Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Slovo ředitele

Encyklopedie židovských
obcí

  

Slovo ředitele

Dámy a pánové,

Leo Pavlát - ředitelvítám vás na webové straně Židovského muzea v Praze. Se svými 500 - 600 000 návštěvníky ročně představuje trvale nejnavštěvovanější muzeum v celé České republice. Není lepšího důkazu, že prohlídka jeho synagog z různých historických období i expozic s nevšedním bohatstvím rituálních předmětů poskytuje výjimečný kulturní zážitek, jeden z nejsilnějších, jaký hlavní město České republiky nabízí.

Nejen toto ojedinělé propojení architektury s mistrovstvím tvůrců jednotlivých artefaktů však činí z Židovského muzea v Praze nezapomenutelné místo. Za své bohatství totiž nevděčí mecenášům umění, sběratelům, nadacím či podpoře města nebo státu, jak je to jinak ve světě obvyklé. Židovské muzeum v Praze dosáhlo svého věhlasu především dopuštěním krutého osudu, protože ve své určující podobě vzešlo z tragédie židovského národa za 2. světové války. Nacisty kontrolovaný svoz předmětů z likvidovaných českých a moravských židovských obcí do Židovského muzea se tehdy stal předstupněm ke shromažďování lidí. Nejprve dostaly čísla věci a poté ti, co je užívali. Věci však – na rozdíl od lidí – válečné běsnění přečkaly.

Předměty shromážděné v našem muzeu přitom byly umlčeny podvakrát. Poprvé, když je nacisté vyrvali těm, jimž po staletí patřily. Podruhé zvůlí komunistické moci, která je během své více než čtyřicetileté vlády nedovolila vystavit v židovském duchovním a dějinném kontextu.

Židovské muzeum v Praze, které od října 1994 působí jako nestátní, českou židovskou komunitou řízená samostatná instituce, tento dluh odstranilo a stalo se jak důstojným památníkem obětí šoa, tak i věčnou připomínkou krásy a velikosti židovské kultury.

Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že naše webová strana uspokojí vaše přání, a především pro vás bude dostatečným podnětem k osobní návštěvě Prahy a jeho Židovského muzea. To za svůj rozvoj vděčí i řadě sponzorů a příznivců – mj. Nadaci Ronalda S. Laudera, ORT, Rich Foundation, Memorial Foundation for Jewish Culture. Jim všem, našim návštěvníků i zájemcům o naši činnost, patří náš upřímný dík. Vítejte v Židovském muzeu v Praze.

Leo Pavlát
ředitel

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze