Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – Červenec 2010


Hermann Weiss, Jihlava: Pohled na Mahlerovy domy ve Znojemské ulici v Jihlavě, 1936
bromostříbrný papír, 393 x 280 mm
Provenience: ze sbírky Židovského ústředního musea pro Moravsko-Slezsko v Mikulově (1936–1938)
ŽMP 4.889


V letošním roce si celý hudební svět připomíná 150. výročí narození největšího rakouského symfonika, skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (7. 7. 1860, Kaliště u Humpolce – 18. 5. 1911, Vídeň). Mahlerovo dětství a dospívání je spjato s Jihlavou, městem na moravsko-českém pomezí, v němž skladatel prožil zásadní období, kdy se utvářelo jeho hudební směřování. Vyrůstal v domě v někdejší Brtnické ulici (dnes Znojemská), kam se s rodiči – obchodně zdatným a povahově prudkým otcem Bernardem a mírnou matkou Marií, nejstarší ze sedmi dcer mydláře Herrmanna z Ledče nad Sázavou – přestěhoval hned v prvním roce svého života. V Jihlavě, která měla statut královského města, se mohla židovská rodina Mahlerů usadit díky uvolnění poměrů zajištěnému tzv. Říjnovým diplomem. Jeho vydáním zahájil v roce 1860 císař Františk Josef I. proces politických reforem, na jehož konci stála prosincová ústava z roku 1867 a v jehož rámci došlo k postupnému plnému občanskému zrovnoprávnění Židů v celém mocnářství.
V letech 1860–1872 žili Mahlerovi v prvním poschodí domu čp. 265 (na fotografii vpravo, označený jako I Igalu, Znaimergasse 4/265). V přízemí byl výčep, v zadním traktu palírna. Díky provozování obou podniků a dalším obchodním aktivitám se Bernard Mahler po dvanácti letech zmohl na koupi sousedního domu čp. 264 (na fotografii označen jako II Iglau, Znaimergasse 6/264). Zde Gustav Mahler prožil až na kratší pražské intermezzo, větší část svých gymnaziálních let a sem se také vracíval k rodinným návštěvám, už jako student vídeňské konzervatoře a později též posluchač tamní univerzity, kde se dva roky věnoval studiu filozofie, historie a dějin hudby. Do Jihlavy, místa svých prvních veřejných koncertů a hudebního zrání, Mahler zajížděl pouze do smrti svých rodičů v roce 1889. I když poté dům prodal, domovské právo si v Jihlavě udržel až do konce svého života.
Fotografie Mahlerových domů byla pořízena v roce 1936 pro sbírky právě založeného Židovského ústředního musea pro Moravsko-Slezsko v Mikulově, jež se mimojiné soustředilo na dokumentaci života významných židovských osobností původem z Moravy. V nedávno rekonstruovaném domě 4/265, který je od roku 2008 v majetku města, dnes sídlí česko-německý spolek Dům Gustava Mahlera a v prvním poschodí domu je umístěna stálá expozice přibližující návštěvníkům skladatelův života a dílo. Bližší informace o aktivitách Domu Gustava Mahlera lze získat na stránkách http://www.mahler.cz/, kde se lze také seznámit s podrobnějšími informacemi o historii domu a skladatelově vztahu k Jihlavě.
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze