West Essex, New Jersey, USA
- Temple Judea of Bucks County, Pensylvania, USA
- Begegnungsstätte Kleine Synagoge Erfurt, Německo
- Moravian College, Bethlehem, PA, USA
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo vnitra České republiky
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
- Federace židovských obcí v České republice
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Brno
- Židovská obec v Plzni
- Židovská obec Teplice
- Židovská obec Ostrava
- Židovská obec Olomouc
- Židovská obec Liberec
- Židovská obec Děčín
- Matana, a.s., Praha
- Památník Terezín
- Terezínská iniciativa
- Institut Terezínské iniciativy
- Projekt Fenomén holocaust
- Unie židovské mládeže
- Nadace Gideona Kleina
- Univerzita Palackého
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl
- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
- Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
- Vyšší odborná škola grafická, Praha
- Národní knihovna České republiky
- Knihovna Národního muzea
- Státní ústřední archív
- Archiv hlavního města Prahy
- Moravský zemský archiv v Brně
- Archiv Národního muzea
- Státní oblastní archiv v Praze
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec
- Státní okresní archív Pelhřimov
- Mapový archiv Zeměměřičského úřadu, Praha
- Mapová sbírka Univerzity Karlovy
- Národní muzeum v Praze
- Muzeum hlavního města Prahy
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
- Asociace muzeí a galerií České republiky
- ICOM, CEICOM
- Městské muzeum a galerie v Břeclavi
- Muzeum Dr.A.Hrdličky, Humpolec
- Chebské muzeum, Cheb
- Karlovarské muzeum, Karlovy Vary
- Městské muzeum, Litomyšl
- Památník Adolfa Kašpara ,Loštice
- Muzeum středního Pootaví, Strakonice
- Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
- Regionální muzeum, Teplice
- Muzeum krajky Vamberk
- Muzeum rómské kultury
- Oblastní muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná
- Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
- Okresní muzeum Mělník
- Okresní muzeum Chomutov
- Okresní muzeum Příbram
- Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk
- Regionální muzeum Mikulov
- Muzeum Boskovicka, Boskovice
- Centrum Franze Kafky, Praha
- Galerie Franze Kafky v Praze
- Národní galerie v Praze
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie Klatovy / Klenová
- Dům umění města Brna
- Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
- Státní ústav památkové péče
- Pražský ústav památkové péče
- Památkový ústav středních Čech
- Památkový ústav severních Čech, Ústí nad Labem
- Památkový ústav Plzeň
- Památkový ústav v Olomouci
- Magistrát hlavního města Prahy
- Vydavatelství Editio Bärenreiter, Praha
- Nakladatelství Medard, Praha
- Open Society Fund
- Radio Classic, Praha

6. Odborná a výzkumná činnost

 

a) Příprava nových expozic

I. V České republice
- “Dějiny židů v Čechách a na Moravě I. Od počátku osídlení do emancipace”: přepracování a rozšíření stálé expozici v Maiselově synagoze. Expozice bude otevřena v dubnu 2001.
- “Synagogální textilie” v Císařské konírně Pražského hradu v roce 2002.
- Regionální výstavy v Břeclavi, Mikulově, Děčíně, Turnově, Březnici, Lomnici, Mělníce, Litomyšli, Žatci.
- Výstavy z díla Roberta Guttmanna (plánované otevření duben 2001)
- Výstavy z díla Avi Birana (plánované otevření květen 2001)
- Reprezentativní výstava synagogálních textilií (plánované otevření květen 2002 v Císařské konírně)
- “Sláva Barokní Čechie” (účast na výstavě Národní galerie v Praze plánované na 27.4.-28.10.2001
- Městské muzeum a galerie, Břeclav - expozice židovského osídlení v regionu, vyhledání a zhotovení fotografií (V. Hamáčková, J. Fiedler)

II. V zahraničí

- Reprezentativní putovní výstava pro Jižní Americe (plánované uskutečnění 2003)
- Výstava kopií dětských kreseb pro Schloss Bernburg, SRN (plánovaný termín leden - březen 2001
- Výstava kreseb terezínských umělců “Legacy of Silence”, Imperial War Museum, London (plánovaný termín 2001) “Artists in the Terezin Ghetto“, Ostdeutsche Galerie Regensburg (plánovaný termín 2002)

 

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele

- Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky v České republice a zahraničí - příprava rešerší
- Jednání o mikrofilmování pro Yad Vashem
- Jednání o poskytnutí kopií United States Holocaust Memorial Museum
- Zajištění vybraných kopií pozůstalosti Egona Ledeče a výběr a příprava dokumentů z pozůstalosti Gideona Kleina pro prof. Davida Blocha (Izrael)
- Příprava vybraných materiálů z pozůstalosti Gideona Kleina ke scanování pro Marka D.Ludwiga
- United States Holocaust Memorial Museum, identifikace fotografií ze sbírek USHMM
- Leo Baeck Institut: konzultace s pracovnicí institutu, výběr materiálů, zajištění studijních kopií pro připravovanou výstavu
- Zajištění studijních kopií archivních dokumentů pro připravovaný dokumentární kanadský film o terezínském domově I L 417
- Nadační fond Hans Krása - Terezín: výběr a zajištění výroby pozitivů a diapozitivů fotografií k promítání při přednášce v Japonsku
- Výběr a zajištění scanování fotografií pro připravovanou knihu Plzeň

 

c) Výzkumná činnost

I. Oddělení judaistiky a dějin Židů
Zkoumaná témata:
- Vztahy státních a církevních institucí k Židům v 17. a 18.století (A.Putík)
- Sabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
- Cenzura hebrejských knih (A. Putík)
- Topografie pražského ghetta (A. Putík)
- Epigrafické památky - synagogy, židovské hřbitovy (V. Hamáčková)
- Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Vytváření počítačové informační databáze židovských obcí v České republice (J. Fiedler)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy - archivní výzkum (J. Fiedler)
- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vzpomínky pamětníků holocaustu (A. Hyndráková, A. Lorencová)

II. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:
- Židovský portrét v období emancipace (M.Hájková)
-Friedl Dicker-Brandeis a dětské kresby z Terezína (M.Hájková)
- Práce vyplývající z členství v “Expertním týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku“ ustaveného v rámci Smíšené pracovní komise zřízené vládou České republiky v listopadu 1998 - dokončená zpráva z tohoto výzkumu odevzdána k 29. 9. 2000 (M.Veselská, M.Hájková)
- Vyhledávání původních vlastníků předmětů z obrazové sbírky (M.Hájková, G.Šarochová)
- Vyhledání původních vlastníků předmětů na základě údajů z přírůstkových knih v rámci řešení otázky restitucí (H.Kopřivová, M.Veselská)
- Textilní nálezy z genizot českých a moravských synagog - struktura, charakteristika, ikonografie (D.Veselská).

III. Knihovna
Dlouhodobě zkoumaná témata:
- Pražské hebrejské tisky ve fondech knihovny ŽMP (A.Braunová)
- “Původ knihovního fondu Židovského muzea v Praze” - článek pro Judaica Bohemiae (A. Braunová)

 

d) Zasedání Asociace evropských židovských muzeí

   Ve dnech 26. - 28.3.2000 proběhlo v Praze desáté výroční zasedání Asociace evropských židovských muzeí. Hostitelem bylo ŽMP, organizátorem holandské Jood Historich Museum v Amsterdamu. Zasedání se zúčastnilo téměř 40 odborných pracovníků z 23 evropských židovských muzeí. Mimo vlastního jednání, které probíhalo v prostorách VKC, nabídlo muzeum účastníkům zasedání prohlídku všech expozic ŽMP a depozitářů.

7. Vzdělávací činnost

 

a) Vzdělávací a kulturní centrum

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)
  V sídle VKC se programů zúčastnilo 5380 osob, mimo Prahu dalších 422 osob.
   Programu “Dílna” se zúčastnilo 1199 žáků základních škol. (Viz bod VII.)

II.. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
   Programů se zúčastnilo 230 osob z USA, Anglie, Izraele a Švédska.

III. Kursy pro průvodce
   Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 118 osob.

IV. Semináře
   Ve spolupráci s Památníkem Terezín a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se VKC organizačně i lektorsky podílelo na uspořádání 12 třídenních seminářů na téma “Jak učit o holocaustu”. Těchto seminářů seznamujících též s obecnými dějinami českých Židů a dějinami antisemitismu se od března do prosince zúčastnilo na 400 učitelů.

V. Projekty
   VKC rozvíjelo v roce 2000 tři různé vzdělávací projekty:
   Projekt “Zmizelí sousedé” je určen žákům základních a středních škol. Ti ve svém okolí vyhledávají přeživší šoa a zaznamenávají jejich svědectví nebo výpovědi dalších svědků těchto událostí. Žáci své poznatky písemně zpracovávají, přičemž se snaží postihnout i historii židovského osídlení v daném regionu nebo zdokumentovat stav místních židovských památek. V listopadu byl publikován první sborník, složený ze 7 prací přibližně 30 autorů. Při této příležitosti přijal účastníky projektu prezident republiky Václav Havel. Pro další sborníky bylo shromážděno více než 40 příspěvků od téměř 100 autorů.
   Projekt “Umění v mezních situacích” je rovněž určen žákům základních škol. Ti nejprve navštěvují “Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů” v Pinkasově synagoze i zde zřízenou expozici dětských kreseb z koncentračního tábora v Terezíně, a tak získávají základní informace o perzekuci Židů v době okupace. Program pak pokračuje v Dílně, kde žáci dostanou výtvarné potřeby a pokoušejí se ztvárnit své pocity. Tohoto nového projektu se v roce 2000 zúčastnilo 70 žáků.
   Projekt “O chlapci, který se nestal číslem”, připravilo VKC ve spolupráci s katedrou primární pedagogiky PedF UK pro budoucí učitele 1. - 5. třídy základní školy. V návaznosti na kresby B. Fritty z koncentračního tábora Terezín, jež I. Klíma doplnil textem “O chlapci, který se nestal číslem”, vznikl cyklus tří přednášek, v nichž téma šoa prolíná výukou českého jazyka, výtvarné výchovy a základů společenských věd. Projektu se zúčastnilo 30 učitelů. VKC rovněž připravilo pracovní sešit k návštěvě muzea pro žáky základní a střední školy a spolu s ním i metodický materiál pro učitele. Oba texty se začnou používat při vzdělávací činnosti VKC během roku 2001.

VI. Aktivity střediska ORT
- Homepage ŽMP - rozšíření stránek, průběžné obměňování obsahu, prodej knih prostřednictvím Internetu.
- Služby veřejnosti se zvláštním zaměřením na členy židovských obcí:
- poradenství při práci s Internetem a CD ROMy
- zpřístupnění CD ROMů s dětskými kresbami badatelům
- asistenční služby při vyhledávání v databázi obětí holocaustu

VII. Přednášková činnost
- Cyklus přednášek spojený s prohlídkou Židovského muzea a ukázkou předmětů a dokladů vztahujících se k dané tematice kombinovaný s promítáním filmů. Cílem je poskytnout základní informace případně prohloubit dosažené znalosti o židovských dějinách, osobnostech, zvycích a tradicích s přihlédnutím ke kontextu Čech a Moravy. Cyklus je určen žákům a studentům základních, středních a vysokých škol.Cyklus zahrnuje tyto základní přednášky: “Židovské náboženství, kultura, tradice a umění”, “Biblické dějiny”, “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě”, “Antisemitismus a xenofobie”, “Genocida Židů za 2.sv. války”, “Poválečný vývoj židovských obcí a vztah ČR k Izraeli”, “O zachráncích a zachráněných - vyprávění pamětníků”.
- Cyklus přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (“Dějiny Státu Izrael”, “Česká židovská komunita v evropském kontextu”) a pro New York University Praha (“Modern History of Central European Jewry” - M. Pojar.
- Cyklus přednášek pro studenty FAMU “Židé, jejich dějiny a kultura” (M. Pojar, L. Pavlát, A. Pařík)

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- XXVI. mikulovské sympozium: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1780 -1918), říjen 2000 (V. Hamáčková, A. Putík)
- Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě 1939-1945, VKC ŽMP, 13. - 15. 11. 2000 (V. Hamáčková, A.Franková, J.Šmejkalová, J.Šplíchalová A. Putík)
- sněm Terezínské Iniciativy (A.Franková, V.Baumová)
- Přednáška “Pražské židovské město” v rámci pražského festivalu židovské kultury “Devět bran” 21.11.2000 (A.Pařík) - Přednáška “Pražské pohřební bratrstvo a MUDr.Jonas Jeiteles” v Plzni 9.-11.3.2000 (A.Pařík)
- Přednáška na zasedání Evropské asociace židovských muzeí v Praze na téma “Průzkum genizot v Čechách a na Moravě” (A.Pařík, O.Sixtová)
- Přednáška “Historie a rekonstrukce pražských synagog” na mezinárodním sympoziu ICOMOS v Praze (A.Pařík)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Příspěvky v měsíčníku FŽO “Roš chodeš”(J. Fiedler)
- Článek “Hilsneriáda a historie obvinění z rituální vraždy” pro Střední Evropu (A.Pařík)
- Lektorování židovské tematiky v připravovaných učebnicích dějepisu, občanské výchovy, literatury a základů společenských věd (L.Pavlát)
- Izraelská televize - vyhledání archivních dokumentů k natáčení (V. Hamáčková)
- Česká televize - vyhledání fotodokumentace pro přípravu filmu režisérky M. Šandové “Domy života” (V. Hamáčková)
- ČT 1 pořad Pěna dní: spolupráce při natáčení vzpomínky
- Dokumentární film Vojtěcha Jasného “Hell on earth” - konzultace, výběr fotografií a jejich příprava k natáčení
- Japonská TV - natáčení vzpomínky, archivních dokumentů z pozůstalosti Gideona Kleina,
- Kanadský film o domově I v L 417 - zajištění studijních materiálů (kopie archivních dokumentů ze sbírky Terezín) pro
- Zajištění fotokopií pro Terezínskou iniciativu k připravované publikaci o terezínském vězni Fredy Hirschovi

III. Publikace a jejich příprava
- “Holocaust a dnešek” - kapitola do informačního materiálu pro učitele “Téma: Holocaust” k výuce na základních a středních školách (L. Pavlát)
- Sborník 600 let Bečova, Bečov nad Teplou 2000.(studie “Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou”, texty v češtině a němčině) (J. Fiedler)
- IX. Historický seminář Karla Nejdla. “Sborník přednášek”, Karlovy Vary 2000 (studie “Židovské obce na Toužimsku”) (J. Fiedler)
- Karel Kuča: “Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”, díl 4., Praha 2000 (partie věnované židovským komunitám) (J. Fiedler)
- Karel Kuča: “Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic”. Praha - Brno, 2000 (oddíl “Židovská komunita”) (J. Fiedler)
- Příspěvek o pražském pohřebním bratrstvu pro sborník sympozia v Plzni (A.Pařík)
- Příspěvek do sborníku o historii a rekonstrukci synagogy v Ledči (A.Pařík)
- Nadace Terezínské iniciativy, knižnice: “Terezínské denní rozkazy” (A.Hyndráková) rozpracováno
- Terezínské studie a dokumenty, studie “Přípravy ke zřízení terezínského ghetta” (A. Franková)
- Redakční příprava sborníku Judaica Bohemiae, ročník XXXVI/2000 (A. Putík)

IV. Studijní pobyty
- Zájezd na místa nacistických vyhlazovacích táborů a ghett ve východním Polsku (Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, Varšava, Zamosc, Vlodava, Izbica, Piaski), ve spolupráci s Památníkem Terezín. Příprava a vypracování informativních textů - březen 2000 (A. Franková, J. Vomáčková, J. Šplíchalová)
- Vzpomínkové shromáždění k 55.výročí ukončení 2.světové války v Památníku Mauthausen - květen 2000 (J.Šplíchalová)
- Návštěva nové expozice v Památníku Buchenwald - září 2000 (J.Šplíchalová)
- Návštěva muzea v Osvětimi - říjen 2000 (J.Šmejkalová, J.Šplíchalová)
- Studium archivních materiálů k arizaci židovského majetku v Bundesarchivu v Berlíně v rámci spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy - prosinec 2000 (J.Šplíchalová)

 

c) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Cyklus přednášek “Architektura synagog” pro VKC (A.Pařík)
- Sympózium “Strategies of Survival“ věnovaném kultuře v Terezínském ghettu; Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, USA; 9. - 11. února 2000; příspěvek o životě a díle Friedl Dicker-Brandeis (M.Hájková).
- Konference věnované problematice uloupeného uměleckého majetku v období Holocaustu “Vilnius International Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets; Vilnius; 3. - 5. října 2000. Příspěvek “Confiscation of art property on the territory of today’s Czech Republic“ (M.Hájková) a “The origin of the Jewish Museum in Prague’s library holdings” (A.Braunová - L.Pavlát)
- Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě 1939-1945, VKC ŽMP, 13. - 15. listopad 2000. Příspěvek “Krádež jako instituce. Distribuce konfiskovaných uměleckých předmětů na území protektorátu” (M.Hájková).
- Úvod do židovských reálií (přednášky pro studenty semináře dějin umění FF UK ( (J.Kuntoš, M.Hájková)
- Přednáška s exkurzí do depozitáře pro studenty Ateliéru kov a šperk VŠUP Praha (J.Kuntoš)
- Přednáška “Technická a materiálová specifika textilního sbírkového fondu ŽMP I. a II.” pro studenty Ateliéru volné textilní tvorby VŠUP Praha (D. Veselská)
- Seminář restaurátorů, konzervátorů a preparátorů v Písku - září 2000 (P.Veselý, V.Nauschová).

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Článek o malíři Viktoru Munkovi pro Revolver Revue (A.Pařík)
- Příspěvek “Friedl Dicker-Brandeis. Lady in a Car”do sborníku článků k sympóziu “Strategies of Survival”, Herodias Press, New York (M.Hájková).
- Hesla pro katalog výstavy “Sláva barokní Čechie (M.Hájková, D.Veselská, J.Kuntoš).
- Článek “Nálezy textilií z genizot českých a moravských synagog”- Český lid 4/2000 (D.Veselská).

 

d) Oddělení publicity

I. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky
- Natáčení izraelské televize (režisér A.Kushnier) v expozicích a depozitářích ŽMP pro film o židovské Praze (L.Pavlát)
- Natáčení americké filmové společnosti Picture Start Films, inc. (režisér Elliot Caplan) ve Španělské synagoze pro film “Hidden Things“ (A portrait of Holocaust children and the objects they carried)
- Natáčení dokumentárního snímku o holocaustu režisérem Vojtěchem Jasným pro nadaci Shoah Foundation
- Natáčení ČT ve Španělské synagoze - pořad o andělích (L. Pavlát)
- Natáčení ČT v bývalé pražské židovské čtvrti - pořad o historických památkách (L.Pavlát)
- Natáčení koncertu houslisty V. Hudečka a mladých umělců “Nokturno” Českou televizí.
- Natáčení koncertu “Kytara napříč žánry” ve Španělské synagoze pro stanici ČR 3 Vltava
- pravidelná spolupráce s různými stanicemi Českého rozhlasu (L. Pavlát, J.Smékalová, A. Pařík)

8. Kulturní činnost

 

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP

   VKC připravilo a uspořádalo celkem 128 kulturních programů a akcí. Více než polovinu z nich, 65, představovaly přednášky jak v rámci programových cyklů, tak na samostatná témata.V rámci programových cyklů pokračovaly již dříve započaté přednášky na téma “Biblické osobnosti”, “Architektura synagog”, “Rabínské osobnosti” a “Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století”. Nově byly zahájeny cykly “Stín šoa nad Evropou” a “Němečtí a rakouští židovští spisovatelé 20. století”. Dále se ve VKC uskutečnilo 13 filmových představení, 13 koncertů, 5 divadelních představení, 3 knižní prezentace knih s židovskou tematikou, 3 prezentace sborníku přednášek vydaných VKC, 2 tematické večery s filmovým promítáním, 3 vernisáže a 6 večerů pořádaných pražským otevřeným židovským společenstvím Bejt Praha.
   VKC připravilo výstavku dokumentující činnost VKC pro the Stockholm International Forum on the Holocaust, která se konala ve Stockholmu ve dnech 26.- 28. ledna.
   VKC dále v únoru uspořádalo vzpomínkový večer k 10. výročí znovunavázání diplomatických styků mezi Československem a Státem Izrael a v březnu se podílelo na přípravě konference Asociace evropských židovských muzeí, která se v prostorách Centra konala ve dnech 26.-28. března za účasti 40 zástupců z celé Evropy.
   Ve dnech 13.-15. listopadu probíhala ve VKC mezinárodní vědecká konference “Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě”, kterou uspořádalo ŽMP ve spolupráci s Institutem terezínské iniciativy.

 

b) Účast ŽMP na veletrzích

- Účast na “6.mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2000” v Praze ve dnech 11.-14.května 2000. Společný stánek s Terezínskou iniciativou.
- Účast na 5.veletrhu muzeí ČR v Třebíči ve dnech 24.-26.5.2000. Samostatný stánek.
- Účast na “ Mezinárodním knižním veletrhu ve Franfurktu n.M.” ve dnech 18.-23.10.2000. ŽMP vystavovalo ve společném stánku České republiky.

c) Hudba ve Španělské synagoze

   V dubnu byly ve Španělské synagoze v Praze opět zahájeny koncerty klasické hudby. Vystoupily v nich soubory Ritornello a Kvinterna, které se věnují interpretaci staré hudby na historické nástroje. Od června se dále uskutečňovaly pravidelné čtvrteční písňové koncerty “Jewels of the Jewish Masters in Old Prague” a koncerty komorní hudby “Music Heritage of the Jewish Culture”. V září byl zahájen abonentní cyklus koncertů “Top Artists Series”, v němž vystoupili špičkoví čeští umělci, například kytarista Lubomír Brabec, sopranistka Gabriela Beňačková a houslista Pavel Šporcl.
   Významné obohacení programu ve Španělské synagoze znamenal cyklus hudebně literárních pásem “Fenomén Žid - procházka napříč Evropou”. V jednotlivých pořadech zazněla židovská hudba jednotlivých evropských národů prokládaná četbou z literární tvorby židovských autorů dané země. Pořad vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace Židovské obce.
   Ve Španělské synagoze se uskutečnily i koncerty dvou významných festivalů. V rámci 55. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nejprve vystoupil se synagogálními zpěvy světoznámý americký kantor Joseph Malovany. V rámci 9.mezinárodního hudebního festivalu Musica Iudaica pak ve Španělské synagoze zpíval i další americký kantor Ira S.Bigeleisen.
   V listopadu Španělská synagoga hostila pět koncertů pořádaných v rámci I.ročníku festivalu židovské kultury “Devět bran”. Vystoupili na nich mj. John Hollowaye, Barbara Marie Willi, Alma Rosé Chamber Orchestra, Oslo Baroque Soloists Choir a další hudebníci.

9. Publikační a prodejní činnost

 

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, repriky sbírkových předmětů

- CD Rom “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě”, náklad 2000 kusů
- “Židovští autoři v literaturách evropských zemí”, náklad 500 kusů
- “Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999”, náklad 1500 kusů
- “Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století”, náklad 500 kusů
- Odborný judaistický sborník/ročenka Judaica Bohemiae XXXV, náklad 500 kusů
- “Motýla jsem tu neviděl”, anglický reprint, náklad 5000 kusů
- “Motýla jsem tu neviděl”, španělský reprint, náklad 2000 kusů
- Arno Pařík, Dana Cabanová, Petr Kliment: “Pražské synagogy” - trojjazyčná verze čeština, angličtina a němčina, náklad 5000 kusů
- Arno Pařík, Dana Cabanová, Petr Kliment: “Pražské synagogy” - trojjazyčná verze francouzština, italština, španělština, náklad 5000 kusů
- Bedřich Fritta, Ivan Klíma - “This is not a fairy tale - it´s real!”, náklad 1000 kusů
- “Příběh Židovského muzea”, skládačka, náklad 5000 kusů
- Vydání 4 čísel “Zpravodaje ŽMP”, česko-anglická verze, každé číslo náklad 2000 výtisků
- Skládačka k výstavě “Beit Levitus - Vzpomínky na rodný dům”, Chava Pressburger, česko-anglická verze, náklad 2000 kusů
- Akviziční leták pro katalog “Synagogální textilie ze sbírek ŽMP”, náklad 5000 kusů
- Novoročenky, náklad 800 kusů
- Reprodukce “Sefer tašlich” v dřevěném rámečku, náklad 100 kusů
- Sada 14 druhů pohlednic s tematikou ze sbírek a objektů ŽMP, celkem 80 000 výtisků
- Informační letáčky o ŽMP ke vstupenkám ve francouzštině (100 000 výtisků), italštině (100 000 výtisků), španělštině (100 000 výtisků) a hebrejštině (70 000 výtisků)
- Plakát Španělské synagogy A2, náklad 1000 kusů
- Kopie kreseb terezínských dětí s paspartou, 299 kusů
- Pohledy - reprinty , 4 druhy, náklad 20000 kusů
- Kazety dopisních papírů, 2 druhy, náklad 400 kusů
- Knižní záložky s motivy sbírkových předmětů ŽMP, 8 druhů, náklad 8000 kusů
- Poznámkové bloky s motivem pokrývek ze sbírek ŽMP, 4 druhy, náklad 2000 kusů
- Leporelo, historické objekty ŽMP, náklad 3000 kusů
- Puzzles, historické objekty ŽMP, 4 druhy, náklad 4000 kusů
- Tužky dřevěné s logem ŽMP a s motivem ukazovátka , 3 druhy, 1152 kusů
- Nálepky se znakem ŽMP, náklad 5000 kusů
- Repliky sbírkových předmětů: Sobotní a kidušové pohárky, 3 druhy, 150 kusů
- Repliky sbírkových předmětů: Pesachové pokrývky, 2 druhy, 20 kusů
- Havdalové svíce, 2 druhy, 200 kusů
- Pokrývky hlavy pro návštěvníky (kipy) s logem muzea - 250 000 kusů

 

b) Příspěvky v jiných publikacích a hromadných sdělovacích prostředcích

- Četné příspěvky o činnosti ŽMP a jeho akcích v denním tisku, rozhlasovém vysílání “Šalom alejchem” a měsíčníku FŽO “Roš chodeš (L. Pavlát, J. Smékalová, A. Pařík))

 

c) Prodej v prostorách ŽMP

   ŽMP pronajímalo prodejnu v Maiselově synagoze (Museum Stores), Klausové synagoze (Roman Tympl), Španělské synagoze (Relax Group) a v Maiselově ul.15 (Precious Legacy Tours).Prodejny nabízejí sortiment publikací a upomínkových předmětů se židovskou tematikou obecně a ŽMP zvlášť.

d) Prodej prostřednictvím Internetu

ŽMP zařadilo na své internetové strany nabídku všech svých publikací, které lze takto objednat.

10. Archiv a dokumentace

 

a) Archivy a dokumentace židovských obcí

- Průběžné zpracovávání přírůstků a posuzování nabídek k nákupu
- Poskytování badatelských služeb. Celkem se uskutečnilo 133 badatelských návštěv, bylo poskytnuto 31 rešerší a odpovědí na písemné dotazy a na 160 konzultací (včetně telefonických)
- Zajišťování reprodukcí archivního materiálu pro badatelské a publikační účely
- Pokračování revize a počítačového zpracovávání Sbírky hudebnin
- Restaurování vybraného materiálu v hodnotě 200 000 Kč
- Zahájení revize archivních knih fondu Židovská obec Praha.
- Výzkum judaik ve státních archivech
- Předání matrik Státnímu ústřednímu archivu (23 svazků)
- Příprava negativů z osobního fotoarchivu J. Fiedlera a popis zvětšených snímků pro dokumentaci židovských obcí

 

b) Katalog židovských obcí (počítačová databáze)

- Postupné doplňování databáze na základě osobní kartotéky J.Fiedlera. Redakce encyklopedických hesel věnovaných jednotlivým obcím. Uskutečnilo se na 60 badatelských návštěv a přibližně 200 konzultací (včetně písemných a telefonických).

 

c) Dějiny holocaustu

I. Dokumentace persekuce Židů
Archivní dokumenty:
- Archivní sbírka “Terezín”: pořádání a reinventarizace včetně příslušných úprav inventáře - celkem 90 inventárních čísel (37 kartonů spisů)
- Archivní sbírka “Dokumenty persekuce”: dokončení úprav inventáře
- Osobní pozůstalosti a sbírky:
Gideon Klein - korektury překladů, doplnění a úpravy
Bruno Zwicker - pořádání a inventarizace
Erik Kolár - pořádání a inventarizace
rodina Flusser-Selmbacher - pořádání a inventarizace
Erich Springer - pořádání a inventarizace
Koncentrační tábor Wulkow - pořádání a inventarizace
- Pořádání, inventarizace a evidence přírůstků. K významnějším a obsáhlejším přírůstkům patřily: osobní pozůstalost B.Zwickera, rodiny Flusser-Selmbacherovy, prof. Elišky Kleinové, archivní materiály, dokumentace a fotografie týkající se židovských dětských transportů z Protektorátu do Švédska, deník A.Steinerové)
- Jednání o získání cenných archivních dokumentů:
a) pozůstalost Egona Ledeče - převzetí, hrubé uspořádání, pořízení laserových kopií, uzavření darovací smlouvy
b) originál terezínského časopisu Bonaco
- jednání o způsobu převzetí z USA
- Projekt “Vzpomínky pamětníků”: shromáždění, zpracování a přepis 60 nových vzpomínek průběžné vkládání dat do počítačového programu
- Projekt “Bergen-Belsen - vzpomínky”: jednání a dohoda o předávání vzpomínek a fotografií, zahájení přípravných prací

Sbírka fotografií:
- Přírůstky - zpracování, zapsání a zařazení přibližně 200 nových fotografií
- Průběžná revize a doplňování jednotlivých položek příslušným počtem pozitivů
- Katalogizace části VI. “Osobnosti”
- Identifikace části starších, dosud neurčených fotografií Archivní dokumenty a fotografie: 65 přírůstků

Tisky:
- Získání chybějících čísel Židovských listů
- Kopírování vzácných archivních dokumentů:
laserové kopie (pozůstalost Gideona Kleina - dokončení, pozůstalost Egona Ledeče, terezínské partitury a dle potřeby pro výstavní účely)
scanování: příprava notopisů Gideona Kleina, vypracování perspektivního plánu

Restaurování:
- Průběžné restaurování Židovských listů (289 folií)
- Vyhotovení seznamu materiálů ze sbírek úseku holocaustu ŽMP připravených pro restaurování a konzervování

Poskytování badatelských služeb:
- Uskutečnilo se 57 návštěv

Rešerše:
- Dětské časopisy v Terezíně, terezínští výkonní hudební umělci, osobnost Leo Baecka v Terezíně, nacistické pracovní tábory pro Židy v severočeském pohraničí, výuka kreslení v Terezíně, terezínská slídárna, české židovské ženy v pobočných táborech v Hamburku, osudy Osvětimského alba, historie Památníku v Pinkasově synagoze

Konzultace: - Pracovnice velvyslanectví Nového Zélandu, Izraele, Národní muzeum, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem - katedra germanistiky, Univerzita v Dortmundu, Terezínská iniciativa, řada studentů a začínajících historiků, novináři, Švýcarský fond

Běžná korespondence:
- Bylo vyřízeno na 340 dopisů

Udělování reprodukčních práv:
- Bylo uděleno 14 povolení

“Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů” v Pinkasově synagoze:
- Průběžné zajišťování fotografií nápisů, příprava podkladů k opravám a jejich provedení

II. Počítačová databáze obětí holocaustu z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava
- Opravy a doplňky na základě nově získaných informací
- Průběžné vyhotovování počítačových výjezdů s údaji o jednotlivých obětech či skupinách obětí (45 podle posledního bydliště pro potřeby institucí, 90 ostatní)
- Upřesnění cílů transportů na východ - bylo dokončeno vkládání dat o obětech z řad holandských Židů, kteří prošli terezínským ghettem

11. Sbírky

 

a) Sbírkové oddělení

I. Obrazová sbírka
- Bylo započato doplňování chybějících katalogizačních karet obrazové sbírky z období od konce 80. let do současnosti
- Bylo převzato 62 obrazů, kreseb a grafiky z depozitářů Národní galerie v Praze. Díla byla katalogizována a digitalizována (výstup na CD-ROM).
- Bylo zahájeno zkoumání původu všech předmětů v obrazové sbírce. V roce 2000 byly dokončeny výpisy relevantních údajů z karet katalogu Ústředního židovského muzea z let 1942 - 1945. Dále byl vytvořen seznam transportních čísel, která se nacházejí na kartách, a k nim byla přiřazena jednotlivá díla. Podle seznamu transportních čísel zbývá dohledat osoby, z jejichž majetku díla pocházela, a vytvořit seznam těchto osob se seznamem předmětů z jejich majetku. Vyhledávání uvedených osob bude pokračovat v několika následujících letech, neboť se neobejde bez porovnávání údajů z několika existujících databází a kartoték. Seznam bude uveřejněn v rámci webových stránek Židovského muzea v Praze a v rámci databáze MK ČR.
- Přírůstky obrazové sbírky:
   Zakoupená díla: soubor šesti dřevorytů s žánrovými vyobrazeními z pražského židovského města, které byly vytvořeny podle předloh známých umělců a vedutistů (např. Fr.Chalupa, Ant.Loewy, Fr.Kořenský nebo Fr.Ženíšek), “Portrét Alice Wienerové” - kresba od Malviny Schalkové, “Starý židovský hřbitov v Praze” - kresba Bedřicha Hawranka, “Ze židovského města” - kresba Hugo Steiner-Praga, “Pohled do Melantrichovy ulice” - malba Aloise Wierera, tři malby Adolfa Kohna (“Třístudniční plácek”, “Zigeunerstrasse”, “Pinkasova ulička”) a “Pohled na Jeruzalém” - malba Bedřicha Feigla.
   Dary: “Portrét muže v brýlích” od Moritze Müllera, “Interiér terezínské ubikace” od Moritze Nagla, soubor 8 dětských kreseb od Zuzany Pickové - Justmanové. Obrazovou sbírku rovněž obohatily dva portréty z pozůstalosti po Anně Langerové (“Portrét Milady Abelesové” a “Portrét Louisy Abelesové”) a dále 3 malby Ludwiga Bluma z pozůstalosti zemřelých obyvatel Penzionu Charlese Jordana spravovaného Židovskou obcí v Praze a 34 obrazů z díla Vavra Oravce, které sám autor daroval ŽMP.
- Restaurování obrazové sbírky: Restaurován byl soubor 42 portrétů z 19.-20. století.

II. Sbírka textilu
- Byl dokončen projekt scanování fotografií pláštíků na Tóru. Celkem bylo zpracováno 4054 pláštíků, jejichž obrázky byly umístěny na 62 CD-romů. Každá fotografie byla digitalizována v náhledové a tiskové kvalitě.
- Byly získány dva granty MK ČR na restaurování Zappertovy opony a souboru textilií pro Vysokou synagogu.
-Byl zahájen dlouhodobý projekt odborného zpracování donačních nápisů na sbírkových textiliích. Bylo přepsáno a přeloženo na 700 nápisů.
- Pokračovala katalogizace sbírkových textilií. Bylo zkatalogizováno 300 předmětů.
- V italském Como, ve sbírkovém fondu Fondatione Antonio Ratti, pracovníci ŽMP porovnali a určili některé tkaniny ze sbírek muzea. Zároveň byla získána srovnávací fotodokumentace.
- Průběžně probíhalo vkládání dat do databáze sbírkového oddělení (drobný textil, pláštíky, drapérie).
- Byly zpracovány podklady k 7 badatelským dotazům.

III. Restaurátorská dílna textilu
- Opraveno a ošetřeno bylo 102 kusů textilních sbírkových předmětů
- Bylo vybráno 68 předmětů ze sbírek k externímu restaurování
- Byla dokončena konzervace posledních 29 kusů z geniz.

IV. Sbírka kovů
- Pokračovalo zpracování sbírky ukazovátek na Tóru. V současnosti je z celkového počtu 1183 ukazovátek 450 kusů katalogizováno a určeni u nich tvůrci.
- Pokračuje tvorba seznamu výrobců předmětů z drahých kovů s důrazem na nejkvalitnější exempláře sbírky.
- Ve spolupráci se správou depozitáře bylo dokončeno základní roztřídění sbírky štítů podle výrobců případně místa výroby.
- Do muzejní databáze byly průběžně ukládány informace o sbírkových předmětech.

V. Restaurátorská dílna kovů
- Pracovníci dílny konzervovali a restaurovali 81 stříbrných a mosazných sbírkových předmětů
- K externímu restaurování byly zadány 4 rozměrné mosazné a železné předměty
- K externí konzervaci bylo vybráno 129 dřevěných předmětů
- K externímu restaurování byl zadán pár nástavců na Tóru

VI. Dokumentace sbírkového oddělení
- Bylo vypracováno 125 smluv o výpůjčce, z toho 32 smluv k výstavním účelům (8 pro zahraniční instituce a 24 pro instituce tuzemské včetně židovských obcí). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 227 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 398 sbírkových předmětů.
- Bylo vypracováno 93 výpůjčních smluv a 89 smluv o dílo pro externí restaurátory - kromě restaurování se jednalo i o výrobu kopií sbírkových předmětů, rámování obrazů apod.
- Bylo vypracováno 10 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů od fyzických osob.
- Do Knihy přírůstků bylo zapsáno 84 položek (94 sbírkových předmětů). Z toho 30 předmětů tvoří nákupy, 28 předmětů dary (včetně 10 darů z pozůstalosti) a 36 předmětů pochází z druhotných svozů v židovských obcích v Praze, Liberci a Ostravě a revizí v depozitáři ŽMP.
- Sbírky byly obohaceny o 28 darů. Laskavými dárci byli:
Přemysl Řepa
Zuzana Picková-Justmanová
Giti Neuman
Růžena Biehalová
Mgr. Jozef Wagner
Anna Ludmila Langerová
pí. Einseinsteinová
p. Blecha
Galerie Ztichlá klika, Praha
- Pokračovala revize hlavního aritmetického katalogu. Na tuto revizi naváží kontroly katalogů speciálních. Doplňování hlavního aritmetického katalogu se dělo i v návaznosti na počítačovou muzejní databázi.
- Probíhalo scanování válečného německého katalogu. V tomto katalogu jsou shromážděny informace o všech předmětech, které do muzea (tehdy Židovského ústředního musea) přišly během války, resp. v období srpen 1942 - únor 1945. Jedná se o trojrozměrné předměty, které jsou ve správě sbírkového oddělení, ale i o knihy, noty a archiválie. Informace o předmětech jsou zaznamenány na lístcích formátu A5 a svázány do knih vždy po 500 inventárních číslech. Svazků válečného německého katalogu je celkem 203. Po válce se v katalogizaci předmětů pokračovalo zavedeným způsobem, celkový počet svazků katalogu je tedy 264 svazků (poslední svazek obsahuje katalogizační lístky z roku 1977). Protože však úroveň informací a údajů o předmětech na lístcích od svazku 203 výrazně kolísá, bylo pro první fázi scanování určeno právě pouze 203 svazků válečného německého katalogu. Jednotlivé svazky katalogu byly rozvazovány, katalogizační lístky restaurovány, scanovány ve fotooddělení ŽMP a posléze znovu svázány do svazků po 500 inventárních číslech. Scany katalogizačních lístků budou v rámci projektu tvorby muzejní databáze přiřazeny k příslušným inventárním číslům, takže dojde ke shromáždění všech informací o daném předmětu. Celý projekt má velký význam pro evidenci a shromažďování informací o sbírkových předmětech i pro využití informačních technologií. Vzhledem k rozsahu katalogu bude projekt dokončen během několika let.
- V rámci práce s tzv. německým katalogem byl jeho obsah přepisován do seznamů, které byly porovnávány se stavem a počty sbírkových předmětů. Výsledkem těchto prací bude zjištění skutečného stavu sbírek a zároveň stav katalogizace II. stupně v jednotlivých konvolutech předmětů. Tímto způsobem budou zkontrolovány i výsledky auditu, prováděného před několika lety. Současně jsou na základě tzv. německého katalogu vypracovávány seznamy sbírkových předmětů podle jednotlivých lokalit Čech a Moravy, ze kterých byly za války sváženy do tehdejšího Ústředního židovského muzea.

VII. Fotoarchiv
- Byla uložena záložní sada digitálních snímků na CD
- Byl vytvořen počítačový program pro automatické čtení dat z CD s digitálními snímky.
- Byla zpracována fotodokumentace sbírky sáčků na talit a tefilin a zapsána do databáze fotoarchivu.
- Byly zpracovány nové negativy, pozitivy a dia sbírkových předmětů (přibližně 1400 negativů, 60 dokumentačních kinofilmů a100 negativů z oddělení holocaustu).
- Pokračoval přepis Knihy negativů do databáze fotoarchivu (prozatím je zpracováno na 13 000 záznamů).
- Fotoarchiv navštívilo 30 badatelů. Pro dalších přibližně 120 badatelů byly zpracovány odpovědi na písemné dotazy a žádosti.
- Bylo vystaveno 75 povolení k užití obrazových podkladů ŽMP pro tisk, publikace, výstavy a vzdělávací programy.

VIII. Fotostudio
Fotoateliér:
- Průběžně byly fotografovány sbírkové předměty, předměty pro domácí i zahraniční expozice. Z významnějších celků uvádíme:
Nová expozice v Maiselově synagoze (45 snímků)
Výstava “K2000“ Brno (107 snímků)
Vitrína v Klausové synagoze - textil (42 snímků)
Výstava Londýn - 53 snímků
Nová stálá expozice v Památníku Terezín (30 snímků)
Regionální výstava v Jevíčku (15 snímků)
Regionální výstava v Polné (13 snímků)
Výstava “Sláva Barokní Čechie“ (31 snímků)
Pro badatelky r a starých tisků v Izraeli (40 snímků)
Pro novou expozici v Maislově asynagoze (57 snímků- archiválie a plány)
Dokumentace zraestaurovaného textilu a obrazů (60 snímků)
Lagweilův model pro novou expozici ŽMP v Maislově synagoze (33 snímků)
“Navrácené obrazy a grafiky“ z NG v Praze 60 obrazů a grafik (120 snímků)
výstava Vavra Oravce - 20 obrazů (celkem 40 snímků)ŽMP stejně jako sbírkové předměty svezené z mimopražských židovských obcí a geniz.
- Průběžně byla dokumentována činnost ŽMP a jeho významné akce.
- Pro publikační a odbornou činnost ŽMP, badatele a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti byly vytvořeny barevné diapozitivy
- Průběžně probíhala dokumentace nápisů v Pinkasově synagoze.
- Průběžně byly dokumentovány stavební práce v rekonstruovaných objektech ŽMP.
- Pro publikaci “Pražské synagogy” bylo nasnímáno na 140 záběrů velkoformátových diapozitivů, z nichž kolem stovky bylo použito k tisku. Dále bylo připraveno 8 záběrů pro pohlednice Španělské synagogy. Čtyři z nich byly vytištěny.

Digitální pracoviště:
   Pro novou expozici v Maiselově synagoze byly nasnímány zapůjčené archiválie z různých institucí v ČR a záznamy přeneseny na CD-ROM. Digitálně bylo nafotografováno 409 snímků na digitální kameře za I.pololetí, 981 snímků za II.pololetí. Snímky byly upravovány pro databázi ŽMP i tiskové účely.

Scanovací pracoviště:
Pokračovalo scanování tzv. německého válečného katalogu. Jsou nascanovány svazky do č.36, tedy inventárního čísla 18.000. Záznamy byly upraveny a po úpravě přeneseny na CD-ROM. Celkový počet 83 CD zdrojů a 44 CD upravených karet. Dále bylo nascanováno 1230 snímků k dokumentaci, pro badatele a publikace ŽMP a jiné instituce. Z významnějších celků uvádíme:
- Snímky pro internetové stránky muzea
- Snímky pro Newsletter ŽMP
- 660 stran hudební pozůstalosti G.Kleina pro oddělení holocaustu
- Diapozitivy pro knihu “Pražské synagogy”
- Kresby pro B. Fritty a I. Klímy “This is not a fairy tale - it’s real!”
- Sbírka kreseb a koláží R.Guttmanna před restaurováním
- Podklady pro připravovanou novou expozici v Maiselově synagoze
- Fotografická dokumentace všech stálých expozic ŽMP (Maiselova synagoga, Pinkasova synagoga, Klausová synagoga, Španělská synagoga a Obřadní síň)
- 75 CD ROMů pro badatele a jiné instituce, určené k výrobě faksimilií a k tisku.

IX. Dohled nad opravami a rekonstrukcemi
- Konzultace při rozšíření oplocení hřbitova v Praze ve Fibichově ulici v záležitosti původního ohrazení a nálezu stavebních pozůstatků (A.Pařík)
- Spolupráce a konzultace při rekonstrukci synagogy v Ledči nad Sázavou (A.Pařík)
- Spolupráce a konzultace při rekonstrukci synagogy v Polné (A.Pařík)
- Konzultace při restaurování nástěnných maleb v synagoze v Kdyni (A.Pařík)
- Konzultace při rekonstrukci židovského domu ve Spáleném Poříčí (A.Pařík)
- Konzultace při rekonstrukci staveb a restaurování nástěnných maleb v Čáslavi, Holešově, Luži, Březnici, Kolíně, Úštěku, Mikulově, Úsově, Turnově (A.Pařík)
- Konzultace při rozšíření oplocení hřbitova v Praze ve Fibichově ulici (A.Pařík)

 

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Sbírka rukopisů a starých tisků
- Katalogizace sbírek
- Konzervace a restaurování ohrožených rukopisů a vzácných tisků; na tyto práce bylo vynaloženo 181 000 Kč
- Výroba ochranných obalů pro knihy, svitky a jednotlivé listy
- Konzultace při budování nového konzervátorského a restaurátorského pracoviště
- Výroba faksimilií rukopisů a vzácných tisků do expozice v Klausové a Maiselově synagoze; na výrobu bylo vynaloženo 191 000 Kč
- Odborné konzultace s badateli a vypracovávání rešerší

II. Sbírka písemného materiálu z geniz
- Druhá sonda v genize synagogy v Holešově
- Externí restaurování rukopisných a tištěných nálezů z geniz
- Doplňování katalogu rukopisných a tištěných nálezů z geniz

12. Knihovna

 

a) Statistika

Návštěvnost: počet registrovaných badatelů: 599
počet nových badatelů: 74
počet badatelů ve studovně: 700
Výpůjčky: počet vypůjčených knih: 865
počet knih vypůjčených krátkodobě (zaměstnanci ŽMP): 471

   Při posuzování uvedených údajů nutno přihlédnout ke skutečnosti, že od jara 1999 byla převážná část knihovního fondu uložena v pronajatém prostoru v Centrálním depozitáři Národní knihovny v Hostivaři. Přesun 75 % badatelsky přístupného fondu si vynutil omezení výpůjční doby pro veřejnost.

- Přírůstky (akvizice):
     - knihy: 1850 titulů (z toho přibližně 480 pro Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP)
     - periodika: 15 titulů
     - CD-ROM: 1 titul -
- V roce 2000 knihovna obdržela dar mimořádného rozsahu od nakladatelství Olms (SRN)
- Fotokopie: zhotovování fotokopií pro badatelské účely

 

b) Běžná agenda

- Akvizice nových knih
- Doplňování fondu staršími publikacemi
- Získávání disertačních a kandidátských prací se židovskou tematikou
- Evidence a zpracování knih, periodik a speciálních dokumentů
- Analytické zpracování vybraných periodik
- Konzultační a referenční služby
- Reprografické služby
- Výpůjční služby (včetně provádění rezervací)
- Meziknihovní výpůjční služba
- Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
- Provádění odpisů
- Nákup, evidence a zpracování publikací pro Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
- Nákup, evidence a zpracování publikací pro připravované Referenční centrum ŽMP

 

c) Účast na akcích

- Školení

 

“Systém Aleph - modul “Seriály” (Národní knihovna ČR, Praha)
“Distanční studium” (Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha)
“Metodika práce meziknihovních výpůjčních služeb a mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb (Národní knihovna ČR, Praha)

- Semináře

 

“Seminář pracovníků muzejních knihoven” (Západočeské muzeum, Plzeň)
“Knihovny Evropy, Evropa knihovnám. Zkušenosti z provozu nových staveb knihoven a přeměna role knihovny v moderní společnosti.” (Státní vědecká knihovna, Liberec)
“Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy” (Knihovna ETF UK, Praha)
“Seminář k otázkám automatizace v knihovnách” (Filosofická fakulta UK, Praha)
“Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě” (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha)

- Konference

 

“Historické knižní a vzácné fondy 16.-19. století” (Muzeum Komenského, Přerov)
“Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska” (Státní vědecká knihovna, Olomouc)
“Arizace židovského majetku” (Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP, Praha)

- Veletrhy

 

“Svět knihy 2000”, Praha

 

d) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně ŽMP

I. Česká republika
- Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha
- Národní knihovna, Centrální depozitář Praha-Hostivař
- Národní knihovna, odbor automatizace
- Městská knihovna
- Vyšší odborná škola informačních služeb
- Vyšší odborná škola grafická, Střední průmyslová škola grafická
- Znamení čtyř - architektonická kancelář
- Ing. J. Červenák - klimatolog
- Ing. Z. Bláha - výroba kompaktních regálů

II. Zahraničí
- J. Hlaváčová - Pestalozzi Bibliothek, Curych
- Dr. W. Olms - Olms Verlag, Hildesheim

 

e) Automatizace provozu

- Aleph
K 31.12.2000 bylo do systému Aleph zpracováno celkem 9500 záznamů. Další činnost zahrnovala:
ukládání záznamů nových přírůstků do katalogizačního modulu
zahájení zpracování publikací z příruční knihovny ve studovně
dokončení oprav zkonvertovaných záznamů
práce v modulu Akvizice
zkušební provoz modulu “Seriály”
odborné konzultace s Národní knihovnou

- Internet
vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven
vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny
odborná korespondence pomocí elektronické pošty
účast v oborových elektronických konferencích

 

f) Digitalizace fondu

Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pokračovalo skenování vzácných časopisů z fondů knihovny pro CD-ROM.

 

g) Práce s fondem

- Přestěhování přibližně 50 000 svazků z pronajatého prostoru v Centrálním depozitáři Národní knihovny v Hostivaři do depozitáře v 2. patře téhož objektu. I při tomto provizorním řešení byl fond bezpečně zajištěn a jeho většina zůstala přístupná k badatelským účelům. Při přestěhování byla provedena kontrola řazení signatur, kontrola formátového řazení historického fondu a detailní soupis signatur v policích.
- Revize příruční knihovny úseku holocaustu (přibližně 3000 publikací), zpracování všech publikací do systému Aleph, revize příslušného lístkového katalogu, vypracování závěrečné zprávy z revize
- Revize knihovny Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP, vypracování závěrečné zprávy z revize
- Seřazení torza lístkového katalogu k fondu Jc v mimopražském depozitáři
- Zahájení prací na slučování obou poválečných lístkových katalogů
- Primární obsahová prohlídka fondu uloženého v suterénním depozitáři správní budovy a následný odpis vyřazených publikací
- Dokončení revize časopisů a vytvoření pomocné evidence na karty
- Komplexní restaurátorské zásahy byly externě provedeny u 47 knih převážně z historického fondu knihovny
- Externě byl prováděny opravy svazků umístěných ve studovně
- Bylo zhotoveno 344 kusů obalů pro brožury z historického fondu
- Ambulantní opravy (očištění svazků a provedení menších restaurátorských zásahů) byly prováděny přímo v depozitářích u přibližně 1775 knih, na vybrané svazky byla zhotovena ochranná pouzdra
- Bylo provedeno mechanické čištění u přibližně 50 000 svazků umístěných v Centrálním depozitáři v Hostivaři včetně ukládání poškozených dokumentů do obalů. Následně bylo mechanicky očištěno přibližně18 000 svazků umístěných ve správní budově
- Bylo provedeno mechanické čištění knih umístěných ve studovně
- Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitářích ve správní budově
- Nové vazby byly zhotoveny u 28 svazků

13. Počítačová síť

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů
- Bylo zakoupeno 8 nových počítačů, včetně operačních systémů W98 a příslušný počet licencí MS Office 97. Veškerý HW a SW je řádně evidován. Uživatelé jsou průběžně zaškolování v používání nových programů.
- Podle zájmu některých oddělení byly realizovány dílčí databáze (restaurátorské karty, výdejky)

b) Rozšiřování lokální sítě
- Do sítě je připojeno 45 z 63 počítačů. Vzhledem k připravovanému stěhování nebyla síť dále rozšiřována.

c) Elektronická pošta a internet
- Byl realizován přechod z komutované linky na pevnou linkou přes modem.
- Bylo rozhodnuto o změně providera z Ecconet na Worldonline.
- Probíhaly konzultace o uspořádání lokální sítě v nových administrativních budovách.

d) Muzejní digitální archivační systém
- Stará verze MDAS byla v průběhu roku několikrát aktualizovaná a zdokonalována.
- Byl zakoupen nový server pro novou verzi Muzejního databázového archivačního systému (SMART databáze) a zajištěna instalace SW. Sbírkové oddělení zahájilo zkušební provoz SMART databáze.

e) Knihovnický systém Aleph
- Byla uzavřena servisní smlouva s firmou SUN Microsystem, která zajišťuje hardwarový dohled nad serverem s knihovnickým systémem Aleph.

f) Počítače Apple Macintosh ve fotostudiu
- Byla uzavřena smlouva s firmou Macwell, která zajišťuje softwarový a hardwarový dohled nad počítačem Macintosh.

g) Zajištění antivirové kontroly
- Průběžně byla prováděna aktualizace antivirové ochrany.

14. Technická a stavební činnost

a) Opravy a rekonstrukce

I. Nová administrativní budova
   Generální oprava a rekonstrukce domů čp. 141 a 153 v ul. U Staré školy, Praha 1 zahrnula dokončení výstavby nových kanceláří, odborných pracovišť, restaurátorských dílen, depozitářů knih, dětských kreseb, obrazů, fotografií, archivů, pracoviště ostrahy, nových skladovacích prostor a restauračního zařízení včetně zázemí.

II. Maiselova synagoga
   Kvůli odvlhčení synagogy byl vypracován projekt na opravu kanalizace a proběhlo výběrové řízení na firmu, která opravu provede. Byla dokončena jedna část oprav - štolování - a započaly práce dle projektu. Ten bude dokončen v roce 2001.

III. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici
   Byla provedena výstavba 157 metrů dlouhé nové zdi a vstupního objektu. Byl zpracován projekt údržby zeleně.
- Zpracování záměru na úpravu tohoto hřbitova - zajištění posudku stavu náhrobních kamenů, navržení nejnutnějších zásahů. Záchranné a konzervační práce byly provedeny na 85 náhrobcích a 2 hrobkách. Celkové náklady činily 433.000 Kč. (odborný dohled V. Hamáčková)

IV. Synagoga v Brandýse nad Labem
   Běžná údržba

V. Obřadní síň
   Byl vypracován návrh na ochranné mříže před vitrážovými okny.

VI. Španělská synagoga
Byly opraveny spáry v dlažbě a vyčištěna mramorová podlaha před svostánkem (aronem).

VII. Maiselova 15, Praha 1
Byla dokončena stavební úprava učebny VKC a pokladny ŽMP v přízemí Klausová synagoga Byla provedena údržba a čištění historické dlažby

IX. Starý židovský hřbitov
Práce zahrnuly údržbu cest, čištění okapů a dešťových svodů u všech objektů sousedících se hřbitovem a dále údržbu zeleně včetně prořezávání stromů.
- Bylo restaurováno 61 náhrobků a 1 tumba, experimentálně očištěny 4 náhrobky od silných biologických depozitů. V rámci plošné konzervace bylo ošetřeno 85 náhrobků. Na uvedené práce bylo vynaloženo 623.700 Kč.(odborný dohled V. Hamáčková)

X. Synagoga v Praze - Smíchově
Správní rada schválila studii opravy a rekonstrukce budovy, počítající s jejím využitím jako budoucím židovským archivem, depozitářem grafiky a obrazů a galerií. Na základě této studie, vybrané ze tří návrhů, byla o zpracování prováděcího projektu požádána architektonická kancelář “Znamení čtyř”.

XI. Údržba
Ve všech objektech muzea byla prováděna běžná údržba. Navíc byly podle potřeby provedeny zednické opravy, nátěry a malování.

b) Integrovaný zabezpečovací systém
   Byl dokončen integrovaný zabezpečovací systém dle projektu izraelské firmy Gordon, v němž jsou začleněny a vzájemně propojeny všechny objekty muzea. Jednotlivé prvky zabezpečení byly dále zdokonaleny, zejména osazením dalších kamer. Současně byly prvky integrovaného zabezpečovacího systému instalovány i v nových administrativních budovách v ulici U staré školy, Praha 1. V součinnosti s firmami Racom, Lenia a Sieza byla provedena příprava na přestěhování pultu centrální ochrany na nové ústřední pracoviště muzea

15. Významné návštěvy

leden
- David Levy, ministr zahraničních věcí Izraele
- Velvyslanci Izraele v Kazachstánu a Tadžikistánu, Azerbajdžánu, na Ukrajině, v Bělorusku, Turkmenistánu a Albánii, dále charge d´affaire Izraele v Gruzii a Arménii, Litvě, Lotyšsku a Estonsku
- Fernando de Trazegnies Granda, ministr zahraničních věcí Peru

březen
- Delegace rabínů sdružených v North American Boards of Rabbis vedená Rabbi Jay Rosenbaumem

květen
- Zoltán Rockenbauer, ministr národního a kulturního dědictví Maďarské republiky Charles a Lynn Schusterman z The Schusterman Family Foundation
- Lennart Meri, president Estonské republiky

červen
- Dagmar Havlová, manželka prezidenta České republiky

červenec
- Li Yuanchao, náměstek ministra kultury Čínské lidové republiky s delegací

září - Jicchak Navon, prezident státu Izrale v letech 1978-1983

říjen - Belgická královna Paola a belgický král Albert III.

16. Sponzorské příspěvky

a) Ze zahraničí
- The Ronald S.Lauder Foundation (USA)
-The Rich Foundation for Education, Culture and Welfare (Izrael)
- Project Judaica Foundation (USA)
- EU - Projekt Raphael (Oesterreich)
- Eva Scheinberg (Austrálie)
- Rita Spiegel, California (USA)
- Charles and Lynn Schusterman (USA)

b) Z České republiky
- Česká unie Židovské mládeže

17. Poskytnuté dary

   Menší finanční částky byly poskytnuty na humanitární účely, akce související s židovskou tematikou a bojem proti rasismu a antisemitismu v následujících případech:
- Nadace MAMA, Praha (prevence rakoviny prsu)
- Tělovýchovná jednota ZORA zrakově postižených sportovců, Praha
- Sdružení nevidomých “Cesty poznání”, Praha
- Nadace Židovské obce v Praze
- Český svaz bojovníků za svobodu, Praha 1
- Fond ohrožených dětí, Praha
- Příspěvek na zhotovení tabulky vysvětlující tabulky ke kříži na Karlově mostě s hebrejským nápisem
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

V Praze 20. ledna 2001

PhDr. Leo Pavlát
ředitel

Výrok auditora

Ověření účetní závěrky Židovského muzea v Praze k 31. 12. 2000 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Ověřovaná účetní závěrka je sestavena podle platných norem a předpisů a navazuje na údaje v účetnictví. Účetnictví je vedeno průkazným způsobem a správně.

Účetní závěrka dává pravdivý a věrný pohled na stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření.

Auditor pověřený provedením ověření navrhuje schválení účetní závěrky Židovského muzea v Praze

bez výhrad

V Praze 29. května 2001

Ing Libor Bosák Auditor
Ćíslo licence 407

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

ROZVAHA
(v tis. Kč)
     
k 31. 12. 1999 k 31. 12. 2000
STÁLÁ AKTIVA    84 305 255 668
Nehmotný investiční majetek 1 283 854
Hmotný investiční majetek  83 022 254 814
Finanční investice   0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA        104 565 106 973
Zásoby                   4 351 4 392
Pohledávky             18 969 9 419
Finanční majetek     81 518 93 162
OSTATNÍ AKTIVA   931 415
AKTIVA CELKEM   189 801 363 056
     
VLASTNÍ ZDROJE     134 521 315 523
Fondy                   88 065 279 179
Hospodářský výsledek běžného účetního období 46 456 36 344
CIZÍ ZDROOJE         55 070 47 298
Krátkodobé závazky 35 070 17 298
Rezervy                   20 000 30 000
OSTATNÍ PASIVA    210 235
PASIVA CELKEM    189 801 363 056


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(v tis. Kč)

 
  k 31. 12. 1999 k 31. 12. 2000
VÝNOSY 200 321 163 209
Tržby za zboží a služby 4 995 6 508
Tržby ze vstupného 117 554 147 619
Dotace 0 0
Zúčtování rezerv 56 355 0
Ostatní výnosy 21 417 9 482
PROVOZNÍ NÁKLADY 131 132 112 543
Náklady na uskutečněné tržby 40 044 31 227
Osobní náklady 29 042 32 182
Odpisy 11 768 11 807
Ostatní provozní náklady a rezervy 50 278 37 327
DAŇ Z PŘÍJMU 22 733 14 722
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 46 456 36 344


Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze
 
Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2000 v průměru 87 přepočtených zaměstnanců.
 
Vedení muzea 4
Odborní pracovníci 52
Ostraha objektů 17
Podpůrné činnosti a ostatní zaměstnanci  14


czprijem.gif (7415 bytes)
czvydaj.gif (10069 bytes)

Opravy a rekonstrukce objektů (v tis. Kč)

Objekt 1995-1999 2000
Španělská synagóga 32 693 374
Administrativní budova 2 330 0
Maiselova synagóga 12 014 624
Pinkasova synagóga 4 014 223
Obřadní síň 1 812 0
Klausová synagóga 5 492 151
Depozitář textilu 2.152 105
Nová administrativní budova 32 094 43 528
Vzdělávací a kulturní centrum 354 0
Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3 0 4 407
Starý židovský hřbitov 4 437 810
Celkem 97 392 50 382

czopravy.gif (7682 bytes)

czopravy.gif (7682 bytes)

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze