Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Mizrach s postavou Mojžíše
Dřevo, plátno, polychromie, olejomalba, Čechy, poslední třetina 19. stol.
Výška 710 mm, šířka 640 mm (s otevřenými křídly)
Inv.č. ŽMP 61.818

Pojmem „Mizrach“ (hebrejsky doslova „východ“) označuje tabulku určenou k zavěšení na východní stěnu synagogy nebo soukromého obydlí, aby tak věřící mohli být během modlitby obráceni směrem k Jeruzalému. Obvykle jde o rukopisnou nebo tištěnou tabulku s hebrejským textem, ozřejmujícím její účel, je však možné setkat se i s textilními vyšívanými mizrachy. Zde představená forma mizrachu se skládacími křídly je poměrně neobvyklá, a jeho základní informační funkce je potlačena ve prospěch vizuálního dojmu - nápis „Mizrach“ je umístěn na horní nápisové pásce, zatímco většinu plochy zaujímá olejomalba Mojžíše, sestupujícího z hory Sinaj s deskami Desatera. Na ploše bočních křídel jsou vyobrazeny symboly jednotlivých kmenů Izraele. Výskyt několika zcela totožných exemplářů v muzejní sbírce dovoluje předpokládat, že se jednalo o sériovou dílenskou produkci.

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze