Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCESynagogální chanukový svícenŽelezo, kování
Neznačeno, nedatováno, Čechy, 2. polovina 18. století
Výška 1075 mm, šířka 742 mm
Inv.č. ŽMP 12.566


Svícen dodržuje tradiční tvar s obloukovými rameny, vycházející z chrámové menory. Pro diváka však bude zajímavý především svým materiálem – kovaným železem, které se u obdobných předmětů objevuje zcela výjimečně. V prostředí synagogy se s železem setkáváme spíše jen ve formě mříží a různých konstrukčních prvků, převažujícím materiálem synagogálních chanukových svícnů je mosaz nebo bronz. Komunita, v níž byl tento svícen užíván, nebyla pravděpodobně natolik finančně silná, aby si mohla pořídit svícen z nákladnějšího kovu, problém proto vyřešila použitím levnějšího materiálu a technologie. Malá reprezentativnost z hlediska jeho pozdějších uživatelů byla také zřejmě důvodem k předání svícnu do sbírek muzea.

Na první pohled možná překvapivá volba chanukového svícnu jako předmětu měsíce ledna má svůj důvod. Svícen byl totiž pro svou estetickou kvalitu a zároveň příslušnost ke sbírce předválečného pražského židovského muzea vybrán jako ústřední motiv obálky knihy Magdy Veselské „Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým dvacátým stoletím“ s epilogem Leo Pavláta, kterou na sklonku 2012 vydalo Židovské muzeum v Praze a nakladatelství Academia. Vedle vůbec poprvé chronologicky vyprávěného příběhu instituce – od skromných počátků předválečného muzejního spolku, přes úsilí válečné pražské židovské obce bezpečně uschovat majetek protektorátních židovských obcí pro dobu po válce a existenci židovského muzea v nepříznivých podmínkách antisemitsky naladěného komunistického režimu – tato publikace popisuje snahu muzejních pracovníků o uchování českého židovského kulturního dědictví, materiálního i duchovního, a zabývá se také kontakty muzea s českou židovskou komunitou, k uchování a definování jejíž identity ve 20. století značnou měrou přispělo. Text se přitom opírá především o dochovaný, mnohdy systematicky dosud nezpracovaný archivní materiál a přináší řadu zcela nových poznatků o této kapitole židovských dějin v českých zemích.
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze