Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – Červen 2010


Obřízkový obleček hudebního skladatele Karla Reinera

Český hudební skladatel, klavírista a hudební publicista Karel Reiner se narodil 27. června 1910 v Žatci. Jeho otec Josef Reiner (1872–1942) byl vrchním kantorem zdejší synagogy, v níž v červenci téhož roku jeho syn Karel absolvoval obřad obřízky, kterým židovští chlapci uzavírají (obvykle osmý den po narození) svou smlouvu s Hospodinem.
První hudební vzdělání získal Karel Reiner u svého otce, absolventa zpěvu na vídeňské konzervatoři, nadání pak rozvíjel v Praze, kde sice vystudoval práva (1928–33, JUDr.), zároveň se však pilně věnoval soukromému studiu, a to u Aloise Háby (hudební teorie a skladba, 1929–30) a v kompozičním oddělení mistrovské školy u Josefa Suka (1930–31). Své vzdělání si dále rozšířil v Hábově oddělení čtvrttónové hudby na pražské konzervatoři (absolvoval 1935 Fantazií pro čtvrttónový klavír) a studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (1934–35).
Před válkou Karel Reiner mimo jiné spolupracoval jako pianista a skladatel scénické hudby s divadlem D 35–39 E. F. Buriana, působil jako sólový i doprovodný klavírista doma i v zahraničí. Po okupaci se však musel kvůli svému židovskému původu vzdát veřejné činnosti. Z rasových důvodů muselo být také jeho jméno zatajeno při vydání Špalíčku národních písní a říkadel (1939–40), jehož byl spolu s A. Hábou a J. Seidlem spoluautorem. Po svatbě s překladatelkou Hanou Reinerovou začala jejich válečná anabáze společným transportem do Terezína v červenci 1943, odkud skladatel pokračoval v září 1944 do Auschwitzu a nakonec do Dachau. On i jeho žena, která prošla Auschwitzem, Freibergem a Mauthausenem, válečné útrapy přežili.
Po válce se Karel Reiner věnoval především skladbě (je autorem 282 děl velkých i malých forem, především instrumentálních), klavírní interpretaci, publikační činnosti a organizaci, především ve Svazu československých skladatelů a v Českém hudebním fondu. Od roku 1961 působil jako skladatel ve svobodném povolání. V roce 1967 byl jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel v roce 1979 v Praze. Skladatelův obřízkový obleček získalo Židovské muzeum v Praze v roce 2004 darem jeho manželky Hany.


Obřízkový obleček hudebního skladatele Karla Reinera
hedvábí, krajka, strojová výšivka
Čechy (Žatec), 1910
© ŽMP, inv. č. 178.057/01,02


Titulní list


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze