Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Vyřezávané ukazovátko

Většina ukazovátek na Tóru vyrobených ze dřeva je poměrně jednoduchá, s výzdobou, která příliš nebrání jejich praktickému využití.Toto ukazovátko se od ostatních liší komplikovanou konstrukcí s pohyblivými segmenty a snahou o prokázání řezbářské virtuozity. Základní tvar čtyř sloupků s vnitřními volnými kuličkami připomíná některá dřevěná středoevropská ukazovátka dochovaná ve světových sbírkách, zde je však mnohem více zdobných detailů. Proč tvůrce zvolil tak složitý tvar s velkou časovou náročností výroby, objasňuje krátká poznámka v záznamu německého katalogu muzea, kde je uvedeno, že jde o práci válečného zajatce. Vzhledem k této skutečnosti jde tedy spíše o upomínkový předmět a nikoliv o ukazovátko určené k běžnému používání.

Na středovém výztužném prvku ukazovátka je umístěn hebrejský nápis: „Šalom Fleischer, Rakousko“, zřejmě jde o jméno jeho výrobce.

Vyřezávané ukazovátko, i.č. 12.772
Dubové dřevo, řezba, střední Evropa (?), 1914–18 (?), Šalom Fleischer (?)
Délka 237 mm, průměr 47 mm

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze