Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – Leden 2010


Povijan na Tóru
bavlněné plátno, výšivka bavlněnou přízí
Nápis: „Toto darovali Šimon, se svou manželkou paní Chajou Rachel, Slánský, nechť žijí do 100 let, z Nezvěstic, za svého syna, mládence Avrahama, který se narodil ke štěstí 17. tevetu 660 p.m.p. (= 19. prosince 1899), nechť jim Hospodin dá, aby ho vychovali k Tóře, chupě a dobrým skutkům, amen.
Inv. č. ŽMP 000.213


Rodina Slánských se do Nezvěstic u Plzně přistěhovala v průběhu 2. poloviny 19. století, pravděpodobně z blízké obce Žákavá. Kupec Šimon Slánský (narodil se 26. září 1870), který žil v domě č. p. 13, kde měl i svůj kupecký krám, vcelku prosperoval a dobře se dařilo i jeho bratru Vítězslavovi (narozenému 28. ledna 1873), který byl lékařem. V roce 1899 se manželům Šimonovi a Chaje Rachel Slánských narodil syn Avraham (zřejmě užíval občanského jména Josef), další přišel na svět o dva roky později syn Rudolf, kterého následoval v roce 1904 syn Richard. S druhou ženou měl pak Šimon Slánský ještě syna Zdeňka (1907).
Před válkou se Šimonu Slánskému dařilo stále dobře, dokonce si v roce 1936 nechal v Nezvěsticích vystavět nový dům s obchodem. Avšak válka zasáhla do osudů celé rodiny tragicky: nejprve byl v roce 1941 gestapem zatčen Šimonův syn Josef, zbylí Nezvěstičtí, tedy Šimon, Vítězslav (Siegfried) a jejich sestra Jindřiška (Henrietta, narozená 25. prosince 1883) a Šimonův nejmladší syn Zdeněk (narozen 28. srpna 1907), byli transportem T deportováni 26. ledna 1942 z Plzně do Terezína. Až na Zdeňka, který sice přežil transport do Osvětimi, ale zahynul na sklonku války v koncentračním táboře Dachau, zemřeli všichni ostatní přímo v Terezíně. Šimonův syn Richard přežil válku v exilu v Londýně a syn Rudolf, pozdější generální tajemník ÚV KSČ odsouzený ve známém komunistickém procesu v roce 1951 k trestu smrti, v exilu v Moskvě.
Povijan na Tóru je synagogální předmět, který je zhotoven z pleny, do níž byl židovský chlapec zabalen při obřízce. Plena je poté vyprána a je z ní vytvořen dlouhý pás, na nějž se vyšije donační nápis uvádějící základní biografické údaje chlapce. Povijan Avrahama Slánského vznikl v době, kdy se již povijany na Tóru z obřízkové pleny vytvářely na území západních Čech jen vzácně. Je dokladem skutečnosti, že rodina Slánských udržovala velmi tradiční náboženské zvyklosti, zároveň však také dokumentuje, že již kolem roku 1900 používala v občanském i náboženském prostředí českou variantu příjmení Slánský (nikoliv Salzmann, jak bývá někdy v souvislosti s Rudolfem uváděno). Povijan Avrahama Slánského má v soupise textilních obřízkových donací z Čech a Moravy pořadové číslo 936. Proč je v kartě válečné evidence u tohoto sbírkového předmětu uvedena svozová lokalita Litomyšl, není jasné, pravděpodobně se jedná o omyl pracovníků válečného Ústředního židovského muzea v Praze. Místo původu povijanu (Nezvěstice z Plzně) je zřetelně uvedeno přímo v donačním nápise a ověřeno i průzkumem dalších souvislostí.


Více na:
www.nezvestice.cz
www.holocaust.cz
www.jewishmuseum.cz/shop/


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze