Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCERukopis obsahující kajícnou modlitbu za kroměřížské Židy pobité Švédy v červnu 1643

• 1702
• získán jako tzv. válečný svoz v letech 1942-45 ze svozového místa Kroměříž
• součást sbírky ŽMP, podsbírky judaika (rukopisy)

Rukopis, kromě různých modliteb určených pro kantora v synagoze a modlitby za blaho panovníka, císaře Karla VI., či olomouckého arcibiskupa, obsahuje též vzpomínkové modlitby, modlitbu za nemocného, formuli změny jména nemocného a další texty.
Nejpozoruhodnější část rukopisu tvoří selicha, kajícná modlitba, připomínající vpád švédské armády do Kroměříže 9. tamuzu 5403 (26. června 1643). Tento text barvitě líčí tragický osud asi stovky kroměřížských Židů během třicetileté války. Jedno z nejstarších ghett na Moravě bylo i se synagogou vydrancováno, drahocenné rukopisy spáleny, většina obyvatel zavražděna. Někteří Židé zvolili raději dobrovolnou smrt. Text zmiňuje „na sedmdesát duší“, „zabitých a upálených, zardoušených a utopených, (…) a s nimi více než třicet knih Tóry - Zákona svitků“.
Modlitba El male rachamim ve-chesed azur, Bože slitování plný, je modlitbou užívanou při pohřbech a vzpomínkových obřadech. Tyto texty vznikaly v evropských židovských komunitách nejprve v souvislosti s křížovými výpravami a pak při dalších pogromech. Mají mnoho regionálních podob a jsou cennými literárními záznamy historických událostí.
Letošní 370. výročí kroměřížské tragédie připadá podle židovského kalendáře na 17. červen, výroční vzpomínka stanovená na půst 17. tamuzu pak na 25. červen.

Bože slitování plný, milosrdenstvím
se opásej,
nad dušemi čistých svá křídla
rozpínej,
jejich památce k sobě stále vracet se
dej
a mučedníků ze svaté obce
Kroměříže nezapomínej.
(...)
PUSTINA zůstává a vzrostlo
opuštění,
neboť v městě zpustošeném
obyvatel není.
Kroměříž – skvostný věnec stala se
nyní propastí zničení,
dříve pokládaná za údolí požehnání.
(...)


(překlad Jiřina Šedinová)

Inv. č. ŽMP 000.929 (Ms 91)
Rukopis na pergamenu, perokresba, novější černá celokožená vazba
16 ff; 300 x 250 mm

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze