Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCEInteriér Vinohradské synagogy

• Jindřich Eckert, kolem 1900
• získáno v roce 1947
• sbírka ŽMP, podsbírka judaika (sbírka vizuálního umění, podsbírka fotografie a nových médií)
• vystaveno v Galerii Roberta Guttmanna v rámci výstavy „Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích“ (do 4. 8.)Jindřich Eckert (1833-1905 ) je považován za nejvýznamnějšího českého fotografa 19. století. V letech 1897-1902 se věnoval zejména fotografování památek mizejícího pražského ghetta.
Projekt na synagogu s více než 2000 sedadly, která byla zbudována v letech 1895-96, vypracoval vídeňský architekt Wilhelm Stiassny. Hlavnímu průčelí do Sázavské ulice dominovaly dvě štíhlé osmiboké věže s lucernami, mohutné růžicové okno s Davidovou hvězdou a desky Desatera na vrcholu tympanonu. Východní průčelí mělo slepý portál, skutečný vstup do synagogy vedl průjezdy v postranních budovách rabínského domu a židovské školy do ochozu okolo chrámu. Interiér synagogy představoval rozlehlý bazilikální prostor s arkádovými galeriemi pro ženy po třech stranách hlavního sálu. Sloupy i galerie byly obloženy mramorem a ve své jednoduchosti působily impozantním dojmem.
Vinohradská synagoga byla slavnostně zasvěcena v září 1896. V té době měly Vinohrady již téměř 3500 a v roce 1921 dokonce 5732 židovských obyvatel, což z nich činilo největší židovskou obec v celé republice. Za okupace zde sídlil dětský domov a židovská škola. Po zákazu bohoslužeb na podzim 1941 byly ze synagogy odstraněny lavice a nacisté zde zřídili sklad nábytku z židovských bytů. Dne 14. února 1945 dostala synagoga při spojeneckém náletu přímý zásah zápalnou bombou a vnitřní prostor včetně galerií byl zničen. V roce 1951 rozhodla městská stavební komise o odstřelu zbytku chrámu a sousedních budov; na jejich místě byla postavena základní škola. Na její průčelí byla v únoru 1995 umístěna pamětní deska.

ŽMP inv.č.: 102.157
Kontaktní pozitiv ze skleněné desky, podlepeno šedou lepenkou
Rozměry 317 x 247 mm, lepenka 380 x 280 mm


Projekt Vinohradské synagogy – plán přízemí, W. Stiassny 1894


Plán sedadel v hlavním sále a na galeriích Vinohradské synagogy


Východní průčelí Vinohradské synagogy, kolem 1905


Vinohradská synagoga po požáru 14. února 1945


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze