Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCENejstarší synagogální textilie ve sbírkách Židovského muzea v Praze

• 1547 nebo 1590/1592
• získána jako tzv. válečný svoz v letech 1942-45 ze svozového místa Praha, Staronová synagoga
• součást sbírky ŽMP, podsbírky judaika (textil)
• vystavena v Maiselově synagoze

Tzv. Perlstickerova opona je nejen nejstarší synagogální textilií ve sbírkách pražského židovského muzea, ale pravděpodobně také nejstarší dochovanou přímo datovanou synagogální textilií v Evropě. Je zřejmě (nebo alespoň její části) přímým dílem donátora Šeloma Perlstickera. Tomu nasvědčují jak texty vyšívaných biblických citací vztahující se k vyšívačskému umění (viz níže), tak i jeho přízvisko, v překladu znamenající „vyšívač perlami“. Jde o vzácnou ukázku práce pražské vyšívačské dílny, jejíž díla technologickým provedením a renesančními výzdobnými motivy reflektují výjimečnou kvalitu uměleckého řemesla na dvoře císaře Rudolfa II. Opona je pravděpodobně tvořena dvěma různými textiliemi, spojenými dohromady v roce 1592 Perlstickerovým synem Pinchasem.


I dal Hospodin moudrost Šalamounovi, aby "uměl dovedně pracovat se zlatem a stříbrem" (Ex 35:32) "jakékoli dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské na látce purpurově fialové a nachové" (Ex 35:35) p.m.p. (rok v chronogramu 352 = 1592). Pinchas, syn R Šeloma, nechť žije po mnoho dobrých dní, Perlstickera, roku "je blízko" p.m.p. (rok v chronogramu 352 = 1592). Gautlz, dcera mučedníka rabiho Jehudy ha-Kohena, blahé paměti, roku 352 p.m.p. (= 1592). Šelomo, syn mučedníka rabiho Avrahama, blahé paměti, zvaný Perlsticker roku 350 (p.m.p. = 1590, písmena "nun" a "zajin" nejsou v této části opony zřetelně odlišena, což umožňuje číst některá slova i dataci různě – 307 nebo 350 p.m.p. = 1547 nebo 1590). Šelomo, Golda.


Inv. č. ŽMP 027.365
Samet, hedvábí, aplikace, výšivka
2080 x 1320 mm
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze