Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Desky se stránkou z Pražské hagady
Měděný plech, leptáno, střední Evropa (?), přelom 19./20. stol.
Rozměry: /01 výška 214 mm, šířka 130 mm
/02 výška 218 mm, šířka 130 mm
/02 výška 237 mm, šířka 161 mm
Inv.č. ŽMP 177.274/01-03


Na vyobrazených deskách vidíme nízké leptané reliéfy, zobrazující mírně zmenšené jednotlivé stránky ze slavné Pražské hagady, kterou vytiskl roku 1526 Geršom ben Šelomo ha-Kohen. Hagada, přesněji řečeno pesachová hagada, patří k nejpopulárnějším liturgickým textům judaismu. Sleduje a popisuje pořadí jednotlivých úkonů během rituální sederové večeře o svátku Pesach, především však zpracovává biblický příběh odchodu Židů z Egypta. Pražský tisk byl první ilustrovanou tištěnou hagadou, vzniklou na území střední Evropy, a v následujících letech se stal významným inspiračním zdrojem pro umělce zpracovávající téma svátku Pesach. Desky, používající motivy celých stránek v nezměněné podobě, jsou kuriózní připomínkou původního zdroje. Jejich účel není zcela jasný, pravděpodobně sloužily jako ozdobný prvek na schránce nějakým způsobem spojené se svátkem Pesach.


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze