Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Připomínka začátku 1. světové války

Získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Moravská Ostrava
Sbírka Židovského muzea v Praze, podsbírka judaika (textil)

Na konci června roku 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na rakouského následníka trůnu a o měsíc později vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Tyto události zahájily 1. světovou válku, která trvala déle než čtyři roky, a byla ukončena až v listopadu roku 1918 přijetím příměří na všech frontách. Letos si tedy připomínáme 100. výročí zahájení konfliktu, v němž obyvatelé českých zemí, bez ohledu na konfesi, válčili především v řadách rakousko-uherské armády, a v ničivém konfliktu byli také zraňováni či umírali. Ve sbírkách Židovského muzea v Praze se nachází několik textilií, které byly věnovány českým či moravským synagogám jako připomínka obětí první skutečně velké války 20. století. V rámci projektu Identifikace donátorů sbírkových předmětů, který byl v letech 2012-2013 finančně podpořen Rothschild Foundation Europe, se pracovníkům muzea a jejich spolupracovníkům podařilo určit donátory pláštíku na Tóru z Moravské Ostravy (v donačním nápise textilie jsou uvedeni pod tzv. náboženskými, nikoliv občanskými jmény). Textilii věnovali manželé Zikmund a Rudolfína Rothovi jako připomínku jejich syna Bedřicha Rotha (narozen 24. 7. 1894), který zemřel 1. 2. 1916 ve vojenské nemocnici na následky zranění utrpěného ve válce. Ani rodiče mladíka nebyli ušetřeni tragických důsledků událostí divokého minulého století – oba byli o téměř čtvrtstoletí později deportováni z Ostravy do terezínského ghetta, a odtud transportem Bx do vyhlazovacího tábora v Treblince, kde v říjnu 1942 zahynuli.

Inv. č. ŽMP 031.141
Hedvábí, dracoun, výšivka
840 x 470mm
(hebrejsky) „KT. Toto daroval učený Ziml Roth, se svou manželkou, paní Rachel, na památku jejich syna, mládence Efrajima, který zahynul ve válce, roku 676 p.m.p. (= 1916).“

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze