Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Anonym: Mikrografie (Megilat Ester, kapitoly 1-6 a 6-9), 2. polovina 19. století, střední Evropa
Nesignováno, nedatováno
Litografie, 276 x 222 mm (ŽMP 63.106) / 260 x 207 mm (ŽMP 63.107)Dva protějšky v podobě imaginárních portrétů Mordechaje a Ester, dvou hlavních protagonistů biblické knihy Ester obsahující heroické vyprávění o židovské dívce Hadase (Ester), která se skrze sňatek s králem Ahašverošem stala perskou královnou a odvážným činem přímluvy u svého královského manžela zachránila Židy v perské diaspoře před genocidou, kterou chtěl rozpoutat králův zlý rádce Haman.

Litografické tisky obsahují celý text megily Ester (hebrejský výraz pro svitek Ester, neboť tento biblický text, předčítaný v synagogách po celém světě o svátku purim, mívá zpravidla podobu svitku). Poprsí Esteřina strýce Mordechaje je složeno z kapitol 1 až 6, zatímco portrét samotné Ester tvoří druhá polovina textu od závěru 6. kapitoly do konce.

Oba portréty jsou vytvořeny technikou mikrografie, která se užívá v židovském prostředí již více než celé jedno tisíciletí. Tento specifický přístup k tvorbě obrazu, jemuž jinak židovská, ale ani islámská tradice příliš nepřeje, se zakládá na užití drobného písma, z něhož mohou být složeny jak abstraktní, tak figurativní tvary a ornamenty. V židovském kulturním prostředí se vyskytují v zásadě dva typy mikrografií: jeden má čistě dekorativní povahu a opírá se o princip hidur micva spočívající v umocnění dobrého skutku – heb. micva – tím, že je mu přidána zvláštní estetická hodnota, druhý je naopak odvážně figurativní a někdy doslova figurální, jako například prezentovaná poprsí Ester a Mordechaje. U tohoto druhého typu je důležité, že primární prvek představuje svatý text, zatímco celkový tvar, do něhož je tento text uspořádán, pouze podtrhuje či dokresluje obsahový význam. Takovýto přístup legitimizuje tvorbu obrazů i v nejtradičnějším prostředí. 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze