Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCEDar z doby návratu
• 1748
• získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-45 ze svozového místa Praha
• součást sbírky ŽMP, podsbírky judaika (textil)
Opona rodiny Jeitelesů sice nepatří k nákladným kultovním předmětům, byla však věnována v době, kdy byly donace pro pražské synagogy zcela výjimečné. Když se se koncem léta 1748 pražští Židé směli po více než třech letech vyhnanství vrátit do svého města, veškeré úsilí zaměřili k opravám devastovaných soukromých i veřejných budov a obnově hospodářského života. Léta vyhnanství, která většina rodin prožila na českém venkově, přinesla – zvláště nemajetným – značné strádání.
Dárce opony, člen pohřebního bratrstva Šimon Jeiteles (ca 1700-1778) byl obchodníkem s vlnou. Šimon nebyl bohatý – řadil se až do čtvrté z šesti majetkových tříd. Do stejné třídy náležel též jeho nejstarší syn Lejb (1724-1788), který obchodoval se suknem. Ze střední vrstvy pocházela i Šimonova manželka Jitl (ca 1705-1778), jejíž otec, Mordechaj Karpeles (1686-1761) se věnoval obchodu s českými granáty. Rodina měla dobré známosti, a vypovězení proto přečkala v klidném prostředí moravského Batelova; toto městečko bylo pravděpodobně i místem zhotovení opony. Donace byla dle všeho výrazem vděčnosti za to, že se rodina mohla vrátit do rodného města.
S pohnutou historií vypovězení a návratu pražských Židů se lze seznámit v nové publikaci Židovského muzea v Praze, která zveřejňuje 1471 fasí (přiznání) hlav rodin navrátilců. Fase, zaznamenávající povolání hlav rodin a vypočítávající jejich příslušníky, představují prvořadý genealogický pramen. O rodině dárce opony informují fase č. 315, 907 a 1302. Zajímavé je, že Šimon Jeiteles je ve své fasi veden pod příjmením Pick, které kdysi přijal na počest otce své první manželky.
Dar KH Šimona, syna KH Lejba Jeitelese, blahé paměti, a jeho manželky, paní Jitl, dcery MHV Mordechaje Karpelese, nechť jeho světlo svítí, 508 p.m.p. (= 1748).
ŽMP 016.697
hedvábí, samet, dracoun, výšivka plným stehem
1660 x 1440 mm 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze