Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Váček s prstí z Olivetské hory
Plátno, tisk, prsť, Jeruzalém, kolem 1920-30


Váček s prstí z Olivetské hory
Plátno, tisk, prsť, Jeruzalém, kolem 1920-30
Výška 150 mm, šířka 60 mm
Inv.č. ŽMP 178.932


Štíhlý válcový váček je opatřen dvojjazyčným potiskem v hebrejštině a angličtině, informujícím o jeho obsahu. Váček je naplněn prstí z Olivetské hory. Tento pahorek ležící na východní hranici Jeruzaléma má v židovské eschatologii zvláštní místo, neboť právě odsud má podle některých názorů přijít mesiáš a cestou do Jeruzaléma vzkřísit mrtvé. Již od biblických dob se na jihozápadním svahu Olivetské hory nachází hřbitov, který se v průběhu doby stal největším židovským pohřebištěm na světě.
Prsť z Olivetské hory (nebo obecně ze země Izrael) má své použití při pohřbech zbožných věřících, zesnulých na územích diaspory. V průběhu přípravy těla k pohřbení je prsť vsypávána volně do rakve a na tělo zesnulého, a zároveň je recitován verš: „Neboť Jeho hlína očistí Jeho lid.“ (volná parafráze části Dt 32:43). Podle místních zvyklostí mohl být také váček s prstí vložen zesnulému pod hlavu.
Váček pravděpodobně pochází z majetku Pohřebního bratrstva, jehož členové prováděli pohřební rituál.
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze