Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCEPortrét spisovatele a kritika Maxe Broda

Willy Nowak, 1911
získáno v roce 2003
Součást sbírky ŽMP, sbírka vizuálního umění

Letos 3. července uplyne rovných 130 let od narození nejslavnějšího pražského rodáka všech dob, německy píšícího židovského spisovatele Franze Kafky (1883-1924). Kafkovo dílo se, jak známo, zachovalo pouze díky péči jednoho z jeho nejbližších přátel a literárních kolegů Maxe Broda (1884-1968). Spisovatel, kritik a novinář Brod se stal správcem Kafkovy literární pozůstalosti ihned po Kafkově smrti a ještě ve dvacátých letech stačil vydat všechny Kafkovy stěžejní rukopisy.

Díky těsnému přátelství je Brod také často zmiňován v Kafkových denících. V záznamu učiněném 23. prosince 1911 líčí Kafka návštěvu u Broda, kde právě malíř Novak [sic] předváděl nově zhotovené Maxovy litografické portréty. Nowak Brodův portrét zpracoval nejen litograficky, ale nejprve také jako malířskou skicu (olej na kartónu, ŽMP 177.993), jíž ovšem Kafka nehodnotil příliš pochvalně: „...brada mi připadala kulatá, obličej zmačkaný, trup jako v pancíři... jako by měl pod vycházkovým oblekem na sobě navlečenou ohromnou košili do fraku...“ Kafka zaznamenal také Nowakův výklad vlastní metody, jíž se při portrétování řídil, a zmínil se i tom, jak svůj portrét přijal sám Max Brod: „[Nowak] tvrdil, že umělec má svůj úkol chápat tak, že je nutno převést portrét osoby do vlastní malířské formy. Aby k tomu dospěl, zhotovil nejprve skicu portrétu v barvách a ta skutečně zachycovala v tmavých tónech až příliš ostře skutečnou podobu... o ní Max prohlásil, že je to jeho nejlepší portrét, protože kromě detailní podoby má kolem očí a úst ušlechtilé, odhodlané rysy, vhodně zdůrazněné tmavou barvou... [Nowak] naznačoval hrdě, že vše na těch listech má svůj smysl a že k dotvoření obrazu upotřebil i prvků vzniklých náhodně. Tak například podél hlavy se táhla po celé výšce obrazu úzká skvrna od kávy, která byla začleněna a zakalkulována do obrazu tak, že se už nedala odstranit...“ (Deníky I., 1909-12, s. 179-181)

ŽMP 177.989
Litografie na papíře, 37,5 x 29,5 cm
Signováno PD: Willy Nowak, explicitně nedatováno (pod signaturou autora identifikace modelu: Max Brod)


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze